İngilizce Zamanlar

İngilizce Zamanlar Hakkında Bilgi

İngilizce Zamanlar Konusunda Ayrıntılar

  İngilizce zamanlar tabii ki bu dili  öğrenmeyi arzulayanlar için , hakikaten öğrenilmesi icap eden , İngilizce dilinin yüreği gibi olan bir konudur ama , gerçekten İngilizce  bilmek  manasına  gelebilmesi için  İngilizce zamanlar  hususunun beraberinde ,  eğitim görenlerin öğrenmesi gereken başka konular da vardır.

İlk aşamada İngilizce bilmek ne demek onu tartışmak ve tam olarak kavramak gerekir. İngilizce bilmek demek , bu  dili her türlü şartta ve her sahada kullanabilmek demektir. Yoksa, öğrenilen  zamanlar ile bir kaç gramatik yapı ve bir kaç yüz kelime  bilmek demek değildir.  İngilizce'de bir konuyu biliyorum diyebilmek için , onu bilen  kişi tarafından gerektiğinde kullanılabilmesidir.

Bu  dile tam olarak vakıf olan yani bu konuda tam bilgisi olanların, İngilizce zamanların  beraberinde bilmesi gereken öyle çok ayrıntı vardır ki bunlar bu makalede bizi ilgilendirmediği ve için konumuz İngilizce zamanlar olduğundan ayrıntılara girilmiyor.

Doğal olarak, İngilizce kullanırken gerek yazarak gerekse konuşma anında, anlatılmak istenilen konunun şimdi yada geçmiş zamanda mı olduğunun İngilizce zamanlar kullanılarak belirtilmesi lazımdır. Günü anlatan konuşmalarda , Türk insanının özellikle İngilizce dilinde var olan ama Türkçede bulunmayan present perfect denilen İngilizce zamanı kullanması  zordur. Zor olması, bu çeşit bir cümle yapısının Türkçe de bulunmamasından kaynaklanır. Ama, zamanla bu duruma alışılır ve bu İngilizce zaman kullanılmaya başlanır.

Günlük İngilizce dilinin kullanımında, İngilizce zamanlar dışında kullanılan çok daha başka yapılar da vardır. Bu nedenle sadece  zamanlar hakkında bir bilgi sahibi olmak , günlük dili konuşmaya yeterli olmaz. Konuşma anında, eğer bir zorunluluk bildirilmesi gerekirse, yada konuşulan kişiye her hangi bir konuda direktif verilecekse yada ondan bir şey yapılması istenirse, veya her hangi bir konuda tavsiyelerde bulunulacaksa ve bunun gibi bir çok konuda sadece İngilizce zamanları bilmek yeterli olmaz sayılan bu durumlarda kullanılması gereken cümle yapılarını da bilmek gerekir.
 

İngilizce Zamanlar konusuna bu açıdan bakılırsa, akademik  de denilen en üst seviyelerde İngilizce öğrenmek için öğrenilmesi gereken ilk konu olduğu anlaşılır.
İngilizce zamanlar da geçen 12 zaman vardır. Bu zamanların tam olarak kullanılabilecek seviyede anlaşılabilmesi için hem içinde bulunduğumuz anı anlatan ve " present form " denilen halini hemde geçmişi anlatan ve " past form " denilen şeklini bilmek ama tam anlamıyla bilmek gerekir. Bir örnek vermek gerekirse ; gideceğim demeyi bilmek gerektiği gibi gidecektim demeyi de bilmek gerekir. Gideceğim present form bir ifade gidecektim ise past form da bir ifadedir ve her iki cümlede ufak bir değişiklikle aynı İngilizce zamanlar ile  ifade edilir.

 

Comments are closed.

web tasarim