DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf temel eğitim merkezlerinde kurulan DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf

DENİZLİ İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 5. SINIF (2 ) BİLGİSİ

DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) Programı

1 – DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) ( Birebir – Özel ilköğretim İngilizce dersi

2 – DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5. Sınıf ( 2 ) ( 4 kişi-Grup ilköğretim İngilizce dersi 

DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) temel eğitim merkezlerinde kurulan Özel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) departmanlarında hazırlanmış Birebir İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) programları ile İlköğretim 5. Sınıf  Öğrencilerine Kendi yerinizde veya Yerimizde Kişiye Özel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) temel eğitim merkezlerinde kurulan Bireysel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) departmanlarında hazırlanmış İlköğretim Yüz yüze İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) programları ile  Ana İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) temel eğitim merkezlerinde kurulan Öğrenciye İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( 2 ) departmanlarında İngilizce Özel Ders Verilir

THE WEATHER FORECAST: HAVA DURUMU

It is cold : hava soğuk. It is hot: hava sıcak. It is snowy: hava karlı. It is windy. hava rüzgarlı It is rainy. hava yağmurlu. It is foggy: hava sisli. It is warm.hava ılık. It is sunny.hava güneşli.

WHAT IS THE WEATHER LIKE? HAVA NASIL?

What’s the weather like in In İstanbul? İstanbul da hava nasıl? It is warm and rainy.Hava ılık ve rüzgarlı. What’s the weather like in Paris ? Paris’ de hava nasıl? It is windy and rainy.hava rüzgarlı ve yağmurlu. What’s the weather like In Rome ? Roma da hava nasıl? It is sunny and hot. Hava güneşli ve sıcak. I get up at eight o’clock. Ben saat 8 de kalkarım.

SENTENCES: CÜMLELER

First,I wash my hands and have breakfast. İlk önce ellerimi yıkarım ve kahvaltı yaparım. I drink milk and eat sandwich every morning. Ben her gün süt içerim ve sandiviç yerim. I go to school at nine. Saat dokuzda okula giderim. I have lunch in the school canteen every afternoon.Ben her öğleden sonra okul kantininden öğlen yemeği yerim. I arrive home at half past four : Saat 4 buçukta eve varırım. Then I meet with my friends .Sonra arkadaşlarımla buluşurum. We sometimes play football.Biz bazen futbol oynarız. Then I do my homework.Sonra ödevimi yaparım. I have dinner at eight o’clock.Saat 8 de akşam yemeği yerim. I watch TV after dinner. Ben akşam yemeğinden sonra TV seyrederim. Finally,I go to bed at half past eleven. En sonunda saat 11 buçukta yatağa giderim.

 

WHAT ARE THEY DOİNG ? ONLAR NE YAPIYOR?

He is swimming. O yüzüyor. She is watching. O Tv seyrediyor. The cat is sleeping.Kedi uyuyor. She is singing. O şarkı söylüyor. They are dancing. Onlar dans ediyor. He is riding a horse .O ata biniyor. She is reading.O kitap okuyor.

ANSWER THE QUESTIONS : SORULARI CEVAPLA

What is Fatma doing? Fatma  ne yapıyor? She is sleeping. O uyuyor.

WORDS: KELİMELER

Wash: yıkamak Read: okumak Listen : dinlemek Study : çaliışmak Eat : yemek yemek Draw : çizmek Do : yapmak Play : oynamak Write : yazmak Play : oynamak Pictures : resimler The guitar: gitar İn the restaurant: restaurant da The dishes: tabaklar Homework: ev ödevi A letter : bir mektup A book: bir kitap Lessons : dersler

EXAMPLES : ALIŞTIRMALAR

 

Are they playing football? Onlar futbol oynuyor mu? No, They aren’t.They are playing volleybal.Hayır oynamıyor. Onlar voleybol oynuyor. Is he driving a car? O araba sürüyor mu? No, he isn’t. he is riding a bike. Sürmüyor. O bisiklet sürüyor. Is she reading a book? O kitap okuyormu? Yes, She is. Evet okuyor. What time do you get up ? Sen kaçta kalkarsın? I get up at half past six Ben 6 buçukta kalkarım. What is your job? Senin mesleğin ne? I am a vet. Veterinerim . Can you speak English? Sen İngilizce konuşabiliyormusun? Yes, I can. Evet konuşabiliyorum. How many books are there on the table? Masanın üzerinde kaç kitap var? There are four books on the table: Masanın üzerinde 4 kitap var

 

IMPERATIVE : EMİR CÜMLELERİ

Clean the board: tahtayı temizle. Close your books. Kitabını kapat. Write your name on the board. Tahtaya ismini yaz. Stand up,please : ayağa kalk lütfen. Sit down , please: otur lütfen.

ANSWER THE QUESTIONS: SORULARA CEVAP VER

Where is the CAT ? KEDİ  nerede? It is under the table. Masanın altında. Where is the bag? Çanta nerde? It is on the table. Masanın üzerinde. Where is the book ? Cetvel nerede ? It is in the bag. Çantanın içinde. Where is the black car? Syah araba nerede? It is near other car. O diğer arabanın yanında

THERE IS /THERE ARE: VAR

There is a kite in the tree . Ağaç da bir uçurtma var. There are three books on the table. Masanın üstünde üç kitap var. There are nine students in the classroom. Sınıfta 9 öğrenci var. There is a boy in the garden. Bahçede bir çocuk var.

 

WORDS : KELIMELER

Heavy: ağır Young: genç High : yüksek Three : üç Dentist : dişçi Old : yaşlı Cook : pişirmek Apple : elma Dolphin : yunus balığı Rabbit : tavşan Hat : şapka Watch : seyretmek

 

WHAT ARE They DOING? ONLAR NE YAPIYOR?

What is she doing ? O ne yapıyor? She is sleeping .O uyuyor. What is he doing ? o ne yapıyor? He is drinking milk.O süt içiyor. What are they doing ? Onlar ne yapıyor? They are sitting. Onlar oturuyor.

 

SENTENCES : CÜMLELER

There are two birds in the cage. Kafeste iki kuş var. My mother works at the library.Benim annem kütüphanede çalışıyor. My brother is sleeping now. Benim erkekkardeşim şimdi uyuyor. It is cloudy in Ankara. Hava Ankarada bulutlu. There are thirty one students in the classroom. Sınıfta otuz  bir öğrenci var. My mother likes ice cream. Benim annem dondurma sever.