List of Irregular verbs

(Düzensiz Fiillerin Listesi) Hakkında

1 –  İngilizce Dersleri ( Birebir  – Özel İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

 Düzensiz Fiillerin Listesi İngilizce öğrenmeye başlayan her öğrenciyi şaşırtır ama  Düzensiz Fiillerin Listesi gereklidir. Düzensiz fiillerin listesi , İngilizce çalışmalarında, öğrencilerin yada öğrenmek isteyenlerin Düzensiz Fiillerin Listesinin el altında bulunması çok önemlidir. Düzensiz fiillerin  listesi aracılığı ile Simple Past tense ve Present perfect Tense ile çalışmalar yapmak, İngilizce öğrenmek isteyenlerin ellerini rahatlatır.

Present-Past-Past participle

 

arise-arose-arisen

awake-awoke/awaked-awaken/awaked

be(am,is,are)-was/were-been

bear-bore-born

beat-beat-beaten

become-became-become

begin-began-begun

bend-bent-bent

bet-bet/betted-bet/betted

bid-bade/bid-biden/bid

bide-bided/bode-bided

bind-bound-bound

bite-bit-bitten

bleed-bled-bled

blessed-blesses/blest-blessed/blest

blow-blew-blown

break-broke-broken

bring-brought-brought

broadcast-broadcast/broadcasted-broadcast/broadcasted

build-built-built

burn -burnt/burned (AmE)-burnt/burned

burst -burst -burst

buy -bought -bought

catch-caught-caught

choose-chose-chosen

cling -clung -clung

come-came-come

cost-cost-cost

creep-crept-crept

cut-cut-cut

deal-dealt-dealt

dig-dug-dug

dive-dived/dove(AmE)-dived

do-did-done

draw-drew-drawn

dream-dreamt/dreamed(AmE)-dreamt/dreamed

drink-drank-drunk

drive-drove-driven

eat-ate-eaten

fall-fell-fallen

feed-fed-fed

feel-felt-felt

fight-fought-fought

find-found-found

fly-flew-flown

forbid-forbade-forbidden

forget-forgot-forgotten

forgive-forgave-forgiven

forsake-forsook-forsaken

freeze-froze-frozen

get-got-got/gotten

give-gave-given

go_went-gone

grind-ground-ground

grow-grew-grown

hang-hung/hanged-hung/hanged

have-has/had/had

hear-heard-heard

hide-hid-hidden/hid

hit-hit-hit

hold-held-held

hurt-hurt-hurt

interweave-interwove-interwoven

keep-kept-kept

kneel-knelt/kneeled (AmE)-knelt/kneeled (AmE)

knit-knit/knitted-knit/knitted

know-knew-known

İngilizce dersleri
(Düzensiz Fiillerin Listesi)

 

lay-laid-laid
lead-led-led

lean-leant/leaned(AmE)-leant/lened(AmE)

leap-leapt/leaped(AmE)-leapt

learn-learnt/learned(AmE)-learnt/learned(AmE)

leave-left-left

lend-lent-lent

let-let-let

lie-lay-lain

light-lit/lighted-lit/lighted

lose-lost-lost

make-made-made

mean-meant-meant

meet-met-met

mistake-mistook-mistaken

misunderstand-misunderstood-misunderstood

mow-mowed-mown/mowed

overcome-overcame-overcome

pay-paid-paid

put-put-put

read-read-read

rebuild-rebuilt-rebuilt

redo-redid-redone

remake-remade-remade

rend-rent-rent

repay-repaid-repaid

retell-retold-retold

rewind-rewound-rewound

rewrite-rewrote-rewritten

ride-rode-ridden

ring-rang-rung

rise- rose-risen

run-ran-run

saw-sawed-sawn/sawed

say-said-said

see-saw-seen

sell-sold-sold

send-sent-sent

set-set-set

shake-shook-shaken

shine-shone/shined-shone/shined

shoot-shot-shot

show-showed-shown/showed

shut-shut-shut

sing-sang-sung

sink-sank/sunk-sunk/sunken

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

slide-slid-slid

smell-smelt/smelled(AmE)-smelt/smelled

speak-spoke-spoken

speed-sped/speeded-sped-speeded

spell-spelt-spelt

spend-spent-spent

spill-spilt/spilled-spilt/spilled

spin-spun/span-spun

split-split-split

spoil-spoilt/spoiled(AmE)- spoilt/spoiled(AmE)

spread-spread-spread

spring-sprang-sprung

stand-stood-stood

steal-stole-stolen

stick-stuck-stuck

stride-strode-stridden

strike-struck-struck

swear-swore-sworn

sweep-swept-swept

swell-swelled-swollen/swelled

swim-swam-swum

swing-swung-swung

İngilizce dersleri
(Düzensiz Fiillerin Listesi)

 

take-took-taken

teach-taught-taught

tear-tore-torn

tell-told-told

think-thought-thought

throw-threw-thrown

thrust-thrust-thrust

unbind-unbound-unbound

underlie-underlay-underlaid

undersell-undersold-undersold

understand-understood-understood

undertake-undertook-undertaken

underwrite-underwrote-underwritten

ondo-undid-undone

unwind-unwound-unwound

upset-upset-upset

wakw-woke-woken

wear-wore-worn

weave-wove-woven

weep-wept-wept

wet-wetted/wet-wetted/wet

win-won-won

wind-wound-wound

withdraw-withdrew-withdrawn

withhold-withheld-withheld

withstand-withstood-withstood

wreak-wreaked/wrought- wreaked/wrought

wring-wrung-wrung

write-wrote-written