DENİZLİ Türkiye'de İNGİLİZCE eğitiminde tartışılan Türkiye'de İNGİLİZCE eğitiminde çıkış yolu var mı

DENİZLİ  TÜRKİYE’de İNGİLİZCE EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİLER 

DENİZLİ Türkiye’de İngilizce Eğitimi Konusu

1 – Türkiyede İngilizce  Eğitimi ( Birebir Özel İngilizce Eğitimleri )
2 – Türkiyede İngilizce Eğitimi  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Eğitimleri   )

DENİZLİ  Türkiye’de İNGİLİZCE eğitiminde tartışılan Denizli Türkiye’de İNGİLİZCE eğitiminde çıkış yolu var mı konusundaki İngilizce, ilköğretim, lise ve üniversitede öğretilen yabancı dile verilen genel isimdir

İlköğretim, lise ve üniversitede İNGİLİZCE eğitiminde uzun yıllar yabancı dil olarak öğretilen İngilizce bu konumunu korumaktadır. Normal İngilizce eğitimi  Fransızcanın giderek etkisini kaybetmeye başladığı dönemde bir çıkış yakalamıştır.  Temel İNGİLİZCE eğitiminde tartışılan

Çağdaş  İNGİLİZCE eğitiminde çıkış yolu var mı konusunda gelişme ile bir zamanların soylular dili olan Fransızca önemini yitirmiş ve II. Dünya Savaşı ertesinde yükselen   Amerikan etkisiyle İngilizc ve dünyanın diğer ülkelerinde  güç kazanmıştır.Öğretilen  İNGİLİZCE eğitiminde, Devletin çıkardığı 8 yıllık ilköğretim yasasından sonra Uygulanan İngilizce eğitimi, ilköğretimde 2. sınıflara kadar çekilmiştir. Genel liselerin 4 yıla çıkmasıyla beraber Aktif Olan İngilizce eğitimi konusunda gelişen İngilizce hazırlık sınıfı kavramı ortadan kalkmış ve  Genel İngilizce Eğitimindeki  İngilizce derslerinin haftalık ders saati artmış bulunmaktadır.

Üniversite İngilizce eğitimi konusunda pek çok üniversite, liselerde hazırlık sınıfı okunmuş bile olsa öğrencilerini bir yeterlilik sınavından geçirerek İngilizce seviyelerini ölçmektedir.Yüksek Okullardaki İNGİLİZCE eğitiminde Ön koşullara uymayan öğrenciler bir yıl süreyle hazırlık sınıfında yoğun İngilizce programlarıyla yeterli seviyeye getirilirler.İngilizce öğretmenliği programlarında da bu yeterlilik sistemi uygulanmaktadır.  İngilizce öğretmenliği programları hazırlık sınıfı dahil edildiğinde 5 yıl, 10 yarıyıldan oluşmaktadır. Yeterlilik sınavını veren öğrenciler 8 yarıyıl boyunca İngilizce okuma ve konuşma becerileri, Temel İngilizce dil bilgisi, yazma becerileri, ve bu becerileri öğretme yöntemleriyle ilgili dersler aldıkları gibi İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı ve İngiliz dilinin tarihi ve yapısıyla ilgili yoğun Edebi İNGİLİZCE eğitimi  alırlar. Ayrıca günümüzde İngilizce’nin önem kazanmasıyla birlikte çok sayıda Online İngilizce eğitim siteleri kurulmuştur. Aynı zamanda İngilizce‘nin bilgisayar ortamında öğretilmesiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı’nın ,Bakanlığın İNGİLİZCE eğitiminde çeşitli projeleri bulunmaktadır.

DENİZLİ  Okullarda İngilizce

İlköğretim okullarında İlk İngilizce eğitimi 2. sınıfta başlamaktadır. Dersler İngilizce öğretmenleri tarafından verilmektedir. İlköğretim birinci kademe olan 4. ve 5. sınıflarda da haftalık Haftalık İngilizce eğitimi ders saati 3’tür.

İlköğretim ikinci kademede (6., 7. ve 8. sınıflarda) ise yabancı dil ders saati 4 tür.

Orta öğretimde Yabancı Dil İNGİLİZCE eğitiminde yabancı dil zorunlu olmakla beraber okul türlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Anadolu Liselerinde 9. sınıflarda haftalık ders saati 6 iken ve kimi okullarda ek olarak 2 saatlik video dersi okutulurken,

Düz Lisede  İNGİLİZCE eğitiminde tartışılan

İNGİLİZCE eğitimindeki düz liselerde

yabancı dil ders saati 3 tür. Ayrıca Anadolu liselerinde ikinci yabancı dil olarak Almanca ve seyrek olarak Fransızca da okutulmaktadır.

 

DENİZLİ İngilizce – Türkçe dilleri karşılaştırması

İngilizcede özne kullanımı her tümce (cümle) de gerekli iken Türkçede sadece eylem kullanmak yeterlidir. (Günlük dilde bu kural ihlal edilebilir.)
İngilizce mantığına göre zaman gider, Türkçe mantığında ise insan gider.
Türkçede 5 ana zaman eylemi varken, İngilizce‘de 12 zaman eylemi vardır.
Türkçede tümceler özne-nesne-yüklem şeklinde sıralanırken İngilizcede özne-yüklem-nesne şeklinde sıralanır.