Türkiyede İngilizce Eğitimi

Türkiye'de İngilizce Eğitimi Hakkında Bilgiler

Türkiye'de İngilizce Eğitimi Konusu

1 - İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 - İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Türkiye'de İNGİLİZCE eğitiminde İngilizce, ilköğretim, lise ve üniversitede öğretilen dile verilen genel isimdir.

Türkiye'de uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu statüsünü korumaktadır. Türkiye'de İngilizce öğretimi Fransızcanın etkisini kaybetmeye başladığı dönemde atılım yapmıştır. Bir zamanların soylular dili olan Fransızca önemini yitirmiş ve II. Dünya Savaşı sonrası artan Amerikalı etkisiyle İngilizce Türkiye'de ve dünyada önem kazanmıştır.

8 yıllık ilköğretim yasasından sonra İngilizce ilköğretim 2. sınıflara kadar çekilmiştir. Genel liselerin 4 yıla çıkmasıyla beraber hazırlık sınıfı kavramı ortadan kalkmış İngilizce derslerinin haftalık ders saati artmış bulunmaktadır.

Pek çok üniversite, liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir. Ön koşullara uymayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfında yoğun İngilizce programlarıyla yeterli seviyeye getirilirler. İngilizce öğretmenliği programlarında da bu yeterlilik sistemi uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenliği programları hazırlık sınıfı dahil edildiğinde 5 yıl, 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterlilik sınavını veren öğrenciler 8 yarıyıl boyunca İngilizce okuma ve konuşma becerileri, İngilizce dil bilgisi, yazma becerileri, ve bu becerileri öğretme yöntemleriyle ilgili dersler aldıkları gibi İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve İngiliz dilinin tarihi ve yapısıyla ilgili yoğun olmayan dersler alırlar. Ayrıca günümüzde İngilizce'nin önem kazanmasıyla birlikte çok sayıda dil eğitim siteleri kurulmuştur. Aynı zamanda İngilizce'nin bilgisayar ortamında öğretilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli projeleri bulunmaktadır. Ancak İngilizce Türkiye'de resmî işlerde kullanılmamaktadır.

Okullarda İngilizce 
İlköğretim okullarında yabancı dil eğitimi olarak İngilizce 2. sınıfta başlamaktadır. Dersler İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir. İlköğretim birinci kademe olan 4. ve 5. sınıflarda da haftalık ders saati 3'tür.

İlköğretim ikinci kademede (6., 7. ve 8. sınıflarda) ise yabancı dil ders saati 4 tür.

Orta öğretimde yabancı dil zorunlu olmakla beraber okul türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Anadolu Liselerinde 9. sınıflarda haftalık ders saati 6 iken ve kimi okullarda ek olarak 2 saatlik video dersi okutulurken, Düz liselerde yabancı dil ders saati 3 tür. Ayrıca Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak Almanca ve seyrek olarak Fransızca da okutulmaktadır.

İngilizce - Türkçe dilleri karşılaştırması
İngilizcede özne kullanımı her tümce(cümle)de gerekli iken Türkçede sadece eylem kullanmak yeterlidir. (Günlük dilde bu kural ihlal edilebilir.)
İngilizce mantığına göre zaman gider, Türkçe mantığında ise insan gider.
Türkçede 5 ana zaman eylemi varken, İngilizce'de 12 zaman eylemi vardır.
Türkçede tümceler özne-nesne-yüklem şeklinde sıralanırken İngilizcede özne-yüklem-nesne şeklinde sıralanır.
Türkçe, genel anlamda yazıldığı gibi okunan bir dildir (her ne kadar inceltme işaretinin olması, sözcüklerin zamanla söyleyişte uğradıkları değişikliklerden doğan birtakım farklılıklar olsa ve bazı harfler buna dahil olmasa bile); İngilizce ise yazıldığından farklı okunan bir fonetik yapıya sahiptir.

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim