DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programı.

DENİZLİ AKADEMİK  İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLER

DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık Programı İçin Verilen Eğitimler

1 – DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı ( Birebir Akademik İngilizce Hazırlık Dersleri )
2 – DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplara  İngilizce Hazırlık Dersleri )

DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı hazırlanan birimlerimizde temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı öğretilerindeki   öğrencilerin  çok çeşitli resmi ve gayri resmi durumlarda kullanılmak üzere İngilizce dilini eleştirel bir şekilde Akademik İngilizce Hazırlık Programında anlamalarını ve Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı İngilizce eğitim merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programı hazırlanan birimlerimizde kontrol etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Akademik İngilizce Hazırlık programı ile derslerin verildiği merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programına katılan ve hazırlık Akademik İngilizce Hazırlık programı dersleri almak isteyen öğrencilere, her seviye, düzey ve alanda İngilizce dersleri verilir.  Akademik İngilizce Hazırlık programının  uygulaması 2 şekilde yapılır.

1 – Akademik İngilizce Hazırlık programı (Birebir)

Bu DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı  ile Akademik İngilizce Hazırlık programının  sonunda öğrenciler İngilizce olarak aşağıdakileri yapabildiklerini göstermiş olacaklardır:

  • Bir dizi sosyal ve akademik bağlamda İngilizce‘yi doğru, akıcı ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı.
  • Farklı kişisel, sosyal ve akademik bağlamlarda dili uygun şekilde kullanmak için gereken kültürler arası farkındalık, anlayış ve bilgi ve becerileri göstermeyi
  • Bağımsız çalışın ve ekiplerle diğerleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapmayı.
  • Bağımsız, analitik ve yaratıcı düşünmeyi.

Dil Gelişimi

Akademik İngilizce Hazırlık programı faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programı hazırlanan birimlerimizde temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı öğretilerinde  sınıf seviyesine uygun rutin sosyal durumlarda güvenli ve etkin bir genel konuşma başlatmak ve sürdürmek.
Bir dizi konuda ve sınıf seviyesine uygun çeşitli türlerde DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programında anlam akıcılığı ve doğruluğu ile Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programı hazırlanan birimlerimizde anlam taşıyan uygun sözlü ve yazılı metinler üretmek.
Sınıf hızına uygun rutin sosyal durumlarla başa çıkmak için  Akademik İngilizce Hazırlık programı ile yeterince hızlı ve büyük bir bozulma olmadan iletilen doğrudan duyulan metinleri kavramak.
Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı aracılığı ile Akademik İngilizce Hazırlık programı  sonunda sınıf seviyesine uygun DENİZLİ Akademik İngilizce Hazırlık programı ile çeşitli yazılı metinlerin anlam ve anlamlarını hızlı bir şekilde kavramak.
Tüm temel fiil zamanlarını doğru ve uygun bir şekilde kullanmak ve daha gelişmiş zamanların bilgisini açık bağlamlarda göstermek.
Anlamı etkili bir şekilde iletmek için söz dizimini değiştirmek.
Bir dizi ortak konu alanında sınırlı çeşitli lexis ve ifadeler kullanmak.
İngilizce‘nin ses ve konuşma kalıplarını makul bir doğrulukla yeniden üretmek.

Akademik İngilizce 

Akademik İngilizce Hazırlık programı faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı aracılığı ile Akademik İngilizce Hazırlık programında çeşitli kaynakları (internet, kitap, dergi vb.) kullanarak araştırma becerileri geliştirme
Akademik İngilizce Hazırlık programı ile metinleri değerlendirmek, Akademik İngilizce Hazırlık programıyla metinlerdeki fikirleri ve başkaları tarafından sunulanları eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
Akademik İngilizce Hazırlık programında mantığı kullanarak argümanları desteklemek
Her seviyeyle ilgili belgeler üretmek için Akademik İngilizce Hazırlık programı  faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki Akademik İngilizce Hazırlık programı hazırlanan birimlerimizde temel hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı öğretilerinde programları kullanmak
Akademik İngilizce Hazırlık programı faaliyetlerinin yer aldığı eğitim merkezimizdeki esas hedef Akademik İngilizce Hazırlık programı aracılığı ile Akademik İngilizce Hazırlık programı sürecinde genel çalışma becerilerini geliştirmek.