Ielts Dersleri

Ielts Dersleri Programı

Ielts Dersleri Program İçeriği

1 -  Ielts Dersleri ( Bireysel - Özel Ielts Dersleri )
2 -  Ielts Dersleri ( 4 kişilik Grup Ielts Dersleri )

1 -  Ielts Dersleri ( Bireysel - Özel Ielts Dersleri ) : IELTS dersleri verilen ana merkezde tesis edilen ve hizmet veren IELTS dersleri platformundaki  IELTS dersleri panellerinde, yapısı ve karakteri nedeni ile IELTS sınavına hazırlanan, yüksek bir skor almak isteyen, IELTS sınavında mutlaka başarılı olmak ve kısa bir sürede bunu tamamlamak amacında olan öğrencilerin en büyük dostu olan birebir IELTS dersleri programlarına özel olarak katılan aday öğrencilere, IELTS derslerine bireysel katıldıklarından ötürü, IELTS derslerinin yapıldığı gün ve saatler konusunda bir özgürlük verilir ve aday öğrenci kendi yaşam konumuna göre kendisine en uygun gün ve saatleri seçebilir ve IELTS dersleri alabilir   . Bu konuda öncelik aday öğrencinindir.

 IELTS dersleri adına yapılan panellerdeki  bir öğrencinin talep ettiği tüm öğrenci lehine nin özellikleri kapsayan, öğrenci odaklı ve dostu olan özel IELTS dersleri programlarına katılan aday öğrencilere uygulanması gereken  IELTS dersleri programı içindeki ders sayısının belirlenmesinde, aday öğrencinin seviyesi çok önemli bir rol oynar. Aday öğrenciye yapılan seviye sınavından sonra, elde edilen sonuca aday öğrencinin IELTS sınavında almak istediği  puan da eklenerek, her iki olgunun bir ortalaması alınır ve verilmesi gereken IELTS dersleri  sayısı belirlenir. Bu aşamadan sonra belirlenen IELTS derslerinin sayısı kadar eğitim verilir.

2 -  Ielts Dersleri ( 4 kişilik Grup Ielts Dersleri ) : IELTS dersleri gerçekleştirilen ana kampüslerdeki IELTS dersleri platformunda yapılan IELTS dersleri organizasyonlarında, geçmişte yapılan hatalardan dönülerek, kalabalık gruplarla yapılan IELTS derslerinin hiç bir anlamı olmadığı ve öğrenciye hiç bir yarar sağlamadı anlaşılınca, öğrencinin aradığı sonuç aldırıcı, mutlak başarı, itici güç ve sinerji gibi tüm özellikleri içinde barındıran sayıca az küçük gruplar için özel hazırlanan ve grup şeklinde uygulanan  IELTS dersleri programlarına katılan aday öğrencilere ilk aşamada seviye belirleme sınavı yapılarak seviyelerinin tespiti yapılır.  Bundan amaç birbirine denk seviyede olan adaylardan IELTS derslerinde gruplar oluşturmaktır. Zira, böyle bir grupta hiç kimse birbirinden çekinmeden, eğitim süresince anlamadığı konuları sorabilir ve konu tekrar edilebilir.

IELTS dersleri platformunda tertiplenen IELTS dersleri öğretilerindeki IELTS dersleri programında, gruplar 4 kişilik olarak ayarlanır. Bundan amaçta ,grup sayısının az olmasını sağlamak ve bu sayı azlığını öğrenciler lehine kullanarak, az kişi ile yapılan grup IELTS derslerinin avantajından aday öğrencilerinde yararlanmasını sağlamaktır. Çünkü, az öğrenciden oluşan gruplarda, öğrenciler hocadan daha fazla verim alır. IELTS hocası öğrencilerle teker teker ilgilenebilir ve grup IELTS dersleri  adeta bireysel IELTS dersleri  programına dönüşür. Bunun olumlu etkileri de aday öğrencilere yansır.

 Ielts Dersleri İçeriği :


READING ( Okuma Parçaları ) :
Okuma parçaları ile ilgili olarak ,bu sınavda 15 farklı türde soru sorulur.Bu soruların her biri farklı şekilde çözüm tekniğine sahiptir.Her soru türünde,sorunun yanıtını ararken, okuma parçasındaki paragrafların neresine bakılması gerektiğini bilmek,soruyu hem doğru bir şekilde yanıtlamak hemde cevaplamanın hızlı olması demek anlamına gelir ki,aynı zamanda zamana karşı bir yarış niteliğini de taşıyan ielts sınavında bu çok önemli bir unsurdur. Zira, tüm soruların yanıtlanması için aday öğrencilere sadece 50 dak.verilir.

WRITING ( Essay Yazımı ) : Bilindiği gibi ielts sınavı 2 türlüdür :

1 ) Ielts General Training : Bu sınavın writing kısmında ilk yazılması gereken yazım, verilen her hangi bir konu ile ilgili mektup yazımıdır. İkinci yazılması istenense yine verilen bir konuda bilinen essay yazımıdır.
2 ) Ielts Academic : Bu tür sınavda aday öğrencilerden ilk aşamada verilen bir çizelgeyi ( line chart , pie chart , bar chart ) nesir halinde yazmaları istenir. İkinci yazılımsa bilinen essay yazımıdır.
Her iki sınav türü için  IELTS derslerinde verilen yazılım konuları ile ilgili olarak hazırlanmış model kalıplarla , yazılımlarda hangi kelime ve hangi ifadelerin kullanılması gerektiği öğretilir. Bu şekilde writing konusu çözülür.


LISTENING ( Dinleme ) :
Listening sınavı hazırlığında,  IELTS derslerinde aday öğrencilere dinleme anında, dinledikleri parçanın neresine dikkat etmeleri gerektiği ve nasıl dinlemeleri gerektiği konusunda özel bilgiler aktarılır.

SPEAKING ( Konuşma ) : Konuşma ile ilgili aday öğrenciler  IELTS derslerinde tamamen gerçek sınavlarda daha önce sorulmuş sorularla çalıştırılarak ve ayrıca konuşma sınavında examiner karşısında soruların yanıtlanmasında neler yapılması gerektiği öğretilerek hazırlanır.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

A. IELTS dersleri eğitim merkezinde Gerek bireysel - Özel gerekse grup şeklinde yapılan IELTS dersleri programlarında, eğitim veren IELTS hocaları, bu konuya yıllarını vermiş ve uzmanlaşmış gerçek IELTS dersleri hocasıdır.
B. Sınav = Kelime bilgisi şeklinde denklemleştirebileceğimiz bir sınavdır. Bu nedenle sınava hazırladığımız aday IELTS dersleri kampüslerindeki   IELTS derslerinde bu konuda özel kelime çalışmaları verilir ve adayların yaptığı çalışmalar yakından izlenerek, aday üzerinde pozitif bir baskı oluşturulur. Bu aday öğrenciyi çalışmaya iten itici bir güçtür.

IELTS SINAVI NEDİR : Bu sınavın sonuçları  ülkemizde bazı elit üniversiteler tarafından hazırlık sınıfını atlama nedeni olarak kabul görür.

No Comments Yet.

Leave a reply

web tasarim