DENİZLİ Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce hazırlık Atlama

DENİZLİ  Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı Programı

DENİZLİ Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı  Programı İçeriği

1 – DENİZLİ Özyeğin  Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama (    Proficiency Sınavı,  İngilizce Hazırlık Atlama Dersleri):

Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı eğitim çalışmalarında  üniversitenin hazırlamış olduğu sınavı dönem sonu yada dönem başı hangisi olursa olsun mutlaka kazanmak amacını güdenler için özel olarak hazırlanmış Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı hazırlık programlarıyla hedefe kolaylıkla ulaşılır. Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama programlarında yer alan öğrenciler Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı eğitim çalışmalarında programın uygulanacağı zamanı Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı eğitim çalışmalarında kendi belirler hoca Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı hazırlık programlarında öğrenciye uyum sağlar.

2 – DENİZLİ Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama ( 4 Kişilik Gruplarla   Proficiency Sınavı , İngilizce Hazırlık Atlama Dersleri ):

Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı için verilen Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı eğitimlerinde   üniversiteye devam eden 2 – 3 –  4 öğrenciden oluşturulan gruplara , Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim birimlerimizde birebir özel ders kalitesi ve özelliklerine çok yakın hemen, hemen birebir olan dersler verilir. Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı eğitim çalışmalarında  Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama programları özellikle birebir özel ders almak istemeyen öğrenciler için düzenlenir.

TRACE

İngilizce Düzey Belirleme Sınavında başarılı olan veya İleri düzeyi tamamlayan öğrenciler, TRACE, Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavına girme hakkı kazanırlar.

TRACE, öğrencilerin fakültelerinde İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını  ölçümlemek için hazırlanmıştır. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine başlayabilmeleri için TRACE sınavından en az 65 almaları lüzumludur.

Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı belli bir konu başlığına dayanmaktadır. Sınavın tüm bölümleri de bu konu başlığı ile bağlantılıdır. Sınavın belli bir konu başlığına dayandırılmasının sebebi  öğrencilerin eleştirel düşünebilmelerine ve onlara sunulan bilgiyi işleyebilmelerine imkan sağlamaktır. Eleştirel düşünebilme ve bilgiyi işleyebilme becerileri üniversite öğrencilerinin akademik bağlamda kullanacakları gerçek hayat ihtiyaçlarını yansıtır. Sınav doğrudan doğruya akademik amaçlı okuma, yazma, ve dinleme becerilerini ölçer. Dilbilgisi ve kelime bilgisi ise direk olarak ölçülmez. Öğrencilerin bu alanlardaki yeterlikleri dili ne ölçüde kavrayabildikleri ve kullanabildikleri değerlendirilerek saptanır.

Sınav Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metnin’de belirtilen dil kullanıcısı düzeyleri (B1, B2, C1) referans alınarak hazırlanmıştır. Sınav B2 düzeyindeki bir öğrencinin dil yeterliğini ve dil becerilerini ölçmektedir. Sınavın içeriğini genel olarak akademik metinler oluşturmaktadır. Bunun nedeni öğrencilerin öğrenim dili %100 İngilizce olan bir üniversitede okuyacak olmalarıdır.

Sınav dört bölümden oluşmaktadır. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez.

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık
2. Bölüm: Okuma
3. Bölüm: Dinleme
4. Bölüm: Yazma

1. Bölüm: TRACE’e Hazırlık


Özyeğin Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı eğitim çalışmalarında bu bölümün amacı öğrencilere sınavın içeriğini oluşturan konu başlığını tanıtmak ve öğrencilerin konu başlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerini gözden geçirmelerine fırsat vermektir. Bu bölümde öğrencilerden sınavın konu başlığı ile ilgili grafik, çizelge, veya resimlere bakarak not tutmaları istenecektir. Böylelikle öğrenciler, sınavın içeriğini oluşturan konu ile ilgili varolan bilgi ve düşüncelerini gözden geçirerek, sınavın sonraki bölümlerine hazırlanacaklardır. Bu bölüm notlandırılmayacaktır.

