Bireysel İngilizce Eğitimi

Bireysel İngilizce Dersi

 1 – Bireysel  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  Bireysel İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

Kendinizi Gerçekten Tanıyor musunuz?

Bireysel İngilizce alanındaki tartışmalarda Bireysel İngilizce, söz konusu olduğunda bu güne kadar yapmış olduğunuz Bireysel İngilizce ile ilgili işlerde ne kadarınız Bireysel İngilizce performansınızdan tam anlamıyla memnun oldunuz ?”Bireysel İngilizce alanındaki tartışmalarda Bireysel İngilizce, şeklinde bir soru sorulduğunda en iyi ihtimalle salonun yüzde ellisi elini kaldırıyor. Dünyanın  herhalde her noktasındaki insanlar Bireysel İngilizce alanındaki tartışmalarda Bireysel İngilizce konusunda aynı eksikliği taşıyor ve Bireysel İngilizce alanındaki tartışmalarda Bireysel İngilizce konusunun üstesinden gelmek, Bireysel İngilizce ile daha yüksek performansla çalışmak ve hayatlarından duydukları memnuniyeti daha üst seviyelere çıkarmak konusunda Bireysel İngilizce alanındaki tartışmalarda Bireysel İngilizce, ile uğraşı veriyorlar. Türkçemizde tahminen birkaç senedir yer alan  “Pazartesi sendromu” gibi tamlamalar İngilizce’de  daha çok; Hump Day, Mental Health Day, Monday Morning Blues ve TGIF (Thank God It’s Friday) ve hepsi de mektebe veya işe gitmemenin verdiği mutluluğu ve rahatlamayı tanımlıyor . Bütün  dünyada yaşayan ve hayatlarını idame ettiren insanların ortak yazgısı mı bu? Neden bu sıkıntıyı taşıyoruz? İşe güle oynaya gidenimiz, mektepler kar tatili olduğunda mutlu olmayanımız var mı? Peki ya siz? Siz hayatınızda aldığınız üniversitedeki rollerinizde ve sosyal rollerdeki performansınız sizi tatmin ediyor mu? Ve yaptığınız ve üzerinize aldığınız görev sizi ne seviyede tatmin ve mutlu ediyor? Jay Niblick bunu ‘The Problem’ olarak tanımlıyor ve dikkatimizi şu noktaya yöneltmemizi istiyor; Soruya ellerini kaldırarak evet cevabını veren başka grup ne yapıyor da bu tür bir memnuniyet yaşıyor? Her iki gruptaki insanlar eğitim ve sosyal  konum gibi pek çok açıdan neredeyse  eş değer durumdayken birilerini mutlu eden birilerinin de hayatlarını heba eden ayrım nerede? 

Bu durumu açıklığa kavuşturmak için yirmi bir ülkede yüz doksan yedi bin kişi üzerinde yapılan yüzden çok karakteristik hususiyet taşıyan anket neticeleri 5 bölümdür.

 Bireysel İngilizcede Performans Anketi 

Ortalamanın aşağısında
Ortalama
Ortalamanın üzerinde
Mükemmel
Dahi

Dahi kelimesi burada yaptığı ve bıraktığı etkinin tersine IQ açısından alelade birini temsil ediyor. Ortaya çıkan neticeler gösteriyor ki, “Dahi”ler grubuna giren vede hayatlarından yüksek tatmini alan insanlar iki olayın çok iyi üstesinden geliyorlar; Farkındalık ve Uyumluluk. Farkındalık, kendinizi ne kadar tanıdığınızı, güçlü taraflarınızı, zayıf noktalarınızı ve eksikliklerinizin ne derece bilincinde olduğunuzu kapsıyor. İyi yaptığınız şeyleri bilmeniz kadar iyi olmadığınız alanları bilmeniz de mühimdir. Oldukça sade görünüyor değil mi? İnsan kendinden çok kimi tanır ki? Stratejik düşünme becerisi Empati kurabilme İnsan davranışlarını yorumlayabilme İkna kabiliyeti Büyük resmi görebilme Rekabet yeteneği İsabetlilik İleri görüşlülük Uzun ve çılgın planlar yapabilme Girişimciliğe açıklık İrade yönetimi Hayır diyebilme becerisi Problem Çözme Yetisi Duygusal Zeka