DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf eğitim merkezlerinde verilen DENİZLİ  İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf programları.

DENİZLİ İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 5. SINIF PROGRAMLARI

DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf Programı İçeriği

1 – DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( Birebir – Özel İlköğretim İngilizce dersi
2 – DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5. Sınıf ( 4 kişi-Grup İlköğretim İngilizce dersi )

1 – DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf ( Birebir – Özel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf İlköğretim İngilizce dersi ) 5. sınıfların hazırlık sınıfına dönüştürülmesi ile önemi iyice artan İngilizce dil derslerine DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf eğitim merkezlerinde verilen Özel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf programları ile hazırlanmak, uyum sağlayamayan öğrencilere destek olmak ve DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf öğretim merkezlerinde sağlam bir alt yapı oluşturmak amacı ile en son sistem ve yöntemlerle hazırlanmış, öğretim ve eğitimde en çağdaş yenilikleri içeren ve içerdiği bilgilerle öğrencinin en büyük dostu ve yardımcısı olan özel Birebir İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf programları ile İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıfta desteklenen birebir özel ders alarak 5. sınıfı rahatlıkla geçebilir ve ayrıca gelecekteki dil ile ilgili sorunlarınızı çözmek için Bireysel  İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf eğitim merkezimizde  Kişiye Özel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf eğitim merkezlerinde verilen  İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf programları ile bir alt yapı ve kültür oluşturabilirsiniz.

2 – DENİZLİ İlköğretim İngilizce Dersi 5. Sınıf ( 4 kişi-Grup İlköğretim İngilizce dersi ): DENİZLİ  İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf için özel hazırlanan Gruplara  İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf  öğretilerinde, bire bir özel ders almaktan kaçınan ve toplu İngilizce Speaking Konuşma Kursu ders programlarına katılmak isteyen öğrenciler içinde, kalabalık gruplarla yapılan derslerden olumlu sonuçlar elde edilemediği için daha küçük sayıları 4 öğrenci gibi az olan gruplara dahil olarak,tüm amacı kaliteli öğrenci yetiştirmek ve bu alanda yetiştirdiği öğrencilerle kendini kanıtlamak arzusunda olan ve bunun için öğrenci dostu ve çağdaş sistemlerle bezenmiş özel İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf programları hazırlayarak öğrencileri mutlak bir biçimde başarıya ulaştıran ve profesyonel bir anlayışla destek sağlayan AKADEMİK EĞİTİM kurumu İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf eğitim merkezindeki İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf programları ile hizmete hazırdır.

 

 A – İlköğretim  için evlere özel İngilizce öğretmeni gönderilir.
B – İlköğretim İngilizce Dersi 5.Sınıf eğitimleri için Kayıtlar Başladı

 

 5th GRADE: 5 inci Sınıf

THE SENTENCES : CÜMLELER

Good morning: Günaydın

Good afternoon: Tünaydın

Good evening: İyi akşamlar

Goodbye: Hoşça kal

DIALOQUES

Tim : Good morning, Lisa: Günaydın Lisa.

Lana: Good afternoon, Tom. Günaydın Tom.

Tim : How are you? Nasılsın?

Lana : I am fine and you? İyiyim ya sen?

Tim: Fine,thanks. Goodbye: İyiyim teşekkürler

WEEKS: HAFTALAR

Sunday: Pazar

Monday: Pazartesi

Tuesday: Salı

Wednesday: Çarşamba

Thursday: Perşembe

Friday: Cuma

Saturday: Cumartesi

MONTHS : AYLAR

JANUARY :Ocak

FEBRUARY: Şubat

MARCH : Mart

APRIL:
Nisan

MAY: Mayıs

JUNE: Haziran

JULY:Temmuz

AUGUST: Ağustos

SEPTEMBER : Eylül

OCTOBER: Ekim

NOVEMBER : Kasım

DECEMBER: Aralık

 

ADJECTIVE: SIFATLAR

Old: yaşlı

Young: genç

Small : küçük

Big : büyük

Heavy : ağır

Light : hafif

Fat : şişman

Thin : ince

Tall : uzun

Short : kısa

Happy : mutlu

Sad : üzgün

Beautiful : güzel

Ugly: çirkin

Hot: sıcak

Cold : soğuk

Expensive : pahallı

Cheap: ucuz

Thin : Zayıf

Fat : Şişman

 

SENTENCES : CÜMLELER

He is young : (O genç.) He is old.( O Yaşlı.)

He is young : ( O genç.) He isn’t old: (O yaşlı değil.)

The mouse is big.( Fare büyük.) The mouse isn’t small. (Fare Küçük değil.)

It is big.( O büyük. ) It isn’t small.( O küçük değil.)

She is ugly.( O çirkin. ) She isn’t beautiful. ( O güzel değil.)

She is fat. (O şişman.) She isn’t thin. (O zayıf değil.)

The weather is cold .Hava soğuk. It isn’t hot.( Hava sıcak değil.)

ANSWER THE QUESTIONS: SORULAR VE CEVAPLAR

What’s this ? Bu ne ? It is a cat . O bir kedi.

Is it an elephant? O bir fil mi? No it isn’t .

What is this ? Bu ne? It is an apple.

Is it an egg? O bir yumurta mı? Yes, İt is. Evet yumurta.

What is this? Bu ne ? It is a mouse .O bir fare.

 

SENTENCES: CÜMLELER

Harry can’t get the kite,because the tree is too high:Paul uçurtmayı alamıyor,çünkü ağaç çok

yüksek.

