DENİZLİDE Ielts Sınavı ,DENİZLİ Ielts Gt Sınavı ,DENİZLİ Ielts Academic Sınavı...

DENİZLİ IELTS SINAVI ,DENİZLİ Gt IELTS SINAVI   ,DENİZLİ ACADEMİC IELTS SINAVI HAKKINDA BİLGİ  

Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı Program İçeriği

 

1 – Ielts Sınavı | Gt Ielts Sınavı | Academic Ielts Sınavı Hazırlık ( Bireysel-Özel Ielts sınavı hazırlık dersi )
2 – Ielts Sınavı | Gt Ielts Sınavı | Academic Ielts Sınavı Hazırlık ( 4 kişi Grup- Ielts sınavı hazırlık dersi )

 

DENİZLİ Ielts Sınavı , DENİZLİ Ielts Gt Sınavı , DENİZLİ Ielts Academic Sınavı Hazırlık Kursu Eğitimi :

1 – DENİZLİDE Ielts Sınavı ,DENİZLİ Ielts Gt Sınavı ,DENİZLİ Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki DENİZLİ Ielts Sınavı ,DENİZLİ Ielts Gt Sınavı ,DENİZLİ Ielts Academic Sınavı birimlerimizde hazırlanan Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı programları ile hiç IELTS eğitimi aldınız mı. Okuma parçalarının çözümünde sorulara cevap verebilmek için 1 – Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı birimlerimizde hazırlanan Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı programlarında okuma parçalarında paragraflarda neler ve okuma parçasının bütününde neler yapılması gerektiği hususunda Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı birimlerimizde hazırlanan Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı programları ile eğitim verilir .(Reading Comprehension)
2 –  Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı dinleme ( listening ) parçalarını çözümlerken  dinleme anında nelere dikkat edilmesi ; nelerin akılda tutulması gerektiği anlatılır..(Listening Comprehension)
3 – Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı writing (Essay) yazma tekniği:Her tür essay için düzenlenmiş kalıplarla essaylerin kolaylıkla yazılması
4 – Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı  speaking English (Speaking Practice): Gerçek sınavda verilen konuşma kartlarıyla yada sınavı yapan hocanın sorabileceği soru tipleriyle Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı birimlerimizde yapılan çalışmalarla IELTS  adayları hazırlanır..


IELTS


1 –
General Training Ielts Sınavı Hazırlık (gt)
2 – Academic İelts Sınavı Hazırlık (Ielts Academic Hazırlık)

Türkiye / İstanbul’un en iyi ielts Özel Kursu : IELTS kurs programlarımız gerçek IELTS hocaları ile uygulanır ve öğrenciler IELTS  sınavı’na hazırlanır :

DENİZLİ GENERAL TRAINING IELTS SINAVI HAZIRLIK

DENİZLİ General Training Ielts Sınavı Hazırlık (gt ) : General Training Ielts Sınavı Hazırlık (gt ) eğitim merkezlerinde organize edilen  Gt IELTS sınavı hazırlık uygulamalarında IELTS  writing bölümünde sorulan konular her çeşit  essay yazımına göre Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı birimlerimizde hazırlanan Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı programlarında önceden hazırlanmış kalıplarla öğretilir ve essay yazımı uygulamalarında ielts sınavı’nı okuyacak olanların ne tür cümle yapıları ve ne tür cümle karekteristikleri ve istenilen kalıplar üzerinde uygulamalı olarak anlatılır. İstenilen cümle yapılarının nasıl kurulması gerektiği teker teker uygulamalı olarak General Training Ielts Sınavı Hazırlık (gt ) eğitim merkezlerinde öğretilir ve bu şekilde essay yazımında çok önemli bir role sahip olan paragraf organizasyonu da bu cümle yapıları ile birlikte oluşturulur.

DENİZLİ  Gt İelts Sınavı reading bölümünde Paragrafların hızlı ve anlaşılabilir bir biçimde nasıl okunması gerektiği ve sorulan 7 reading soru türünün nasıl cevaplanması gerektiği; sorulan soruların cevabının paragrafın neresinde bulunacağı vede Okuma parçasının tamamının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda General Training Ielts Sınavı Hazırlık (gt ) eğitim merkezlerinde organize edilen  Gt IELTS sınavı hazırlık uygulamalarında bilgiler verilir.

DENİZLİ  Gt Ielts sınavı listening bölümünde parçaların dinlenmesi sırasında neler yapılması ve konuşmacılardan kimi dinlemesi gerektiği anlatılır.

DENİZLİ  Gt Ielts Sınavı Speaking bölümünde gerçek IELTS gibi sınavlardan alınan konular üzerinde nasıl konuşulması gerektiği ve sınavı yapan hocanın soru sorduğunda soruların nasıl yanıtlanacağı anlatılır.

