Birebir İngilizce Dersleri Programı

Birebir İngilizce Dersleri Programı İçeriği

1 – Birebir İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – Birebir İngilizce Dersleri ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  İngilizce Dersleri )

1 – BİREBİR İNGİLİZCE DERSLERİ (BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ):

Birebir İngilizce dersleri ana kampüslerinde tesis edilen ve Birebir İngilizce dersleri platformunda verilen Birebir İngilizce dersleri kapsamındaki İngilizcenin her alanında özel birebir İngilizce dersleri almak isteyen  öğrencilere, programların uygulanma gün ve saatlerini kendilerinin belirlemesi istenir. Böylece özel birebir  İngilizce dersleri almak isteyen  öğrenciler, günlük yaşamlarında bir değişikliğe gitme gereği duymaksızın ihtiyacı olan Birebir İngilizce dersleri alabilir. Özel yaşamında bir değişiklik yapma gereği kalmaz ve düzeni bozulmaz. Birebir İngilizce dersleri merkezimizdeki  özel birebir İngilizce dersleri alacak olan aday öğrencilere kaç Birebir İngilizce dersleri verilmesi gerektiği, yapılacak olan seviye sınavından elde edilen verilerin ışığında ve adayın İngilizce de gelmek istediği seviyeye göre belli olur.

2 – BİREBİR İNGİLİZCE DERSLERİ (4 KİŞİDEN  OLUŞTURULAN GRUPLARLA İNGİLİZCE DERSLERİ) :

Birebir İngilizce dersleri merkezinde oluşturulan ve Birebir İngilizce dersleri departmanlarında düzenlenen Birebir İngilizce dersleri için özel programlarda,  her alanda ve dalda birebir İngilizce ders kalitesinde ve aşağı yukarı aynı özelliklerde eğitim alabilirsiniz. Yapılan seviye sınavları ile denk yada en azından birbirine çok yakın seviyede olan aday öğrencilerden oluşturulmuş 4 kişilik gruplarda kaliteli ve nitelikli bir ders  alabilmek mümkündür. Bu grupların 4 kişi ile sınırlandırılmasında ki temel amaç zaten, kaliteyi korumak içindir. Zira , sayı az olduğunda yapılan grup derslerinin kalitesi fazla olan gruplara oranla daha yüksektir. Zira, bu tür gruplarda öğrenciler dersler sırasında, bilmedikleri yada anlamadıkları bir konu ile karşılaştıklarında hocaya rahatça soru sorabilme ve yanıt alabilme imkanına sahiptirler. Üstelik, Birebir İngilizce dersleri merkezimizdeki  Birebir İngilizce dersleri hakkında ki uygulamalarda yer verilen İngilizce  öğretimlerde, ders veren hocalarda öğrenci sayısı az olduğundan herkesle birebir ilgilenebilme imkanı bulurlar ki bu nitelikler grup derslerine Birebir İngilizce dersleri özelliği kazandırır.

BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİNDE NEDEN BİZ 

  • Birebir İngilizce dersleri etkinlikleri alanıma giren  İngilizce eğitimler için hazırlanan seminerlerde, Birebir İngilizce özel derslerin  tüm dallarında eğitim veren İngilizce öğretmenleri , eğitim verdikleri alanlarda uzmanlaşmış ve çok deneyim kazanmış ve de her şeyden öte ”  dilin nasıl öğretilmesi gerektiğini ” bilen eğitmenlerdir.
  • Birebir İngilizce dersleri kategorisinde yer  alan Birebir İngilizce dersleri bölümünde,  İngilizcenin her alanında Birebir İngilizce dersleri  alan aday öğrencilere ” SENET ” yapılmaz. Ödemler takvime bağlanır ve takvimde bulunan daha önceden tespit edilmiş tarihlerde öğrenciler tarafından yapılır.