İngilizce

İNGİLİZCE PROGRAMI

İNGİLİZCE HAKKINDA


1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )

2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )


1 - İngilizce
Dersleri  ( Birebir - Özel İngilizce Dersleri ) :
 İngilizce
Birebir özel dersler, 
özellikle akademik seviyedeki ( Yds , Ielts , Toefl , Proficiency ) gibi sınavlara hazırlanmak için eğitim almak isteyenlere uygulanan bir yöntemdir . Çünkü bu tür sınavlara hazırlananların en büyük sorunu belli bir seviyeyi tutturmak ve kendilerinden istenilen puanlara ulaşmak . Bunu sağlayabilmenin de en güvenilir vede en emin yolu karşılıklı birebir özel ders almaktan geçer . Zira grup derslerinde bu amaçla oluşturulan gruplara katılanların seviyeler çoğu kez bırakın birbirine eş olmalarını denk bile olamamakta ve bu durumda gruba katılanların arzu ettikleri hedefe ulaşmalarında bir engel teşkil etmektedir.

2 - İngilizce Dersleri  (  4 kişi ile yapılan grup - İngilizce Dersleri ) : Grup şeklinde verilen özel  dersler daha çok seviyesi olmayan yani hiç bilmeyenlere uygulanan bir yöntemdir . Zira hiç  bilmeyenlerde grup oluşturabilmek daha akıllı bir yöntem olur . Grubu oluşturanların hiç biri  bilmediği için 4 kişiye aynı anda aynı şeyleri anlatabilme vede bilgiyi eşit bir şekilde dağıtma imkanı eğimde bireyler arasında adaleti sağlar.

Verilen Eğitimler

Yds : Geçmiş yıllarda uygulanan üds ve kpds gibi sınavların kaldırılarak yerine konulan yds sınavı hazırlık programları iki ( 2 ) türlü uygulanır. A. Bire bir özel yds dersleri B.Dört ( 4 ) kişilik grup şeklinde uygulanan yds sınavı hazırlık dersleri  Her iki şekilde de uygulanan eğitim programlarında yds adaylarına uygulanan ders sayısı gerek bireysel gerekse grup şeklindeki eğitimlerde olsun bütünüyle adayların İngilizce seviyeleriyle doğru orantılıdır . Ayrıca yds adaylarının yds sınavından almak istedikleri notlar da ders sayısının belirlenmesinde etkin bir rol oynar.

Ielts : Ielts Academic ve Ielts General Training sınavı hazırlık derslerine katılmak isteyenlere genelde İngilizce seviyeleri birbirine denk olan öğrencilerin yan yana getirilmesi zor olduğundan  birebir uygulanan özel ielts dersleri programı uygulanır. Özel ielts dersleri programlarında ielts adaylarına reading okuma teknikleri ve reading sorularının kolay bir biçimde nasıl çözüleceği, Essay yazımının kalıplarla nasıl oluşturulacağı,listening parçalarını dinlerken dikkat edilmesi gereken konular ve ielts sınavına birebir uyumlu sınav soruları üzerinden speaking çalışmaları yaptırılır.

 

Toefl : Toefl ibt ve Toefl pbt programları özel ders şeklinde eğitmenle karşılıklı birebir biçimde uygulanır. Özel toefl ibt ve toefl pbt dersleri programlarında  toefl ibt ve toefl pbt adylarına reading okuma teknikleri ve reading sorularının kolay bir biçimde nasıl çözüleceği, Essay yazımının kalıplarla nasıl oluşturulacağı, listening parçalarını dinlerken dikkat edilmesi gereken konular ve toefl ibt ve toefl pbt sınavlarına birebir uyumlu sınav soruları üzerinden speaking çalışmaları yaptırılır.

Proficiency ( İngilizce Hazırlık Atlama ) : Türkiye deki üniversitelerin hazırlık sınıflarının bitiminde yada muafiyet sınavı olarak uygulanan Proficiency sınavları üniversiteden üniversiteye göre değişiklikler içerir. Tüm üniversiteler için Proficiency sınavına hazırlananlara uygun programlar mevcuttur.

ÜNİVERSİTELER : Yeditepe Üniversitesi, Sabancı  Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Koç ÜniversitesiAydın Üniversitesi, Kadir Has ÜniversitesiDoğuş Üniversitesi, İTÜ  ÜniversitesiODTÜ ÜniversitesiYTÜ  ÜniversitesiMarmara Üniversitesiİstanbul ÜniversitesiBeykent ÜniversitesiBilkent ÜniversitesiKoç ÜniversitesiBoğaziçi  Üniversitesi

 

web tasarim