2. Bölüm: Okuma


Sınavın bu bölümü dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölüm iki adet kısa okuma parçasını içermektedir (her okuma parçası en fazla 250 kelimedir). İkinci alt bölüm orta uzunluktaki bir okuma parçasını içermektedir (500 kelime civarında). Üçüncü alt bölüm yaklaşık bin kelimelik uzun bir okuma parçasından oluşur. Okuma bölümünün son kısmı ise öğrencilerin okudukları tüm okuma parçalarını karşılaştırarak cevaplandırmaları gereken sorulardan oluşmaktadır.

3. Bölüm: Dinleme


Sınavın bu bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım 10-12 dakikalık bir ders metnidir. Öğrencilerin metni dinlerken aynı zamanda not tutmaları gerekmektedir. Bu bölümde öğrenciler, önce metni dinleyecekler, sonra metin ile ilgili soruları göreceklerdir. Daha sonra ise metni dinlerken tuttukları notları kullanarak sınav sorularını cevaplandıracaklardır. İkinci kısım bir veya iki adet söyleşiyi içermektedir. Bu bölümde öğrenciler önce söyleşiler ile ilgili sınav sorularını göreceklerdir. Daha sonra da söyleşileri dinleyecekler ve aynı süre içerisinde söyleşiler ile ilgili sınav sorularını cevaplandıracaklardır. Bu bölümde öğrencilerin not tutmaları gerekmemektedir.

4. Bölüm: Yazma


Sınavın son bölümünde öğrencilere sınav içeriğini oluşturan konu başlığı ile ilgili bir soru sorulacaktır. Öğrencilerin 300-350 kelimeden oluşan akademik bir kompozisyon yazarak bu soruyu cevaplandırmaları istenecektir.

——————————————————————————————————————————————–

Back to School Supplies

rebate, adding,supporting, eraser,cost,demanding,excel,stuff, progressive,recover,

 

Girl: Dad, I need a few supplies for school, and I was wondering if . . . .

 Dad: Yeah. There are a couple of pencils and an (1)………….. in the kitchen drawer, I think.

 Girl: Dad, I’m in eight grade now, and I need REAL supplies for my (2) ………….classes.

 Dad: Oh, so you need a ruler too?

 Girl: Dad, I need some high-tech tech (3) ……………like a calculator, a Palm Pilot, and a laptop computer.

 Dad: Uh. I didn’t have any of that when I was in middle school, and I did just fine.

 Girl: Yeah, and they weren’t any cars either, WERE there. [Hey] And things are just more (4)………….. now.

 Dad: Well, we can rule out the hand pilot [Palm Pilot, Dad]. Whatever, AND the computer . . . unless mom lets you sell the car. And as for the (5)…………….. machine [Calculator]. Yeah, I think mine from college is kicking around here somewhere.

 Girl: Dad, I need a calculator for geometry, and I have heard you can download free software from the Internet.

 Dad: Great. My daughter will be playing video games in geometry class.

 Girl: Dad.

 Dad: Okay. How much is this thing going to (6)…………. me?

 Girl: Well, I saw it at the store for only $99, WITH a $10 mail-in (7), ………………or you could buy it online.

 Dad: Oh. Do they throw in a few aspirin so your father can (8)……………….. from sticker shock?

 Girl: Dad. Please!!!. Everyone has one [I’ve heard that before.] and you always say you want me to (9)………………… in school, and I’ll chip in $10 of my own, and I’ll even pick up my room [Hey!!].

 Dad: Hmmm, 100 buck. Well, you’ll be (10)…………………. me in my old age, so, I guess so. When do you need it?

 Girl: Now, right now. [Now!] Mom’s already waiting in the car for us. [Huh?] She said she would buy me an ice cream if I could talk you into to buying it for me today.

 

 

 

Correct Answers:

 1. eraser
2. demanding
3. stuff
4. progressive
5. adding
6. cost
7. rebate
8. recover
9. excel
10. supporting