Yds Hazırlık

Yds HazırlıkYDS HAZIRLIK PROGRAMLARI 

Yds Hazırlık Programları İçeriği

1 - Yds  Hazırlık ( Birebir Özel Yds Hazırlık )
2 -Yds Hazırlık ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla Yds Hazırlık )

1 - YDS HAZIRLIK (BİREBİR ÖZEL YDS HAZIRLIK): YDS hazırlık konu olduğunda bazı eğitimli insanlarda bir tutkudur birebir özel ders almak. Geçmişlerinde yaşadıkları bir takım kötü durumlardan özel ders alarak kurtuldukları için onlarda bir alışkanlık haline gelmiştir sıkışık bir durumda bu yönteme baş vurmak. İşte bu tür insanlar veya sınavdan mutlaka yüksek bir not alması gerekenler hazırlanışında ve uygulamasında odak noktası olarak öğrencinin mutlak geçmesi ve yüksek bir skor elde etmesi ele alındığı ve bunun  oluşması için içeriğinde bulunan tüm bilgi ve sınav geçme tekniklerinin  öğrencinin kolay bir şekilde anlaması için açık ve anlaşılır bir şekilde  düzenlendiği, öğrencinin ilk derse başladığı günden son güne kadar bütün iliklerinde hissettiği güven duygusunu yaratan  bu  bire bir YDS hazırlık ders programlarına katılmayı bir özel zevk kabul ederler. Bireysel olarak  özel YDS dersi almak isteyen bu aday öğrenciler, katılmak istedikleri programın uygulama gün ve saatlerini kendi belirler. Yapılan seviye sınavından sonra aday öğrenciye verilmesi gereken ders sayısı belirlenir ve eğitim belirlenen ders sayısına göre başlar.

2 - YDS HAZIRLIK ( 4 KİŞİDEN OLUŞTURULAN GRUPLARLA YDS HAZIRLIK ): Kalabalık gruplarla YDS hazırlık dersi alarak bir türlü sınavda başarılı olamayan ve ucuz olduğu da sanılan bu küçük gruplar için hazırlanan, katılanı taşıdığı özellikler ile birebir kucaklayan ve onda güven duygusu yaratarak derslere ısındıran, amaç ve hedefinde sadece ve yalnızca öğrenci memnuniyeti yatan, öğrencinin sınavı geçebilmesi amacı ile ona sınav geçme, kelime haznesini geliştirme, okuma parçalarını çözme gibi başka yerde bulunmayan özel hizmetler sunan, düzenlenişinde ve uygulamasında temel felsefesi, düşüncesi ve yaklaşımı öğrenci çıkarı olan, uygulama aşamasında öğrencide yarattığı güven duygusu ile onu geçeceğine inandıran ve hazırlık aşamasında daha sıkı, ciddi ve disiplinli çalışmasına neden olan öğrenci dostu özel ders programlarına katılmak isteyenler  seviyeleri olabildiğince birbirine denk ya da çok yakın olan öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplara  dahil olmak sureti ile  birebir özel ders kalitesinde ve oldukça aynı özellikte  YDS hazırlık dersi alabilmeleri mümkündür. Öğrenci mevcudunun az tutulması  küçük gruplarda sağlanması gereken ders kalitesinden kaynaklanır.Bu tür dersle kaliteyi yakalamak adına gruplar 4 kişi gibi az sayıda öğrenciden oluşturulur.

YDS HAZIRLIK için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • YDS hazırlık programında eğitim veren hocalar, konularında uzmanlaşmış ve her şeyden öte öğretmeyi bilen eğitmenlerden oluşur..
  • Bu  sınavda bilinene kelime sayısı sınavın başarılmasında önemli rol oynar. Bu nedenle, aday öğrenciler için özel hazırlanmış akademik kelime çalışmaları kendilerine verilerek, kelime haznelerinin geliştirilmesi ve kelime sayısını arttırıcı destek sağlanır.
  • Eğitimler sırasında, aday öğrencilere sadece İngilizce ile ilgili bilgi verilmez, yanında " YDS sınav teknikleri ve taktikleri dersleri de " verilir.
  • Programlara katılarak eğitim alan aday öğrencilere eğitim anlayışımıza ters düştüğü ve öğrencide de can sıkıntısı yaratan bu bağlayıcı nitelikte ki  “ senet “ yapılmaz. Ödemeler, öğrencilerle anlaşarak taksitler halinde alınır. Ödeme günlerini öğrenci belirler.

NEDEN YDS ÖZEL DERS

  • Özellikle, yasal sınır olan 50-55 üzerinde not almak isteyen adaylara özel ders almaları önemle tavsiye edilir. Çünkü, sınavda 60-65 almak çok zordur. Sınavın teknik yapısını, cümle karakterlerini  ve özellikle de okuma parçalarının nasıl yanıtlanması gerektiğini iyi bilmek gerekir. İngilizce bilmek bu durumda pek işe yaramaz. Okuma parçalarında, sorulan soruların türüne göre, parçanın neresine bakılması gerektiğini ve yanıtın nerede ve nasıl aranacağını bilmek gerekir.

 

web tasarim