Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda.

Birebir İngilizce Dersleri Programı

Birebir İngilizce Dersleri Programı İçeriği

1 – Birebir İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – Birebir İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  İngilizce Dersleri )

1 – BİREBİR İNGİLİZCE DERSLERİ (BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ):

Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Özel Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamındaki İngilizcenin her alanında özel birebir İngilizce dersleri almak isteyen  öğrencilere, Birebir Genel İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamındaki Birebir İngilizce Dersleri programlarının uygulanma gün ve saatlerini Birebir İngilizce derslerinde kendilerinin belirlemesi istenir. Böylece özel birebir  İngilizce dersleri almak isteyen  öğrenciler, Birebir İngilizce dersleri platformunda günlük yaşamlarında bir değişikliğe gitme gereği duymaksızın ihtiyacı olan Birebir İngilizce dersleri alabilir. Özel yaşamında bir değişiklik yapma gereği kalmaz ve düzeni bozulmaz. Birebir İngilizce dersleri merkezimizdeki  özel birebir İngilizce dersleri alacak olan aday öğrencilere kaç Birebir İngilizce dersleri verilmesi gerektiği, Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamındaki yapılacak olan İngilizce seviye sınavından Birebir İngilizce derslerinde elde edilen verilerin ışığında ve adayın İngilizce de gelmek istediği seviyeye göre Birebir İngilizce YDS dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir Akademik İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamında belli olur.

2 – BİREBİR İNGİLİZCE DERSLERİ (4 KİŞİDEN  OLUŞTURULAN GRUPLARLA İNGİLİZCE DERSLERİ) :

Birebir İngilizce dersleri merkezinde oluşturulan ve Birebir İngilizce dersleri departmanlarında düzenlenen TOPLU İngilizce dersleri için özel programlarda,  her alanda ve dalda birebir İngilizce ders kalitesinde ve aşağı yukarı aynı özelliklerde TOPLU İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve GRUP İngilizce dersleri platformunda verilen Toplumsal İngilizce dersleri kapsamında eğitim alabilirsiniz. Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamında yapılan İngilizce sınavları ile denk yada en azından birbirine çok yakın seviyede olan aday öğrencilerden Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamında Birebir İngilizce dersleri platformunda oluşturulmuş 4 kişilik gruplarda kaliteli ve nitelikli bir ders  alabilmek mümkündür. Bu grupların Birebir İngilizce dersleri platformunda 4 kişi ile sınırlandırılmasında ki temel amaç zaten, kaliteyi korumak içindir. Zira , Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri öğretilerinde sayı az olduğunda yapılan grup derslerinin kalitesi fazla olan gruplara oranla daha yüksektir. Zira, bu tür gruplarda öğrenciler Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamındaki dersler sırasında, bilmedikleri yada anlamadıkları bir konu ile karşılaştıklarında hocaya rahatça Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamında soru sorabilme ve yanıt alabilme imkanına sahiptirler. Üstelik, Birebir İngilizce dersleri merkezimizdeki  Birebir İngilizce dersleri hakkında ki uygulamalarda yer verilen İngilizce  öğretimlerde, Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Özel Birebir İngilizce dersleri kapsamında TOPLU İngilizce ders veren hocalarda öğrenci sayısı az olduğundan herkesle birebir ilgilenebilme imkanı bulurlar ki bu nitelikler Birebir İngilizce dersleri toplu ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamında grup İngilizce derslerine Birebir İngilizce dersleri özelliği kazandırır.

BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİNDE NEDEN BİZ 

  • Birebir İngilizce dersleri etkinlikleri alanıma giren  İngilizce eğitimler için hazırlanan seminerlerde, Birebir İngilizce özel derslerin  tüm dallarında eğitim veren İngilizce öğretmenleri , eğitim verdikleri alanlarda uzmanlaşmış ve çok deneyim kazanmış ve de her şeyden öte Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri öğretilerinde”  dilin nasıl öğretilmesi gerektiğini ” bilen eğitmenlerdir.
  • Birebir İngilizce dersleri kategorisinde yer  alan Birebir İngilizce dersleri bölümünde,  İngilizcenin her alanında Birebir İngilizce dersleri  alan aday öğrencilere Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamında ” SENET ” yapılmaz. Ödemeler Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir Genel İngilizce dersleri kapsamında takvime bağlanır ve takvimde bulunan daha önceden tespit edilmiş tarihlerde Birebir İngilizce dersleri ile öğrenciler tarafından yapılır.