TENSES ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer

TENSES, ( İngilizce Zamanlar ) , İngilizce Dilbilgisi , İngilizce Gramer

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE ( Şimdiki zaman )

Biz içinde bulunduğumuz anda meydana gelen olayları anlatmak için Present Contınuous Tense’de

cümle kurarız

ÖRNEK

I am studying now. Ben şimdi çalışıyorum.

ZAMAN İFADELERİ

now : şimdi

at the present : şu anda

at the moment . şu anda

(bu zaman ifadeleri present continuous tense de kullanılır ve cümlenin en sonunda kullanılır .)

VERBS ( Fiiller )

Present continuous tense de cümle kurarken fiiler ( ing )takısı alır.

run _ runn(ing)

play _ play(ing)

watch _watch(ing)

make _ mak(ing)

work _ work(ing)

wear _ wear(ing)

sleep _ sleep(ing)

go _ go(ing)

Present continuous tense de olumlu cümle kurduğumuzda he, she,it den sonra is kullanırız.

sonra (ing ) takısı almış filler gelir.

He is sleeping: o uyuyor.

She is sleeping : o uyuyor.

It is sleeping : o uyuyor.

OLUMLU CÜMLELER

He is playing football: o futbol oynuyor.

She is driving a car : o araba sürüyor .

Tina is walking in the park now : Tina şimdi parkta yürüyor.

The sun is shining at the moment : güneş şuanda parlıyor.

He is wearing a hat : o şapka takıyor.

Your mother is reading a book : senin annen kitap okuyor.

She is going to the cinema : o sinemaya gidiyor.

OLUMSUZ CÜMLELER

He, she, it den sonra olumsuz bir cümle kurduğumuzda olumsuzluk eki isn’t gelir sonra fiil kullanılır.

He isn’t wearing a jumper now : o şimdi kazak giymiyor.

My sister isn’t making a snowman : benim kızkardeşim şuanda kardan adam yapmıyor.

Jim isn’t playing tennis now : Jim şuanda tenis oynamıyor.

He isn’t going to the beach : o kumsala gitmiyor.

Bill isn’t speaking English : Bill İngilizce konuşmuyor.

SORU CÜMLELERİ

Is he sleeping now ? o uyuyormu ? Yes, he is. evet uyuyor /No,he isn’t. Hayır uyumuyor.

Is your father driving a car ? Senin baban araba sürüyormu? Yes,he is .evet sürüyor/ No,he

isn’t .hayır sürmüyor

Is it rainig now? şimdi yağmur yağıyormu?. Yes,it is : Evet yağıyor./ No, it isn’t. hayır

yağmıyor.

.

ÇOĞUL ÖZNELERLE OLUMLU CÜMLELER

They, You, We den sonra olumlu cümle kurduğumuzda( are ) gelir sonra fill ( ing )takısı alır.

They are speaking at the moment : onlar şuanda Ingilizce konuşuyor.

You are making a cake : siz pasta yapıyorsunuz.

We are doing our homework now : biz şimdi ödevimizi yapıyoruz.

They are watching TV at the moment : onlar şu anda TV seyrediyor.

Your sisters are eating a meal : senin kızkardeşlerin şuanda yemek yiyor.

OLUMSUZ CÜMLELER

They aren‘t visiting their parents . :now.: onlar şimdi anne ve babasını ziyaret etmiyor.

They aren’t cleaning the car : onlar arabayı yıkamıyor.

We aren’t cooking their dinner at the moment . biz şuanda onların yemeklerini pişiriyoruz.

They aren’t playing tennis now .onlar şimdi tenis oynamıyor..

I am not eating chicken at the moment : ben şu anda tavuk yemiyorum .

Your brothers aren’t riding bicycle now : senin erkek kardeşlerin şimdi bisiklet

sürmüyor.

The girls aren’t sitting in the living room .kızlar oturma odasında oturmuyor .

SORU CÜMLELERİ

Are you going shopping ? sen alışverişe gidiyormusun ? Yes, I am . evet gidiyorum ./ No, I am

not . hayır gitmiyorum.

Are you speaking English ? sen İngilizce konuşuyormusun ? Yes, I am : evet konuşuyorum .

No, I am not ./ hayır konuşmuyorum.

Are they speaking English ? onlar İngilizce konuşuyormu ? Yes, they are .evet konuşuyorlar./

No, they aren’t . Onlar İngilizce konuşmuyor .

They aren’t cleaning the car now . onlar şimdi arabayı temizlemiyor.

I am not listenin to music at the moment : ben şu anda müzik dinlemiyorum.

PRESENT CONTINUOUS TENSE VE SIMPLE PRESENT TENSE DE KARIŞIK

CÜMLELER

What is he doing now ? o şimdi ne yapıyor ? He is speaking English ? o İngilizce konuşuyor .

What does Tom do ? Tom ne yapar ? ( mesleği ne anlamında ): Tom is a pilot .

She doesn’t smoke . o sigara ,içmez

They don’t have a new car : onlar yeni bir arabaya sahip değil.

What time do you go to bed ? Sen kaçta yatağa gidersin ? I go to bed early : Erkenden yatağa

giderim.

Why do you like your job ? Sen mesleğini niçin seversin ? Because it’s interesting : çünkü

çok ilginç.

.Who do you live with ? sen kiminle yaşarsın ? I live with my sister and sister .

How do you travel to school ? Sen okula nasıl seyahat edersin ? I travel by bus . Otobüsle

seyahat ederim .

What do you do on Sunday ? Sen Pazar günü ne yaparsın ? I read a book .Kitap okurum.

He is looking at the birds : O şimdi kuşlara bakıyor.

She is sleeping at the moment ? O şu anda uyuyor .

James are watering the flowers ? James çiçekleri suluyor .

By HÜLYA GÜL


Leave a Comment

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>