DENİZLİ İngilizce Derslerinin planlamasının yapıldığı eğitim  merkezimizdeki İngilizce Derslerinin planlaması, öğretme-öğrenme sisteminin önemli bir öğesidir.

DENİZLİ İNGİLİZCE DERSLERİNİN PLANLANMASI HAKKINDA 

DENİZLİ İngilizce Derslerinin planlaması Konusu

DENİZLİ İngilizce Derslerinin planlamasının yapıldığı eğitim  merkezimizdeki DENİZLİ  İngilizce Derslerinin planlaması, öğretme-öğrenme sisteminin önemli bir öğesidir.  Özel İngilizce Derslerinin planlaması, temel bir İngilizce öğrenme için bir yapı sağlayan adım adım bir kılavuzdur. Temel İngilizce Derslerinin planlamasından   önce, sınıf için öğrenme çıktılarını sınıflandırmak önemlidir. Bu Ana İngilizce Derslerinin Planlaması önemlidir, çünkü İngilizce öğretmeninin standart bir öğretim modeli sağlamasına Genel İngilizce Derslerinin planlaması yardımcı olur ve Özel İngilizce Derslerinin planlaması  ile sınıfın konudan sapmasına izin vermez.

DENİZLİ İngilizce Dersinin amaçları ve hedefleri

Birebir ve Grup İngilizce Derslerinin planlamasının eğitim  merkezimizdeki Özel  İngilizce Derslerinin planlamasına  başlamak için öğrencilere öğretilen dersin amaç ve hedeflerini İngilizce Derslerinin Planlamasında bilmek önemlidir. Bir İngilizce öğretmeni sadece İngilizce Derslerinin planlamasıyla öğrencilere öğretmeye değil, aynı zamanda İngilizce Derslerinin planlamasının yapıldığı temel birimlerimizdeki İngilizce Derslerinin planlaması,dersin sonunda dersle ilgili verimli düşüncelere sahip olduklarından emin olmaya da hazır olmalıdır. Amaç ve hedefler, Temel İngilizce Derslerinin planlamasının eğitim  merkezimizdeki İngilizce Derslerinin planlamasında kursun tüm açıları ile ilgili soruları cevaplamalıdır. Özel Ve Genel İngilizce Derslerinin planlamasındaki Sorular aşağıdaki gibi olabilir:

  • Dersin konusu nedir?
  • Öğrenciler konu hakkında ne anlamalıdır?
  • Sınıfın sonunda konudan ne almalılar?

DENİZLİ Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

İngilizce Master Derslerinin planlamasının yapıldığı İngilizce eğitim  merkezimizde amaçlar ve hedefler belirlendikten sonra, Master İngilizce Derslerinin planlamasının  öğrenciler tarafından anlaşılabilir olduğundan emin olmak önemlidir. İngilizce öğretmeni öğrencilerin konuyu kolayca anlayabilmeleri için İngilizce Spesifik Derslerinin planlamasının eğitim  merkezimizdeki Üst Seviye İngilizce Derslerinin planlaması, öğretme-öğrenme sisteminde farklı açıklama yöntemleri hazırlamalıdır.

DENİZLİ Öğrencinin konuyla ilgili anlayışını kontrol etmek için değerlendirmeler

Temel İngilizce Derslerinin planlama ve öğrenme etkinliklerinden sonra anlayışı kontrol etmek için ve İngilizce öğretmeninin konunun bilgi ve anlayışını kontrol etmek için Temel  İngilizce Derslerinin planlamasında  farklı şekillerde sorular hazırlaması önemlidir. Yüksek  İngilizce Derslerinin planlamasının yapıldığı eğitim  merkezimizde anlayışı sözlü veya yazılı olarak kontrol etmek öğretmenin kararıdır. Bu soru cevap oturumu için zaman gereklidir. İŞ İngilizce Derslerinin planlamasının eğitim  merkezimizdeki sorular önceden planlanmalıdır.

DENİZLİ İngilizce Derslerini  planlaman ın faydaları

Birebir İngilizce Derslerinin planlamasının eğitim  merkezimizdeki Bireysel İngilizce Derslerinin planlamasına  başlamak için “Hazırlanamayarak başarısız olmaya hazırlanırsın.”   Böylece, organize bir  İngilizce öğretmeni    her zaman verilen zaman dilimi içinde  dersi verebilecektir. Tasarruf edilen ek süre ile, öğretmen ek yardım gerektiren öğrencilere ek ilgi ve zaman verebilir. Ayrıca, İleri İngilizce Derslerinin planlaması ile  İngilizce öğretirken bir kontrol ve yön duygusu olacaktır. Öğrenciler arasında kafa karışıklığı olsa bile, öğretmen konu ile iyi bir şekilde konuşacağından ve soruları stres olmadan karşılayabileceğinden öğretmen onlara Alt İngilizce Derslerinin planlamasının yapıldığı eğitim  merkezimizde etkili bir şekilde Sürekli İngilizce Derslerinin planlayarak rehberlik edebilecektir.

Bir İngilizce öğretmeninin en önemli özelliği güvendir.Akademik İngilizce Derslerinin planlaması, İngilizce öğretmenin iyi hazırlanmasına ve öğrencilere ne öğretmek istediğinin farkında olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca öğretmenin önce temel bilgiye daha fazla odaklanmasına ve ardından öğrencileri bir sonraki adıma yönlendirmesine yardımcı olabilir.

Sonuç

İngilizce Derslerinin Hızlı planlamasının yapıldığı eğitim  merkezimizdeki bir ders planının, sınıftaki öğrencilerle her etkileşimin planını içeren ayrıntılı bir komut dosyası olması gerekmez. Tercihen dersin amaç ve hedefleri, dersin öğretme ve öğrenme  faaliyetleri planı ve öğrencilerin anlayışını kontrol etmek için planlanan faaliyetler hakkında genel bir bilgiye sahip olmalıdır. Yoğun İngilizce Ders planlamasının arkasındaki itici güç, öğretmenin ve öğrencilerin daha fazla öğrenmeleri için oluşturulan bir motivasyondur.