DENİZLİ İngilizce Öğretmeni ( İbrahim Şahin ) İLE HER SEVİYEDE yds,ıelts,toefl,yökdil,ing

DENİZLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ( İbrahim Şahin ) VE TANITIMI

DENİZLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ( İbrahim Şahin ) VE ÖZELLİKLERİ


1 – DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerine katkıda bulunan temel becerilerimi, İngilizce uzmanlığımı ve DENİZLİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ( İbrahim Şahin ) nin yetkinliklerini  öğrenin.

Genel Amaçlı İngilizce Öğretmeni İş Tanımı

DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarımı öğrencilerin dil bilgisi ve söz dizimi kuralları da dahil olmak üzere İngilizce dilinin ilkelerini İngilizce derslerinde öğrenmelerini, edebiyat anlayışını ve takdirini geliştirmelerini ve öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan sınıfla ilgili öğrenme etkinlikleri DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerinde hazırlamak ve sağlamak.

Ana İş Görev ve Sorumlulukları

DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerinde Temel amaç ve ilkeleri karşılayan ve müfredat hedefleri ile uyumlu İngilizce dersleri planları yapmak ve hazırlamak
DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerine Öğrenme hedefleri ve öğrenci ihtiyaçları ile tutarlı öğretim yardımcıları ve DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerine tamamlayıcı öğretim materyalleri ve kaynakları hazırlamak
Akademik seviyeye uygun ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli farklı öğretim teknikleri kullanarak İngilizce dersleri  vermek
DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerinde bir öğretim aracı olarak sınıfta teknolojinin uygun kullanımını en üst düzeye çıkarmak
Dilbilgisi ve söz dizimi, kelime ve kelime kullanımını ve DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerinde İngilizce dilinin diğer ilkelerini öğretmek
Öğrencilerin edebiyatı anlamalarını ve takdir etmelerini teşvik etmek
Öğrencilerin sesli okuma, tartışma ve münazara dahil sözlü becerilerini ve  yazma becerilerini DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak ayrıca DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerinde  geliştirmek

Eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini teşvik etmek
Optimum öğrenci öğrenimi için elverişli, güvenli ve esnek bir sınıf ortamı yaratmak
Öğrencilerin gruplar halinde bağımsız ve işbirliği içinde çalışmalarına yardımcı olmak
Müfredat dışı etkinliklerde öğrencilerin uygun davranmak ve izlemek
Müfredatla uyumlu değerlendirmeler hazırlamak ve yönetmek
Not değerlendirmeleri ve ödevler Yapmak
Bölge test programlarına göre standartlaştırılmış testleri yönetmek
Performansı ve ilerlemeyi izlemek ve gerektiğinde bireysel ihtiyaçları karşılamak için DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak başarıma  DENİZLİ İngilizce öğretmeni ( İbrahim Şahin ) olarak verdiğim İngilizce derslerinde öğretim yöntemlerini değiştirmek
Öğrencilerin gelişimini ve refahını desteklemek için öğrenciler, öğretmenler, danışmanlar, yöneticiler ve diğer paydaşlarla iyi çalışma ilişkileri geliştirmek
Velileri öğrencilerin akademik ilerlemeleri ve sosyal ve davranışsal sorunlar hakkında bilgilendirmek
Öğrencilerin ilerlemesini gözden geçirmek için veli/öğretmen konferanslarını koordine etmek
Bölge ve okul prosedürleri ve düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde katılım, notlar, değerlendirmeler ve test puanları dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz öğrenci kayıtlarını tutmak
Personel toplantılarına ve eğitim oturumlarına katılmak
Sürekli mesleki büyümeyi ve öğretim becerilerinin gelişimini sağlamak için mesleki gelişim faaliyetlerini üstlenmek

Eğitim, Nitelikler ve Deneyim

İngilizce öğretiminde lisans derecesi
Sınıf yönetimi ve okul prosedürlerinde sağlam temeller
Konuya özel müfredat ve değerlendirmeler dahil olmak üzere konuyla ilgili sağlam bilgi
Gerektiğinde teknoloji ve bilgisayar uygulamalarının kullanımında yetkin Olmak
İngilizce öğretiminde en son öğretim teknikleri ve konuları ile güncel

Temel Beceriler ve Yetkinlikler

Üstün iletişim becerileri
Planlama ve organizasyon becerileri
Yaratıcı ve yenilikçi
İşbirlikçi beceriler
Veri yönetimi ve analizi
Yüksek bir profesyonel davranış standardını koruyabilmek
Stresle başa çıkabilen