ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION için Örnekler

ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION HAKKINDA BİLGİ

 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 

AS (SO) LONG AS : … se, dığı taktirde
*As long as you keep the book clean, I can give it to you for a few days.
Temiz tuttuğun sürece kitabı birkaç günlüğüne sana verebilirim.
*You will have a holiday tomorrow so long as you work hard today.
Bugün çok çalışırsan yarın tatil yapacaksın.
*We will enjoy ourselves on the picnic as long as it doesn’t pour with rain.
Yağmur boşanmazsa piknikte eğleneceğiz.

EVEN IF/EVEN THOUGH : .. sa bile
*We shall be late even if (though) we go by taxi.
Taksi ile gitsek bile geç kalacağız.
*You are always in my heart even though you are far away.
Uzaklarda olsan bile her zaman kalbimdesin.
*Even though we invite the teachers to the party, they won’t come.
Öğretmenleri partiye davet etsek bile gelmezler.
Even if he is sick,he can’t stay at home.
O hasta olsa bile,evde kalamaz.

WHETHER .. OR NOT : 
My father always takes an umbrella as a precaution, whether it rains or not.
Yağmur yağsın ya da yağmasın babam önlem olarak şemsiye alır.
*Whether you stay at home or not, I will go to cinema tonight.
Sen ister evde kal ister kalma ben bu gece sinemaya gideceğim.
*I will come to the party whether I have been invited or not.
Davet edilmiş olayım ya da olmayayım partiye geleceğim.
*We have to do the job whether we like it or not.
İster sevelim ister sevmiyelim işi yapmak zorundayız.

ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION

ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION 2B. ADVERBIAL CLAUSE OF LIMITATION :

AS FAR AS / SO FAR AS : kadarıyla, …e göre  
*Jane lives in Paris as far as I know.
Bildiğim kadar Jane Paris’te yaşıyor.
*So far as I know, Rıdvan is the best football player in Turkey.
Bildiğim kadar Rıdvan Türkiye’de en iyi futbolcudur.
*This is nonesense as far as I am concerned.
İlgilendiğim kadarıyla bu saçma.
*As far as I  remember, they got married last summer.
Anımsadığım kadarıyla onlar geçen yaz evlendiler.
*So far as I know, my father will be away for three months.
Bildiğim kadariyle babam üç ay uzakta olacak.
*I will help you as far as I can.
Elimden geldiği kadar size yardım edeceğim.

TO THE EXTENT (THAT)/ TO THE DEGREE (THAT) : kadariyle, ..e göre  

*To the extent (that) I know, we have established political relations with China.
Bildiğim kadariyle Çin ile politik ilişkiler kurduk.
*A computer is useful only to the extent that it can store information.
Bilgisayar ancak bilgi toplayabildiği kadar yararlıdır.
*To the extent that I know, they have not come back from their honeymoonyet.
Bildiğim kadariyle onlar henüz balaylarından dönmediler.

ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION 2IN AS FAR AS / IN SO FAR AS : kadariyle, ..e göre  
*I think we must trust each other in so far as we can.
Zannedersem mümkün olduğu kadar birbirimize güvenmeliyiz.
*He is a Russian in so far as he was born in Russia, but he became a French citizen in 1920.
Rusya’da doğmuş olduğuna göre Rustur, fakat 1920 yılında Fransız vatandaşı oldu.
*When I saw the man was in need of help I offered to assist him in as far as I was able.
Adamın yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca ona elimden geldiği kadar yardım etmeyi önerdim.

ADVERBIAL CLAUSE OF CONDITION