İngilizce/Geniş zaman

İngilizce/Geniş zaman Hakkında

İngilizce/Geniş zaman Hakkında Açıklama

1 - İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 - İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Öncelikle geniş zamanda eylemi, geniş zaman olarak olumlu ve olumsuzu öğreneceğiz. Geniş zamanda do ve does yapıları vardır. Tabii bu yardımcı fiiller nedeniyle zamirler de kendi aralarında gruplaşıyor.

I/You/We/They: DO

He/She/It: DOES

Öncelikle olumlu bir geniş zaman yapısı örneğini inceleyelim:

He goes to school every day
Bu cümleden şunu çıkarıyoruz: Olumlu cümlede asla do ve does kullanılmaz. Bunlar sadece olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Olumlu bir geniş zaman cümlesi yapısı şöyledir:

Zamir + Fiil+ .....

Ancak olumsuz bir geniş zaman cümlesinde ise zamirden sonra don't veya doesn't kullanılır. Bundan sonra da olumlu cümle gibi fiil kullanılır. Örnek:

He doesn't swim every day
I don't go to bazaar
You don't do homework
Ayrıca olumsuz cümle de does de kullanılan zamirler (He, She, It, Ali (özel ad) ve do'da da aynı zamirler (I, You, We, They, Ali and Fatma (Birden çok özel ad they'e girdiği için onda da do kullanılır) kullanılmaktadır. Şimdi de soru yapısını görelim:Soru yapısında da yardımcı fiil (do/does) başa gelir ondan sonra da zamir ve onu da fiil takip eder. Örnekler:

Does she do homework?
Do you swim in the swimingpool everyweek?
Does Ali go to cinema?
Do Fatma and Ayşe study Math?
Do/Does + Zamir + Fiil + ....

Peki ya soru cümlesine nasıl cevap verilir? Bunda da yardımcı fiilin etkisi vardır. Eğer soru do ile sorulursa cevapta da do geçer. Eğer does ile geçerse does da cevapta geçer. Yes/No + , + Zamir + do/does

Örnekler:

Does she go to cinema? Yes, she does.
Do you study math every day? Yes, I do.
Do Arda and Mehmet play basketball? No, they don't.
Alıştırmalar[değiştir] Eğer konuyu iyi öğrendiyseniz şimdi alttaki alıştırmaları yapalım: A-) Aşağıda verilenleri birleştirip yandaki işarete göre olumlu, soru veya olumsuz yapınız.

Go/sea/they/to/every summer (+)
She/watch/doesn't/every evening/TV (-)
Maths/they/study/every afternoon (?)
B-) Şimdi de bu sorulara cevap veriniz.

Do you go to school every day?
Does she visit the museums?
Does Ali cook every day?

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim