Dil Konusunda Bilinç Artışı ve Önemi

Dil Konusunda Bilinç Artışı ve Gözlemler

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

Dil Konusunda Bilinç Artışı Bizim Toplumda Nasıl

Dil Konusunda Bilinç Artışı, incelendiğinde insanın hayatında ve karakterinin gelişiminde  konuştuğu  Dil Konusunda Bilinç Artışının büyük oranda önemli bir yer tuttuğu anlaşılır.Dil Konusunda Bilinç Artışının tüm ülkelerde bizde olduğu gibi Dil Konusunda Bilinç Artışının arttığı görülüyor.  İngilizce Lisanı yeteri kadar yüksek seviyede  olanlar  genelde çevreleri ile daha sağlam vede oturmuş kontaklar kurma becerisini Dil Konusunda Bilinç Artışı, ile taşırlar. Bu tür Dil Konusunda Bilinç Artışı olan  insanların yaşam kaliteleri yüksektir ve özellikle çalışma ortamlarında diğerlerine oranla daha başarılı olurlar . Dil Konusunda Bilinç Artışı olanlar konuştuğu ana dilini iyi bilen vede etkili kullananların çok önemli bir avantajı yabancı bir dili bu tür yeteneklere sahip olmayanlara oranla daha çabuk kavramaları ve daha rahat özümsemeleridir. Toplumda da Dil Konusunda Bilinç Artışı ile ilgili zaman zaman kabul edilen bir gerçek vardır, etkili bir yabancı dil öğretiminin altyapısını, iyi bir ana dili eğitimi  meydana getirir. İngilizce Dil eğitimi beyni, dolayısıyla düşünceyi değiştirir, şekillendirir.  Halbuki ,Türkçe giderek zayıflamaktadır Dil hassasiyeti ve dil bilinci açısından görülen eksikler, Türkçenin geleceği  açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Günümüzde  Türkçenin sözlü ve yazılı kullanımında çok miktarda  hata yapıldığını görülmekte.

Türkçe  şartlarına  uygun, doğru ve düzgün kullanılmıyor. İlköğretimden üniversiteye kadar mekteplerimizde görülen Türkçe yetersizlikleri, sık sık göze çarpan sözlü ve yazılı anlatım bozuklukları , bozuk cümleler, basın yayın organlarındaki baştan savmacılık, sokak ve caddelerde bulunan dükkanların ve mağazaların kapılarında asılı olan tabelalardaki yabancı sözcük hastalığı Türkçemizin geleceği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle son dönemde medyada,özel ve yerel tv  ekranlarında yeni tür  takdimciler, haber ve spor spikerleri  gözde oldu. Oysa takdimcilik ve spikerlikte  programlarda dili düzgün kullanma,fiziki güzellikten yada yakışıklılıktan  önce gelmelidir. Takdimci  ve spiker adayları, her açıdan dili doğru ve düzgün kullanma konusunda iyi bir eğitime tabi tutulmalıdır. Çünkü onlar her gün milyonlarca insana hitap ederler.

 Dil Konusunda Bilinç Artışı

 Dil Konusunda Bilinç Artışı sağlayarak insanlarımıza özellikle doğru konuşma, düzgün yazma, duygu ve hislerini  pürüzsüz anlatma becerisi kazandırma konusuna  eğilmek zorundayız.

Çağımızda ve günlük yaşantımızda Türkçe, neredeyse ana dilimiz olduğu unutturulacak ölçüde yabancı kelimelerle dolduruluyor, kendimize ait öz be öz  kelime ve sözlerimiz ise dışlanıyor.

Yabancı dil ne kadar önemli olursa olsun,insanın ana dili daha da önemlidir. Dil Konusunda Bilinç Artışı eğer varsa esas görevimiz, gençleri, düşünen, eleştiren ve düşüncelerini iyi ifade edebilen insanlar  olarak yetiştirmektir. Öğrencinin kendi dilini ikinci sınıf, yetersiz bir iletişim aracı olarak görmesi çok tehlikeli bir vaziyettir.