İngilizce Öğrenmede Zorluklar ve Sorunlar

İngilizce Öğrenmede Zorluklar ve Sorunlar Yumağı

İngilizce Öğrenmede Zorluklar ve Sorunların Çözümü

1 - İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 - İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İngilizce öğrenmede  zorluklar ve sorunlar yaşanabilir. İngilizce telaffuz, grammar, imla ve kelime dağarcığı kullanımında farklı hatalar yapılabilir. Bir öğrencinin anadili ile İngilizce öğrenme ve kullanmadaki özel zorluklar ve bir öğrencinin İngilizce öğrenme,  grammar ve kelime dağarcığında yaptığı hatalar arasında, İngilizce öğrenme ve kullanmada anadil etkileşimi olduğu için bir bağlantı vardır.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar konusunda en hassas husus olan İngilizce dinlediğini anlama ve konuşmada, öğrencilerin ustalaşması için okuma ve yazmadan daha zordur ve daha önemlidir. Bir metin okurken ve yazarken, bir öğrencinin düşünme ve duraklama için günlük yaşamda İngilizce dinleme ve konuşmada olduğundan daha fazla zamanı vardır.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar konusunda en hassas olgu bir öğrenici ayrıca İngilizce sözlüklerde bilinmeyen kelimeleri arayabilir ve İngilizce bir metin okurken ve yazarken diğer İngilizce referans kitaplarını kullanabilir, bu da İngilizce dinlerken ve konuşurken imkansızdır. Bu nedenle, dinlediğini anlama ve İngilizce konuşma, okumak ve yazmaktan daha zordur. Günlük yaşam için İngilizce kelime dağarcığı yabancı dil öğrenenler için İngilizce dilbilgisinden daha fazla zaman gerektirir ve ustalaşması daha zordur.

İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar konusunda  yer alan kelime dağarcığı, yabancı öğrencilerin iyice öğrenmeleri için İngilizce'nin en kapsamlı ve zor yönlerinden biridir. İlk önce pratik gerçek yaşam ihtiyaçları için en sık kullanılan ve bu nedenle en önemli İngilizce kelime öğrenmeye odaklanmalıdırlar.

Çok anlamlı İngilizce kelimeler ve eş anlamlı kelimeler (benzer bir anlama sahip kelimeler) yabancı öğrenciler için özel bir zorluktur. İngilizce kelime öğrenme ve kullanmadaki diğer güçlükler arasında sabit kelime sıralamaları, deyimsel fiiller, deyimler, atasözleri ve kelime kullanımındaki bölgesel farklılıklar sayılabilir. İngilizce konuşulan ülkelerde bile  İngilizce öğrenmede zorluklar ve sorunlar vede İngilizce kullanımında yazım, telaffuz, kelime bilgisi ve dil bilgisi bakımından farklılıklar vardır.

İngilizce kullanımı da resmi ve gayri resmi olabilir. Resmi İngilizce, kitle iletişim araçlarının, eğitimin, ticaretin, ekonominin, ticaretin, teknolojinin, bilimin vb. Dilidir. Gayri resmi İngilizce, konuşma dili, argo ve lehçe kullanımını içerir. Yabancı öğrencilerin resmî olmayan İngilizce kelime dağarcığından daha fazla gayri resmi öğrenmesi daha zordur.

İngilizce eş anlamlı sözlükler, genel İngilizce sözlüklerle birlikte , gerçek yaşam durumlarında öğrencinin ihtiyaçları için kelime hazinesini yoğun, kapsamlı ve mantıklı bir şekilde uzman olmak için mükemmel bir araçtır . Çeşitli konularda kapsamlı okuma, İngilizce öğrenenler tarafından İngilizce kelime bilgisini genişletmek için bir başka etkili yöntemdir.

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim