Akademik İngilizce Hazırlık Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Akademik İngilizce Hazırlık Programı İçin Verilen Eğitimler

1 – Akademik İngilizce Hazırlık programı ( Birebir Akademik İngilizce Hazırlık Dersleri )
2 – Akademik İngilizce Hazırlık programı ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplara  İngilizce Hazırlık Dersleri )

Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı   öğrencilerinin  çok çeşitli resmi ve gayri resmi durumlarda kullanılmak üzere İngilizce dilini eleştirel bir şekilde anlamalarını ve kontrol etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Akademik İngilizce Hazırlık programı ile derslerin verildiği merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programına katılan ve hazırlık dersleri almak isteyen öğrencilere, her seviye, düzey ve alanda İngilizce dersleri verilir.  Akademik İngilizce Hazırlık programının  uygulaması 2 şekilde yapılır.

1 – Akademik İngilizce Hazırlık programı (Birebir)

Bu Akademik İngilizce Hazırlık programının  sonunda öğrenciler İngilizce olarak aşağıdakileri yapabildiklerini göstermiş olacaklardır:

  • Bir dizi sosyal ve akademik bağlamda İngilizce’yi doğru, akıcı ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı.
  • Farklı kişisel, sosyal ve akademik bağlamlarda dili uygun şekilde kullanmak için gereken kültürler arası farkındalık, anlayış ve bilgi ve becerileri göstermeyi
  • Bağımsız çalışın ve ekiplerle diğerleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmayı.
  • Bağımsız, analitik ve yaratıcı düşünmeyi.

Dil Gelişimi

Akademik İngilizce Hazırlık programında sınıf seviyesine uygun rutin sosyal durumlarda güvenli ve etkin bir genel konuşma başlatmak ve sürdürmek.
Bir dizi konuda ve sınıf seviyesine uygun çeşitli türlerde Akademik İngilizce Hazırlık programında anlam akıcılığı ve doğruluğu ile anlam taşıyan uygun sözlü ve yazılı metinler üretmek.
Sınıf hızına uygun rutin sosyal durumlarla başa çıkmak için yeterince hızlı ve büyük bir bozulma olmadan iletilen doğrudan duyulan metinleri kavramak.
Sınıf seviyesine uygun çeşitli yazılı metinlerin anlam ve anlamlarını hızlı bir şekilde kavramak.
Tüm temel fiil zamanlarını doğru ve uygun bir şekilde kullanmak ve daha gelişmiş zamanların bilgisini açık bağlamlarda göstermek.
Anlamı etkili bir şekilde iletmek için söz dizimini değiştirmek.
Bir dizi ortak konu alanında sınırlı çeşitli lexis ve ifadeler kullanmak.
İngilizce’nin ses ve konuşma kalıplarını makul bir doğrulukla yeniden üretmek.

Akademik İngilizce 
Çeşitli kaynakları (internet, kitap, dergi vb.) kullanarak araştırma becerileri geliştirme
Metinleri değerlendirmek, metinlerdeki fikirleri ve başkaları tarafından sunulanları eleştirel düşünme becerilerini kullanmak ve mantığı kullanarak argümanları desteklemek
Her seviyeyle ilgili belgeler üretmek için BT programlarını kullanmak
Genel çalışma becerilerini geliştirmek.