DENİZLİ ACADEMIC IELTS SINAVI HAZIRLIK :

DENİZLİ  Academic ielts sınavı writing ( essay ) yazımında her essay türü için hazırlanmış özel  IELTS  writing kalıplarıyla  IELTS   adayları hazırlanır . Bu uygulamalar sırasında ielts adaylarına essay yazımında hangi türdeki cümle yapılarının kullanılması gerektiği ve ve bu cümle yapılarının nasıl kurulduğu öğretilir.

DENİZLİ  Academic ielts sınavı reading bölümünde okuma parçalarındaki paragrafların yazar tarafından nasıl kurulduğu ve bu kuruluş tarzını bilen birinin paragraflardan faydalanarak sorulan soruları nasıl yanıtlaması gerektiği vede tüm okuma parçasının sorulan sorulara göre nasıl yorumlanacağı anlatılır.

DENİZLİ  Academic ielts sınavı speaking bölümünde gerçek sınavlardan alınan konular üzerinde konuşmaların nasıl yapılaması gerektiği soru sorulduğunda sorulan soruya nasıl ve ne şekilde cevap verileceği konusunda eğitim verilir.

DENİZLİ  Academic ielts sınavı listening bölümünde dinleme parçalarını dinlerken neler yapılması avantajlıdır ve bunlar nasıl yapılmalıdır vede dinleme sırasında neler akılda tutulmalıdır şeklinde eğitim verilir.

NEDEN IELTS ÖZEL DERS :

 IELTS  derslerinin özel IELTS ders olarak verilmesinde sayısız yararlar var . Bunları listelersek :

1 -Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı birimlerimizde  IELTS özel dersleri uygulamasında IELTS hocası ile ielts adayı birebir çalıştıkları için IELTS adayı anlamadığı veya çalıştığı halde  anlayamadığı tüm konuları teker teker ielts hocasına sorma şansına sahiptir . Bu durum ielts hocasının uygulamak istediği ielts programını tam olarak uygulama fırsatı yaratır.

NEDEN BİZ :

A. Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık programları konusunda  tecrübe sahibi ve gerçek IELTS hocaları vasıtasıyla gerçekleştirilir.
B. Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı için nelerin yapıldığını yukarıda yazılan bilgilerden anlayabilir veya IELTS sınavına geçmişte hazırladığımız bu sınavda başarı kazanmış öğrencilerimizden referanslar sayfasına girerek bizi yanlarında yazılı bulunan telefon numaralarından araştırabilirsiniz.
C. Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık programları için  bize telefon ederek şu anda ielts sınavı için hazırlanan IELTS adaylarının telefonunu isteyebilir ve onlardan da bilgi alabilirsiniz.

1 – Ielts Sınavı Hazırlık ( Bireysel – Özel ielts sınavı hazırlık kursu )
2 – Ielts Sınavı Hazırlık  ( 4 kişi – Grup   ielts sınavı hazırlık kursu )

Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık için birebir özel dersler verildiği gibi grup dersleri için gelen isteklerde değerlendirilir .  IELTS  Sınavı uluslararası akademik  seviyede bir sınav olduğundan bu tür sınavlar için birebir Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı için  özel ders alınması daha akılcıdır. Zira  ielts grup dersleri uygulamalarında homojen (İngilizce seviyeleri eşit yada denk olan ) grup oluşturmak mümkün olmamaktadır. Ielts adaylarının farklı yönleri güçlü olmakta ve grup oluşturmak güçleşmektedir. Kimi IELTS  adayının reading yeteneği gelişmişken kimi ielts adayının writing yeteneği daha güçlü olmakta ve grup ielts kursunda ders işlemek ielts adayının aleyhine gelişmektedir . Bu nedenle  Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı için Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitim merkezlerimizde ki Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı birimlerimizde hazırlanan Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı programları ile  ielts özel ders almanın daha yararlı olduğu düşünülür.

NEDEN BİZ

 1 –  İngilizce hocası olmakla ielts sınavı hazırlık hocası olmak farklıdır. Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı  hazırlık kursunda ielts sınavının çözüm tekniklerini ve ielts sınavı çözüm taktiklerini öğretebilen ielts sınavı hazırlık hocası nadir bulunur. Ielts sınavı Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık programlarında  görev alan ielts hocaları ielts sınavı konusunda uzman ve deneyimli hocalardır.
2 –  Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık programının uygulamasında ielts sınavı hazırlık adaylarına, ielts  sınavının başarısında çok önemli bir görevi olan akademik kelimeler listesi ve listedeki kelimelerin özümsenmesi ve akılda kalıcı olabilmesini sağlayan akademik kelime alıştırmaları Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı öğretilerinde öğrencilere verilir.
3 –  Akademik kelimelerle ilgili çalışmalar Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık kursu günlerinin dışında kalan günlerde testler yapılarak ielts adaylarının gelişimi izlenir.
4 – Akademik kelimelerle ilgili testlerin  Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı hazırlık kursu günlerinin haricinde yapılması ile ielts adayının ders saatleri azalmaz ve bu durum ielts adayının üzerinde onu akademik kelime çalışmaya iten itici bir unsur olur.

