İngilizce Gazetesi

İngilizce Gazetesinde Günün Haberleri

İngilizce Gazetesi ve İçindekiler

İngilizce Gazetesinin birinci sayfasını açanları birebir özel İngilizce dersi alarak ve bu tür derslere katılarak İngilizce öğrenmek isteyenlere bu konuda açıklamalar yapan ve bilgiler veren  İngilizce Gazetesi bölümü karşılar.

İngilizce Gazetesinin bu bölümünde, birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere katılmak istedikleri İngilizce Gazetesi programının yada öğrenmek istediği İngilizcenin türüne bağlı olarak bilgiler verilir.

Birebir İngilizce özel ders almak isteyenlere uygulanan İngilizce Gazetesi isimli programların özellikleri:

1 - İngilizce hiç bilmeyenler için sıfırdan başlayarak öğretme ve geliştirmek için  İngilizce Gazetesi programları.
2 - YDS, IELTS,YÖKDİL,PROFICIENCY,TIPDİL,YKS DİL gibi akademik seviyedeki sınavlara hazırlananlar için, hazırlanan kişiye özel ve ona özgü sonuca ve hedefe yönelik programlar.
3 - İngilizce eğitimleri boyunca içerdiği her türlü bilgi, deneyim ve teknikler ile öğrenciye destek olan İngilizce Gazetesi isimli programlar.
4 - Gerek genel İngilizce gerekse akademik sınavlar için hazırlanan ve bu amaçla ders alan öğrencilere " kelime  haznelerini  geliştirmeleri için özel olarak hazırlanmış alıştırmalar.
5 - Akademik sınavlar için girilecek sınavın türüne ve ismine bağlı olarak hazırlanan akademik sınav çözüm teknikleri.
6 - Öğrenciyi her açıdan geliştiren öğrenci dostu düzenlemeler.
7 - Birebir özel ders alanlara uygulanan İngilizce Gazetesi ders programları tüm özellikleri ve en etkin yanları ile öğrenciye eksiksiz bir biçimde uygulanır.
8 - Birebir özel ders alanların sadece ve sadece kendilerine özgü ve özel programlar.
9 - Konuşma ( speaking ) dersleri konusunda özel çalışmalar.
10-Hiçbir yerde rastlanmayan özel en çağdaş ve en yeni yöntemler.

İngilizce Gazetesinin bu bölümünde de, 4 öğrenciden oluşturulan gruplara katılarak ve bu homojen gruplarda yer alarak  İngilizce  ders almak isteyenlere katılmak istedikleri programın yada öğrenmek istediği İngilizcenin türüne bağlı olarak bilgiler verilir.

4 kişiden oluşan gruplarda toplu olarak  İngilizce  ders almak isteyenlere uygulanan programların özellikleri:

1 - 4 kişiden oluşturduğumuz toplu gruplarda yer alarak İngilizce Gazetesi isimli programa katılmak isteyenlere, kendilerini sanki birebir İngilizce özel ders alırmış gibi hissettiren uygulamalar.
2 - Toplu İngilizce ders alanlar için özel olarak oluşturulmuş, toplu ders alanların dersler sırasında olabilecek tüm sorunlarına çözüm getiren programlar.
3 - Toplu ders alanlar için hazırlanan bu İngilizce Gazetesi programlarında, grubu oluşturan 4 öğrencinin de aynı seviyede en azından bir birlerine çok yaklaşık seviyelerde olması için yapılan özel çalışmalar. ( İngilizce seviye belirleme sınavları )
4 - Toplu gruplara girerek her düzeyde yada alanda İngilizce ders veren eğitmenler, ders verdikleri alanda çevresinde ün salmış ve çok deneyimli vede aynı zamanda akademik kariyere sahiptirler.
5 - Akademik seviyede ki sınavlara hazırlanmak amacı ve hedefi ile toplu ders almak isteyen aday öğrencilere verilmesi gereken ders sayısı, onların bu sınavlarda varmak istedikleri hedefe, o andaki seviyelerine  ve skora göre belirlenir.
6 - Grupları oluşturan öğrenci sayısı 4 kişi ile sınırlandırılır. Bunda ki amaç, İngilizce Gazetesinde toplu derslere katılan öğrenci sayısını az tutarak yapılan derslerde olabildiğince iyi sonuçlar elde edebilmek ve öğrencilerin dersleri daha iyi, açık ve net olarak anlamasını sağlamak içindir.

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim