İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds

 İngilizce Dersleri
Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds, Programları

İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, Yds, Programlarının İçeriği

1 - İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 - İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

 

GENEL İNGİLİZCE DERSLERİ

1 - İngilizce Dersleri ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri ) : Özel İngilizce dersleri programı İngilizce dersleri'ne  iştirak eden öğrencilere teke tek uygulanır. Bu programlarda öğrenciye verilen  İngilizce derslerinin  sayısının kaç olacağı  katılımcının İngilizce düzeyine vede İngilizce de hangi seviyeye gelmek isteğine bağlı olarak belirlenir.

2 - İngilizce Dersleri ( 4 kişi - Grup İngilizce Dersleri ) : 4 kişilik gruplar halinde  gerçekleştirlen İngilizce dersleri programlarının uygulama kısmında gruba katılan öğrenci sayısı 4 kişiyle kısıtlanarak grup İngilizce dersleri programının özel ders havasına sokulması amaçlanır. Ayrıca grup İngilizce dersleri uygulamalarında grubu oluşturan öğrencilerin İngilizcelerinin aynı düzeyde olmasına özen gösterilerek  İngilizce derslerinin daha anlaşılabilir olması, hızlanması ve etkili olması sağlanır.

 

NEDEN BİZ

İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, YdsA. İngilizce dersleri programlarının gerçekleştirilmesinde görev yapan bütün İngilizce hocaları mesleğinin uzmanı ve  öğretmeyi bilen ve seven hocalardan oluşur.
B. Ülkemizdeki İngilizce dersleri uygulamaları daha çok gramer ağırlıklı bir eğitim yöntemi olmasına karşın İngilizce dersleri programları işlenmesinde gramer yanında derslere katılan öğrencilere vocabulary ( kelime dağarcığı ) sorununu  çözücü özel çalışmalar  yapılır.
C. İngilizce derslerinin olmadığı günlerde ve saatlerde kelime testleri yapılır, dersler aksatılmadan bu yöntemle öğrenciler kelime konusunda takip edilir ve bu durum onları kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar yapmaya  mecbur eder.
D.Kelime geliştirici eğitici çalışmalar konusunda öğrencilere  kelime listeleri ve  listelerdeki kelimelerin zihinde kalmasını ve özümsenmesini  temin eden özel kelime teknikleri ve alıştırmalar verilir.

 

IELTS
Ielts İngilizce dersleri Ielts General Training ( gt ) yada Ielts Academic dersleri yada özel ders  şeklinde , her iki ielts sınavı hazırlıkları içinde uygulanır. Ielts İngilizce dersleri özel olarak gerçekleştirildiği gibi 4 kişilik gruplar biçiminde de ielts İngilizce dersleri uygulamaları vardır..
Ielts İngilizce dersleri programlarında ielts adaylarına ielts sınavının writing ( yazma ) kısmında yer alan essay yazılışları kalıplar Halinde, reading (okuma ) kısmında  bulunan okuma parçalarında neler yapılması gerektiği, hangi soruya nasıl cevap verileceği, soruların cinsine göre okuma parçalarında ve paragraflarda nerelere bakılarak yanıtın bulunacağı, listening kısmında dinleme anında kaseti dinlerken özel olarak dinlenilmesi ve önemsenmesi gereken yerlerin nereleri olacağı öğretilir.

ÜDS

Üds İngilizce dersleri birebir , bireysel özel İngilizce dersleri halinde uygulanabildiği gibi 4 kişilik gruplara iştirak ederek üds İngilizce dersleri alınabilir. Üds özel İngilizce dersleri uygulamasında üds adayına verilmesi gereken özel üds İngilizce dersleri  miktarı üds adayının üds sınavında almak istediği puana ve İngilizce düzeyine göre ayarlanır.

4 kişilk grup halinde yapılan üds ingilizce dersleri 2 şekilde yapılr.
a.Seviyesi orta derece ve orta derecenin üzerinde olanlara 60 ders
b.Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan üds İngilizce dersleri programları uygulanır.

 

KPDS

Kpds İngilizce dersleri uygulamaları iki şekilde yapılır.

a.Özel Kpds İngilizce Dersleri : Kpds adaylarına dersler birebir uygulanır ve uygulanan ders sayısı kpds öğrencisinin İngilizce düzeyine yada kpds sınavında almak istediği nota göre belirlenir.
4 kişi - Grup Kpds İngilizce Dersleri : Grup şeklinde gerçekleştirilen kpds İngilizce dersleri kpds öğrencilerinin  düzeylerine göre :
a.Seviyesi orta derece ve orta derecenin üzerinde olanlara 60 ders
b.Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan kpds İngilizce dersleri programları uygulanır.

 

 

PROFICIENCY


İngilizce Dersleri, Ielts, Üds, Kpds, Proficiency, lys 5, Toefl, YdsProficiency İngilizce dersleri :
Ülkemizde her üniversitenin kendi yapısına ve karektaristiklerine göre uyguladığı  proficiency sınavı için ; her üniversitenin yaptığı sınavların özelliklerine göre proficiency İngilizce dersleri programlarımız vardır. Proficiency ingilizce dersleri programlarının uygulamalarında proficiency sınavı adayına güçlü bir gramer yapısı  oluşturulur ve bu güçlü gramer yapısına bağlı olarak  sınavın essay yazım bölümünde bulunan  yazımlarda  hangi yapıda cümlelerin kullanılması gerektiği ve essay yazımında hazırlanmış kalıplar öğretilir.

 

LYS 5

Lys 5 İngilizce dersleri uygulamalarında lys 5 sınavına girecek olan öğrencilere lys 5 sınavında bulunan soruların hangi yolla  çözüleceği ; yani lys 5 sınav teknikleri ve lys 5 sınav taktikleri öğretilerek öğrencilerin üniversiteye başlamalarında en büyük önemi taşıyan İngilizce sorularının halledilmesinde net soru çözüm oranı % 40 - 50 oranında geliştirilir.TOEFL

Toefl İngilizce dersleri programlarının gerçekleştirilmesinde , toefl adayının istekleri doğrultusunda toefl pbt yada toefl ibt İngilizce dersleri uygulanır. Gerek toefl pbt gerekse toefl ibt dersleri programlarında toefl adayına uygulanacak programda yer alan toefl derslerinin sayısı , toefl adayının İngilizce seviyesine bağlıdır. Toefl İngilizce dersleri istenildiğinde birebir toefl programı olarak gerçekleştirilir.

 

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim