İngilizce Dersleri,Ielts,Üds,Kpds,Proficiency,lys 5,Toefl,Yds

GENEL İNGİLİZCE DERSLERİ

Bireysel Özel İngilizce Dersleri : Özel ingilizce dersleri programı ingilizce dersleri'ne  iştirak eden öğrencilere teketek uygulanır. Bu programlarda öğrenciye verilen  ingilizce dersleri'nin  sayısının kaç olacağı  katılımcının ingilizce düzeyine vede ingilizce de hangi seviyeye gelmek isteğine bağlı olarak belirlenir.

4 kişi - Grup İngilizce Dersleri : 4 kişilik gruplar halinde  gerçekleştirlien ingilizce dersleri programlarının uygulama kısmında gruba katılan öğrenci sayısı 4 kişiyle kısıtlanarak grup ingilizce dersleri programının özel ders havasına sokulması amaçlanır. Ayrıca grup ingilizce dersleri uygulamalarında grubu oluşturan öğrencilerin ingilizcelerinin aynı düzeyde olmasına özen gösterilerek  ingilizce dersleri'nin daha anlaşılabilir olması, hızlanması ve etkili olması sağlanır.

 

NEDEN BİZ

A.İngilizce dersleri programlarının gerçekleştirilmesinde görev yapan bütün ingilizce hocaları mesleğinin uzmanı ve  öğretmeyi bilen ve seven hocalardan oluşur.
B. Ülkemizdeki ingilizce dersleri uygulamaları daha çok gramer ağırlıklı bir eğitim yöntemi olmasına karşın ingilizce dersleri programları işlenmesinde gramer yanında derslere katılan öğrencilere vocabulary ( kelime dağarcığı ) sorununu  çözücü özel çalışmalar  yapılır.
C. İngilizce dersleri'nin olmadığı günlerde ve saatlerde kelime testleri yapılır ;dersler aksatılmadan bu yöntemle öğrenciler kelime konusunda takip edilir ve bu durum onları kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar yapmaya  mecbur eder.
D.Kelime geliştirici eğitici çalışmalar konusunda öğrencilere  kelime listeleri ve  listelerdeki kelimelerin zihinde kalmasını ve özümsenmesini  temin eden özel kelime teknikleri ve alıştırmalar verilir.

 

IELTS
Ielts ingilizce dersleri Ielts General Training ( gt ) yada Ielts Academic dersleri yada özel ders  şeklinde , her iki ielts sınavı hazırlıkları içinde uygulanır. Ielts ingilizce dersleri özel olarak gerçekleştirildiği gibi 4 kişilk gruplar biçiminde de ielts ingilizce dersleri uygulamaları vardır..
Ielts ingilizce dersleri programlarında ielts adaylarına ielts sınavının writing ( yazma ) kısmında yer alan essay yazılışları kalıplar Halinde,reading (okuma ) kısmında  bulunan okuma parçalarında neler yapılması gerektiği,hangi soruya nasıl cevap verileceği, soruların cinsine göre okuma parçalarında ve paragraflarda nerelere bakılarak yanıtın bulunacağı,listening kısmında dinleme anında kaseti dinlerken özel olarak dinlenilmesi ve önemsenmesi gereken yerlerin nereleri olacağı öğretilir.

ÜDS

Üds ingilizce dersleri birebir , bireysel özel ingilizce dersleri halinde uygulanabildiği gibi 4 kişilk gruplara iştirak ederek üds ingilizce dersleri alınabilir.Üds özel ingilizce dersleri uygulamasında üds adayına verilmesi gereken özel üds ingilizce dersleri  miktarı üds adayının üds sınavında almak istediği puana ve ingilizce düzeyine göre ayarlanır.

4 kişilk grup halinde yapılan üds ingilizce dersleri 2 şekilde yapılr.
a.Seviyesi orta derece ve orta derecenin üzerinde olanlara 60 ders
b.Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan üds ingilizce dersleri programları uygulanır.

 

KPDS

Kpds ingilizce dersleri uygulamaları iki şekilde yapılır.

a.Özel Kpds İngilizce Dersleri : Kpds adaylarına dersler birebir uygulanır ve uygulanan ders sayısı kpds öğrencisinin ingilizce düzeyine yada kpds sınavında almak istediği nota göre belirlenir.
4 kişi - Grup Kpds İngilizce Dersleri : Grup şeklinde gerçekleştirilen kpds ingilizce dersleri kpds öğrencilerinin  düzeylerine göre :
a.Seviyesi orta derece ve orta derecenin üzerinde olanlara 60 ders
b.Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan kpds ingilizce dersleri programları uygulanır.

 

 

PROFICIENCY

Proficiency ingilizce dersleri : Ülkemizde her üniversitenin kendi yapısına ve karektaristiklerine göre uyguladığı  proficiency sınavı için ; her üniversitenin yaptığı sınavların özelliklerine göre proficiency ingilizce dersleri programlarımız vardır. Proficiency ingilizce dersleri programlarının uygulamalarında proficiency sınavı adayına güçlü bir gramer yapısı  oluşturulur ve bu güçlü gramer yapısına bağlı olarak  sınavın essay yazım bölümünde bulunan  yazımlarda  hangi yapıda cümlelerin kullanılması gerektiği ve essay yazımında hazırlanmış kalıplar öğretilir.

 

LYS 5

Lys 5 ingilizce dersleri uygulamalarında lys 5 sınavına girecek olan öğrencilere lys 5 sınavında bulunan soruların hangi yolla  çözüleceği ;yani lys 5 sınav teknikleri ve lys 5 sınav taktikleri öğretilerek öğrencilerin üniversiteye başlamalarında en büyük önemi taşıyan ingilizce sorularının halledilmesinde net soru çözüm oranı % 40 - 50 oranında geliştirilir.TOEFL

Toefl ingilizce dersleri programlarının gerçekleştirilmesinde ,toefl adayının istekleri doğrultusunda toefl pbt yada toefl ibt ingilizce dersleri uygulanır. gerek toefl pbt gerekse toefl ibt dersleri programlarında toefl adayına uygulanacak programda yer alan toefl derslerinin sayısı ,toefl adayının ingilizce seviyesine bağlıdır. Toefl ingilizce dersleri istenildiğinde birebir toefl programı olarak gerçekleştirilir.

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim