Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi

Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi Hakkında Bilgi

Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi Konusunda Açıklama

1 - İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 - İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Yabancı dil olarak İngilizce eğitimi,  kendi konuştuğu dili İngilizce olmayan kişilere, İngilizcenin ana dil olduğu ülkelerde veya İngilizce öğrenmek isteyen insanlara kendi bulundukları  ülkelerde verilen İngilizce eğitimidir.

20 ve 21. yüzyıldaki siyasî ve teknolojik açıdan oluşan gelişmelerin ışığında  dünyada İngilizcenin yaşamsal bir  değer kazanması neticesinde özellikle Anglosakson Batı dünyası ile siyasî, askerî ve ekonomik bağları kuvvetli olan toplumlarda İngilizce eğitimi gerek devlet tarafından gerekse özel sektör tarafından destek görmeye başladı. Akademik hayatta ve meslek hayatında avantajlar sağlaması nedeniyle pek çok insan yabancı dil olarak İngilizce eğitimine meyletti.

Türleri
Öğrencinin İngilizceyi nerede ve nasıl kullanmak istediğine bağlı olarak   (gündelik ihtiyaçlar, akademik vs.) eğitimin türü, süresi ve içeriği değişime uğrayabilir.  Dünyada İngilizce eğitiminde kullanılan en yaygın metodolojiler şunlardır:

EFL
EFL (English as a Foreign Language/Yabancı dil olarak İngilizce) kendi konuştuğu dili  İngilizce olmayan ve okul veya iş gereğiyle ya da hobi olarak İngilizce öğrenmeye karar veren insanlara uygulanan  eğitimdir. Bu kurslara iştirak eden  öğrencilerin kurs  giderleri çoğunlukla kendileri, ebeveynleri veya bağlı bulundukları müessese  tarafından karşılanır; Bu tipler eğitimlidirler ve iyi motive olmuşlardır.[TEFL kavramı öğretmenin aldığı eğitimi belirtirken, EFL öğrencilerin aldığı kursu belirtir.

EFL eğitimi oldukça güncel yöntemlerle, iletişime dayalı olarak ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla eğitim verilir. Bu açılardan ana akım zorunlu eğitimdeki İngilizce derslerinden oldukça farklıdır.

ESOL
ESOL (English for Speakers of Other Languages/Diğer dilleri konuşanlar için İngilizce) kavramı sıklıkla EFL ile eş anlamlı olarak kullanılır ancak EFL'den daha değişik  olarak çoğunlukla  kendi konuştuğu dili  İngilizce olan bir ülkede yaşayan yabancılara verilen İngilizce eğitimini belirtmek için kullanılır. TESOL kavramı öğretmenin aldığı eğitimi belirtirken, ESOL öğrencilerin aldığı kursu belirtir. Öğrenciler kurs bitiminde ESOL seviyelerini belirten belgeler alırlar.

Bu kurslara katılan öğrencilerin çoğu İngilizce konuşan bir ülkedeki ilk kuşak göçmenler ve mültecilerdir. ESOL öğretmenleri sıklıkla avantajsız bir öz geçmişe sahip kimselerle (savaş mağdurları, cinsel ayrımcılığa veya şiddete maruz kalmış  kimseler vb.) çalışmak durumunda kalabilirler. Bu nedenle bazı okullar ESOL öğretmenlerinin eşitlik ve insan hakları konusunda eğitim görmüş veya bilinçli olmalarını tercih ederler. Bu kurslarda öğrencilere İngilizce eğitiminin yanı sıra yeni geldikleri yabancı ülkede gündelik hayatlarını kolaylaştıracak bilgiler ve temel dil eğitimi (Latin alfabesini öğretme, okuma-yazma vb.) gibi konularda da bilgi verilebilir.

ESL
ESL (English as a Second Language/İkinci dil olarak İngilizce eğitimi) Nijerya, Kenya, Hindistan, Singapur gibi İngilizcenin ortak "ikinci dil" olduğu ülkelerde verilen İngilizce eğitimini belirtmekte kullanılır. Zaman zaman ESL ile EAL (English as an Additional Language/İlave bir dil olarak İngilizce) kavramları eşit manada  kullanılır.

Türkiye'de İngilizce eğitimi
Türkiye'de İngilizce öğretmeni olmayı amaçlayanlar için İngiliz dili alanında branş öğretmeni yetiştiren üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan 4 yıllık lisans eğitimini bitirmek gerekir. Bu fakültelerde; İngilizce dilbilgisi, konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri, edebiyata giriş, tiyatro gibi alanlarda verilen eğitimlerin yanı sıra öğretmenliğe giriş, psikoloji, materyal geliştirme, sınav hazırlama gibi alanlarda formasyon eğitimi verilir.

Türkiye'de ana akım okullardaki İngilizce eğitiminin yanı sıra, çeşitli yabancı dil kurslarında İngiliz dili veya TEFL, TESOL, TESL vb. eğitimleri almış yerli ve yabancı öğretmenler tarafından İngilizce eğitimi verilmektedir. Bu İngilizce eğitimlerinde  öğrenciler İngilizceyi kullanma amaçları ve seviyelerine göre sınıflara ayrılırlar. Bunların haricinde çeşitli kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar kendi gereksinimlerine göre  İngilizce eğitimi programları düzenlemektedir.

Uluslararası seviye tespit sınavları
TOEFL
Test of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı), başta Amerikan üniversiteleri olmak üzere 130 ülkede eğitim almak veya çeşitli profesyonel organizasyonlarda çalışmak isteyen yabancıların seviyesini tespit etmekte kullanılan ücretli bir İngilizce sınavıdır. İlk kez 1964 yılında ABD'de kullanılmaya başlanmıştır. TOEFL sınavı sonuçları, dünya genelinde 8500'den fazla enstitü tarafından kabul edilen bir seviye tespit sistemidir.

IELTS
International English Language Testing System (Uluslararası İngiliz Dili Test Sistemi ), başta Birleşik Krallık ve Avustralya üniversiteleri olmak üzere dünya genelindeki 135 ülkede eğitim almak veya çeşitli profesyonel organizasyonlarda çalışmak isteyen yabancıların İngilizce seviyesini tespit etmekte kullanılan ücretli bir sınavdır. İlk kez 1989 yılında İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. IELTS sınavının neticeleri , dünya genelinde 6000'den fazla enstitü tarafından kabul edilen bir seviye tespit sistemidir.[ IELTS sınavı hakları; British Council, IDP: IELTS Australia ve University of Cambridge ESOL Examinations'a aittir.

Comments are closed.

web tasarim