Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretimi Hakkında

Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretimi Hakkında Bilgi

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri)
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretimini göstermek amacı ile kurulan eğitim merkezimizdeki Bu Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretimi makalesi bir öğrenciye nasıl heceleneceğini öğretmeyi ele almaktadır dilimizin doğru yazılımı. Doğru yazım, bir öğrencinin haftalık yazım testi veya yazım arı yarışmasıyla sınırlı izole bir yetenek değildir. Yazım, etkili yazılı iletişimin temel becerilerinden biridir. Yazımın büyük çoğunluğu, iletişim hedeflerine ulaşmak için gerçek yaşam uygulamalarında meydana gelir. Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretiminin amacı kelimelerin geçici olarak ezberlenmesi değil, yazılı dilimizi doğru bir şekilde temsil edebilecek becerilerin geliştirilmesi olmalıdır.  İngilizce dilimizde tek tek kelimelerin yazılışı zor olsa da, 50.000’den fazla tek tek kelimenin ezberlenmesini gerektiren tam bir kaos değildir. Yazılı dilimizi nasıl doğru bir şekilde temsil edeceğini öğrencinin öğrenmesine yardımcı olun.

Çocuklara ve Öğrencilere etkili  yazma öğretimi , becerileri geliştirme ve genişletme sürecidir. Etkili öğretim, güçlü bir temel oluşturarak başlar, sistematik olarak karmaşıklıklar ekler ve sonunda daha üst düzey becerilere ilerler. Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretimi , güçlü bir doğrudan sistematik fonik programı ile bağlantılıdır. Çocuğa, kelimeleri kodlamak veya hecelemek için güçlü fonolojik işleme tabanı oluşturmak için basit deşifre edilebilen kelimelerin ‘seslerini yazmasını’ öğreterek başlar. Etkili programlar, çocuğun fonemik kod bilgisini sistematik olarak genişletir, beklenen kalıpları öğretir ve bu yazım kalıplarının uygulanmasına izin verir. Yazım talimatı ayrıca açık bir şekilde yararlı yazım yönergeleri öğretir. Buna ek olarak, öğrenci sürekli olarak doğru yazım uygulamaları yapar, beklenen örüntüler hakkında bilgi edinir ve bazı ‘zor’ ve düzensiz kelimeleri ezberlemeye başlar. Aşağıda listelenen öneriler çocuğunuzun iyi yazı yazmasına neden olabilir.

Çocuklara ve Öğrencilere etkili yazma öğretimi talimatı için Özel Öneriler:

1 – Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretiminde Yazım becerilerini doğrudan ve sistematik olarak geliştirin . Önce güçlü bir temel oluşturun ve daha sonra üst düzey becerilere ilerleyin. Yazım talimatını, çocuğun yazılı dilimizi doğru bir şekilde temsil etme yeteneğini kazanmasına yardımcı olma amacına odaklanın.

2 – Fonolojik yazımın temelini oluşturmak ve fonolojik işlem okumasını güçlendirmek için Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretimi programınızı tasarlayın . Başka bir deyişle, çocuğunuza doğrudan ‘yazım’ sürecinin sözcüğün seslerini yazması veya basması veya sesi yazdırmaya dönüştürmesi olduğunu öğretin.

3 – Başlangıçta, yazım talimatının bir parçası olarak Çocuklara ve Öğrencilere Yazma Öğretin. Doğrudan sistematik fonik komutunun bir parçası olarak yürütülen fonemik kodun açık talimatı ile yazım talimatını doğrudan koordine edin .