Ece can’t wear this skirt because It is short : Seçil bu eteği giyemez, çünkü çok kısa.

My father can’t buy this jeep, because It is very expensive : Benim babam bu jeep’ i

satın alamaz çünkü o çok pahallı.

I can’t eat this soup,because It is hot : Çorbayı içemem O çok sıcak.

I can’t lift this bag,because It is heavy : Ben bu çantayı taşıyamam çünkü o çok ağır.

Mehmet can’t play basketball,because He is very short. Ahmet basketbol oynayamaz çünkü çok kısa 

 

JOBS : MESLEKLER

Pilot: pilot

Farmer : çifçi

Housewife: ev hanımı

Doctor : doktor

Teacher : öğretmen

Driver : sürücü

Nurse : hemşire

Policeman : Polis

Student : öğrenci

Dentist : dişçi

Mechanic : tamirci

Doctor : Doktor

ANSWER THE QUESTIONS : SORULARA CEVAP VER

What’s your job? Senin mesleğin ne ?
I am a doctor . Ben bir doktorum.
What’ is your mother’s job? Annenin mesleğin ne ?
My mother is a housewife.
What’s your father’s job ?
My father is an enginner.
Is your uncle a teacher ? Senin amcan öğretmen mi?
Yes, he is. Evet öğretmen.
Is your siter a student ? Senin kız kardeşin bir öğrencimi ?
Yes, She is . Evet öğrenci.

Is your teacher tall ? Senin öğretmenin uzun mu?
Yes, he is.

Are you eleven years old ?
No, I am not.

 

I LIKE /I DON’T LIKE

Cake: pasta
Apple: elma
Sandwich : sandiviç
Banana: muz
Egg: yumurta
Cheese : peynir
Ice cream: dondurma
Chips: patates kızartması
Grapes : üzüm
I like grapes. Üzüm severim.
I don’t like chips : cips sevmem.
I like cheese: peynir severim.
I like pizza: pizza severim.
I don’t like apple : elma sevmem.
I like ketchup. ketçap severim.
I like banana. Do you like banana? Ben muz severim. Sen muz severmisin?
No,I don’t. I like orange.Hayır ben sevmem. Ben portakal severim.
I like milk. Do you like milk? Ben süt severim. Sen süt severmisin?
No, I Don’t. I like ice cream. Ben süt sevmem. Dondurma severim.
Oktay likes hamburger,but he doesn’t like milk. Oktay hamburger sever, fakat O süt sevmez.
Ali likes apple juice,but he doesn’t like milk. Ali elma suyu sever, fakat süt sevmez.
Başak  likes grapes, but she doesn’t like apple. Başak  üzüm sever, fakat elma sevmez.
I like football. Ben futbol severim.
My father likes football. Benim babam futbol sever.
My mother doesn’t like football. Benim annem futbol sevmez.

 

ASK QUESTIONS: SORULARI SOR

Do You like basketball? Sen basketbol sever misin?
Yes, I like basketball. Evet severim.
Does Your mother like orange? Senin annen portakal sever mi?
Yes, She  likes orange. Evet benim annem portakal sever.
Does Your brother like milk? Senin kardeşin süt sever mi?
Yes,He  likes milk. Benim kardeşim süt sever.

 

WRITE SENTENCES & QUESTIONS: SORULAR VE CÜMLELER YAZ

I get up at eight o’clock. Ben saat 8 de kalkarım.
I don’t get up at eight o ‘clock. Ben saat 8 de kalkmam.
Do you get up at eight o’clock? Sen saat 8 kalkar mısın?
Mary goes to school at nine o’clock.Mary saat 9 da okula gider.
Mary doesn’t go to school at nine o’clock. Mary saat 9 da okula gitmez.
Does Mary go to school at nine o’clock. Mary saat 9 da okula gider mi ?
We go to bed early.Biz erken yatarız.
We don’t go to bed early .Biz erkenden yatağa gitmeyiz.
Do you go to bed early? Sen erkenden yatağa gider misin?

 

DO/DOES

Do you like table tennis? Sen tenis oynar mısın?
Does Ayşe get up early? Ayşe erkenden kalkar mı?
Do Ali and Ayşe have lunch at school? Ali ve Ayşe okulda Öğlen yemeği yerler mi?
Does your teacher arrive at school early? Senin öğretmenin erkenden okula varır mı?
Do you play computer games in the evening? Sen akşam bilgisayar oyunu oynar mısın?
Does your father listen to pop musıc? Senin baban pop müzik dinler mi?
Does Hülya watch Tv in the evening? Hülya  akşam Tv seyreder mi?
Do they live in Ankara? Onlar Ankara da yaşar mı?
Do you wash your  hands every morning? Sen her gün ellerini yıkar mısın?
Does your brother have lunch at school? Senin  erkekkardeşin okulda öğlen yemeği yer mi?

 

TIME: ZAMAN,SAAT

It is half past twelve. Saat 12.30
It is five o’clock .Saat 5.
It is quarter past seven. Saat 7’i çeyrek geçiyor.
It is twenty past eight. Saat 8’i 20 geçiyor.
It is quarter to four . Saat 4’e çeyrek var.
It is five to six. Saat 6 a 5 var.
It is five past ten. Saat 10’u beş geçiyor.
It is half past nine. Saat 9’u 30 geçiyor (buçuk)
It is ten to eleven. Saat 11’e 10 var.