DENİZLİ İngilizce , DENİZLİ Türkiyede İngilizce Eğitimi

DENİZLİ İngilizce, DENİZLİ Türkiye de İngilizce Eğitimi Nasıl Olmalıdır?

DENİZLİ İngilizce , DENİZLİ Türkiyede İngilizce Eğitimi Hakkında Bilgi

 1 – DENİZLİ  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 – DENİZLİ  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )


Türkiyede İngilizce Eğitiminde İngilizce eğitimi ve İngilizce ile eğitim üzerine sunulan görüşlerin ışığında, bir İngilizce Öğretmeni olarak kendi kişisel düşüncelerimi sonuç olarak sunmak istiyorum.

 1. Türkiye’de İngilizce eğitimi  günümüz koşullarında bir zorunluluktur.
 2. Yabancı dil eğitimine erken yaşlardan başlanması başarıyı artırır.
 3. Yabancı dil edinimi uzun yıllar alacak bir süreçtir, Türkiye’de İngilizce eğitimi  planlamaları buna göre yapılmalıdır.
 4. Örgün eğitimde yabancı dil öğretiminde kısa vadeli çözüm  üretme çabaları, yetersiz veya öğretmenlik eğitimi almamış kişilerin öğretmen olması gibi bazı olumsuzlukları Türkiye’de İngilizce eğitiminde  beraberinde getirmektedir.
 5. Yabancı dille eğitim toplumda karmaşa yaratacak, ve başarısızlığa veya kimlik kaybına yol açacak bir olay değildir. Ancak koşullar buna göre düzenlenmelidir. Örneğin, ilk ve orta öğrenim sürecinde yabancı dil olarak İngilizce eğitimi almamış kişilerin İngilizce ile eğitim veren üniversiteleri tercih etmemeleri gibi.

Tüm bu çıkarımlardan sonra Türkiye’de nasıl bir İngilizce eğitimi verilmesi gerektiği üzerine kendi düşüncelerim :

 1. Erken yaşlarda, uygun malzeme, yöntem seçimi ve hafif müfredat yüküyle doğal edinimi kolaylaştıracak şekilde İngilizce öğretilmelidir. Öğrenim süreci belli bir dönemde kesilmemeli, oldukça uzun bir vadeye yayılmalıdır.
 2. İlkokul, orta okul ve lise öğrencilerinin yaş ve ilgileri gibi pek çok sebepten dolayı her birime ayrı öğretmen yetiştirilmelidir. Bu üniversite eğitimi sırasında öğrencilerin özel ilgilerine göre ilkokul öğretmeni, lise öğretmeni gibi özel branş seçmeleri ile mümkün olabilir.
 3. Farklı amaç ve isteklere göre İngilizce öğretilmelidir. AB’ye girmeye hazırlandığımız bu dönemde mesleki İngilizceye  gereksinimi olacak insanların sayısı artacaktır. Örneğin teknik liselerde bölümlere uygun teknik İngilizce dersleri verilebilir.
 4. Öğretmenlerin ders yüklerini azaltarak malzeme ve aktivite planlamaları yapmaları sağlanmalıdır. Elbette bunun yolu yeterli sayıda öğretmen yetiştirmekten geçer.
 5.  Türkiye’de İngilizce eğitiminde öğrencilere öğrendiklerini uygulayacak ortamlar yaratılmalıdır. Örneğin sadece İngilizce chat odasına girebildikleri bilgisayar laboratuarları yapılabilir. Öğrencilerin pek çok farklı ilgi ve isteğini yerine getirebilecek yabancı yayınlar kullanılabilir; basketbol dergileri, gençlik dergileri, müzik dergileri gibi.
 6. Amaçlar en iyi şekilde düzenlenmelidir. İngilizce öğretim amaçları, müfredata, öğreticilere ve öğrencilere en iyi şekilde aktarılmalıdır. Bir hedefe ulaşma isteği olmaksızın, öğrenmenin gerçekleşmesi oldukça zordur.
 7. Türkiye’de İngilizce eğitiminde ders kitabı ve ders malzemelerinin kalitesi düzeltilmeli ve yeterli olmalıdır.  Elbette bunların yanında Türkiyede İngilizce Eğitiminde öğretim ortamı ve sistem düzenlenmelidir.
 8. Kültür aktarımı dil eğitiminin bir parçasıdır, ancak bunun miktarı en iyi şekilde düzenlenmelidir. Kültür objektif olarak sunulması gereken, her ülkeye özgü nitelikleri barındıran toplumun önemli temellerinden biridir.