 Ielts Nedir ?

Oca.28, 2011 in IELTS NEDİR ?

Ielts Nedir ?
IELTS: International English Language Testing System, İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların ingilizce dil seviyelerini tespit etmek  için hazırlanmış bir sınavdır.
IELTS, British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir İngilizce dil sınavı’dır.

 

 IELTS | IELTS ACADEMIC (writing reading listening speaking)

 

IELTS ACADEMIC WRITING

Ielts Academic  sınavları’nda ”writing” büyük bir önem taşır:
1 –  Task 1 : Ielts academic sınavı’nın bu bölümünde sınava girenlerden verilen 3 türlü çizelgeden ( bar chart , line chart , pie chart) birinin düz yazı şeklinde ifade edilmesi istenir. Bu bölümde hangi chart ın nasıl yazılacağını her chart için ayrı ayrı kullanılan cimle yapılarını ve kelimeleri bilmek yaşamsaldır.
2 – Task 2 : Ielts writing  (essay ) yazmada IELTS adayının not almasında önemli rol oynayan cümle yapılarının nasıl kurulması gerektiği Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitimlerinde önceden hazırlanmış yazım kalıpları ile öğretilir.

 

 IELTS | IELTS Listening

 

IELTS Listening :
Ortalama  İngilizce  kullanabilen biri bile sınavın  IELTS Listening bölümünden en yüksek puanı alabilir. Bütün yapmanız gereken kalıpları bilmek ve çok sayıda Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı eğitimlerinde pratik test yapmaktır.
A – En önemli şey sınavın birinci bölümünden dördüncü bölümüne doğru gittikçe sınavın zorlaştığını hatırlamaktır, dördüncü bölüm IELTS Listening sınavının en zor bölümüdür. Bu zorluk soruları cevaplayamayacağınız anlamına gelmez. Listening ( dinleme  ) anında nelerin dikkatle dinlenmesi ve akılda tutulması gerektiği öğrenilince listening ( dinleme )  bölümünün çözümü kolaylaşır.

 

IELTS READıNG

 

IELTS READING : Sınavın  en zor bölümüdür.
Ielts Academic sınavı’nda  ve Ielts General Training (gt) sınavında Ielts Reading
Bu bölümde ki zorluklar:
1 – Ielts reading bölümünde zamanın kısıtlı olması
2 – Bu kısa süre içinde okuma parçasını kavrama zorluğu
3 – Okuma parçalarında parçanın ana fikrinin bulunduğu yeri saptama

Derste öğretilenler:
A – Okuma parçalarında sorulan sorular 15  tür olduğu için  hangi tür soruda parçanın  bütünün yada hangi tür soruda paragrafın neresine bakılacağının öğrenilmesi ile reading çözümü kolaylaşır

 

 IELTS SINAVI’NDA 7 (Yedi) ALMAYI NASIL BAŞARABİLİRSİNİZ ?

 

   Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavında bunun başarılması sürekli ielts konusunda alıştırmalar yapılmasını  gerektirir. Ielts Sınavında en zor bölüm şüphesiz ki okuma parçalarıdır ( Reading comprehension ). Okuma parçalarının çözümünde süre kısıtlı olduğu için önce soruların okunması ve sonrada her paragrafın ve okuma parçasının bütününü okumanın tekniğinin bilinmesi gerekir. Ayrıca Ana Fikri  ve main idea denilen ana fikrin paragrafın nerelerinde  olduğunu bulmak için çalışmak zorundasınız. Bu şekilde okuma pasajının size ne anlattığını  ve bu ana fikrin parçanın neresinde yer aldığını bulmanız gerekir.

 

IELTS WRITING ( ESSAY )

 

Ielts Writing :
Ielts Writing ( Ielts Academic Writing ) ( Ielts Gt Writing ) eğitimi Ielts Essay yazımında zorluk çeken öğrenciler için verilir. Bu eğitim aşamasında öğrenciye Ielts Essay yazımında paragrafların yazacağı Ielts essay in türüne göre nasıl oluşturulacağı ve paragrafları oluştururken ne tür cümle yapıları (Sentence Stucture) vede özellikle body paragraflarda (Body Paragraph) cümleler arasında nasıl  geçiş ifadeleri kullanılması gerektiği konusunda Ielts Sınavı , Ielts Gt Sınavı , Ielts Academic Sınavı programlarında eğitim verilir..