İngilizce Dersleri Konseyi

İngilizce Dersleri Konseyi Programları

İngilizce Dersleri Konseyi Programlarının İçeriği...

1 - İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 - İngilizce Dersleri  ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri )...

1 - İngilizce Dersleri Konseyi... ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ): İngilizce dersleri konseyi tarafından kurulan İngilizce dersleri konseyi merkezlerinde .hazırlanan İngilizce dersleri konseyi programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel panellerinde öğrenciler, İngilizcesi sıfır olan ve daha önce hiç İngilizce dersi almamış öğrencilerden başlayarak, belli bir düzeyde İngilizce seviyesi olan ama seviyesini yükseltmek isteyenlerle YDS, IELTS, YKS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PTOFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlarına birebir olarak özel bir şekilde hazırlanır.

İngilizce dersleri konseyinin kararı sonucunda oluşturulan İngilizce dersleri konseyi temel birimlerinde organize edilerek düzenlenen İngilizce dersleri konseyi programları aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyinin özel öğretilerinde öğrencilere hazırlanan birebir  İngilizce konsey programları tüm ayrıntı incelik ve özellikleri ile uygulanır ve bu uygulamalar sona erdiğinde öğrenci hazırlanmak istediği İngilizce branşında her açıdan tam olarak hazır hale gelir.

İngilizce dersleri konseyinin özel bir tarzda ve sistemde hazırladığı programlarda uygulanan İngilizce dersleri konseyi kararlarınca, öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği, öğrencinin almak istediği İngilizce branşına, gelmek istediği seviyeye ve sınava girecekse hangi sınavdan neler beklediğine bağlı olarak belirlenir.

2 - İngilizce Dersleri Konseyi ( 4 Öğrenci ile İngilizce Dersleri ):  İngilizce dersleri konseyinin hazırladığı  İngilizce Dersleri Konseyi eğitim merkezlerinde düzenlenen İngilizce dersleri konseyi  öğretileri ile uygulanan İngilizce dersleri konseyinin özel seminerlerinde öğrenciler,  İngilizcesi sıfır olan ve daha önce hiç İngilizce dersi almamış öğrencilerden başlayarak, belli bir düzeyde İngilizce seviyesi olan ama seviyesini yükseltmek isteyenlerle YDS, IELTS, YKS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PTOFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVI gibi akademik seviyedeki İngilizce sınavlarına  4 öğrenciden oluşturulan aynı seviyedeki homojen gruplarla  özel bir şekilde hazırlanır.

İngilizce dersleri konseyi  kurul kararı ile 4 öğrenciden oluşan gruplara ders vermek amacı ile tesis edilen  İngilizce dersleri konseyinin bulunduğu departmanlardaki İngilizce dersleri konseyinin düzenlediği seminerler aracılığı ile verilen İngilizce dersleri konseyi etkinliklerinde öğrenciler, toplu ders almalarına rağmen sanki birebir özel ders alırmış gibi eğitim alırlar. Bu programların uygulama aşamasında her öğrenci sınav öncesi yaptığı hazırlık çalışmaları boyunca kendisine gerekli olan her tür bilgiyi uygulanan programlar içinde bulur.

İngilizce dersleri konseyinin bağlayıcı kararı ile 4 öğrenciden kurulan gruplara İngilizce programlarının en etkili yanları ile uygulanması için  İngilizce dersleri konseyinin bulunduğu d temel birimlerimizdeki İngilizce dersleri konseyinin tertip ettiği panellerde, öğrencilere sadece İngilizce bilgisi verilmez. İngilizce eğitimde en önemli unsurlardan  biri olan kelimeler konusunda da destek verilir ve onların bu taraflarının güçlenmesine ve gelişmesine katkı sağlanır.

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim