EN İYİ IELTS HOCASI TANITIMI

En İyi Ielts Hocası Tanıtım Programı

1 – En iyi Ielts Hocası ( Birebir Özel Ielts Dersi )
2 –  En iyi Ielts Hocası ( 4 Kişilik Gruplarla  Ielts Dersi )

1 – En iyi Ielts Hocası ( Birebir Özel Ielts Dersi ): En iyi IELTS hocası arayan, En iyi Ielts hocasından birebir Ielts özel ders almak isteyen ve bunun için kayıt olarak programa dahil olan öğrenci, bu şekilde birebir IELTS dersi almanın ödülü olarak, programın hangi gün ve tarihlerde işlenmesine bizzat kendi karar verir.

En iyi IELTS hocasının özel birebir Ielts programında yer alan bir öğrenciye bu tarz bir seçme şans ve fırsatının   verilmesindeki hedef ve gaye , ders almaktan dolayı öğrencinin  özel hayatında meydana gelebilecek olan aksilik ve sorunları aşmak ve  önlemek içindir. Bu tür bir yöntem uygulandığında, öğrenci özel IELTS dersi  alırken kafası dağılmaz ve aldığı derse daha kolay ve ciddi bir biçimde odaklanmış olur.

En iyi IELTS hocasından daha önce hiç yaşanmamış bu tür bir ders alacak olan öğrencinin birebir Ielts özel ders alması ile sınavda başarılı olması için kaç ders alacağına öğrencinin içinde bulunduğu durum, bilgi ve becerisi ve de sınavı kaç puanla başarmak istediği şeklindeki unsurlara En iyi IELTS hocasının görüşü doğrultusunda karar verilir ve program uygulamaya konur.

En iyi IELTS hocasının uyguladığı program kesinlikle öğrencinin tüm noksan  ve yetersiz bilgilerini ortadan kaldıran ve gideren, öğrencinin bilgi seviyesi  ve karakterine birebir uygun tamamen kişiye özel ve özgü Ielts Ders  ” özelliğinde bir program olduğu gibi,  tüm incelik, özellik  ve ayrıntıları ile sınava yönelik , skor hedefli ve  sınav odaklı bir yöntemle  uygulanır.

2 –  En iyi Ielts Hocası ( 4 Kişilik Gruplarla  Ielts Ders ): En iyi Ielts hocasından ders almak amacı ile yapılan müracaatlar arasından büyük bir dikkat ve özenle,  özel olarak seçilen, seviyeleri itibarı ile   bir birine uyumlu ve denk olan 4 öğrenciden oluşturulmuş, küçük ve mevcudu az olan sınıflarda, (gruplarda) daha kalabalık gruplarda verilen derslerden çok daha kaliteli, yüksek ve verimli dersler alınabilir.

En iyi IELTS hocasının gözetiminde 4 kişi gibi çok az öğrenciden oluşturulan bu mevcudu az olan küçük sınıfların özelliği, 4 den daha kalabalık kalabalık öğrenciden kurulu  gruplara oranla öğrencinin çok büyük avantajlarının olmasıdır. İlk avantajı, öğrenci kalabalık nedeni ile soramadığı soruları bu küçük sınıflarda sorabilir. İkinci avantajı, mevcut az olduğu için hoca herkes ile birebir iletişim kurabilir ve daha iyi ilgilenerek verilen derslerin kalıcı ve doyurucu olması sağlanır.

Mevcudu sayıca  az olan bu küçük gruplarda bu kadar çok olumlu özelliklerin  bir araya gelmesi ile,  doğal olarak  en iyi IELTS hocasının da katkıları ile daha iyi bir eğitim verilir ve eğitimin kalitesi ve niteliği  yükselerek sınava hazırlanan öğrencilerin sınavda aldıkları sonuca olumlu bir şekilde etki eder.

En iyi IELTS hocasının destekleri ve katkıları ile bütün IELTS  ders programlarının bu tarzda uygulanması, 4 öğrenci ile yapılan derslerden çok daha iyi verim ve performans  alındığı şeklindeki bilimsel bir araştırmanın  son verilerine  dayanır. Bu araştırmanın sonuçları aynen uygulanır.

 NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • Öğrenci En iyi IELTS hocasının hazırladığı ve işlediği programlardan hangisini tercih ederse etsin ve yer alsın  kendisine elini kolunu bağlayan bir uygulama olan ”  SENET  şeklinde bağlayıcı bir evrak imzalatılmaz. Üstelik, şayet  isterse, ödemelerini daha önceden bildirmek koşulu ile kendi istediği tarihlere göre taksitle de ödeyebilir.
  • IELTS benzeri bu tür sınavlarla daha önce hiç karşılaşmamış ve ilk defa akademik bir sınava giren öğrencilerin sınavın başarılı olmada en büyük etkisi olan akademik kelimeler konusunda hiç bir çalışma yapmadıkları bilinen bir gerçek. Bu yüzden, sınavın temel ana nedeni olan akademik kelimeler konusunda, En iyi IELTS hocasının bilgisi dahilinde, bilinen kelimelerin sayısını arttıran, geliştiren ve genişleten özel önlemler alınarak, öğrencilere bu konuda çok büyük bir destek sağlanır. Özel olarak hazırlanmış kelimelerle ilgili alıştırmaların tamamı öğrencilere verilir ve çözülmesi istenir. Bu alıştırmaların bitirilmesi ile öğrenci akademik kelime konusunda  başka öğrencilere  oranla  bir avantaj sağlar ve sınavda başarılı olma olasılığı  çok yükselir.
  •  Ielts programlarına katılan öğrencilerle birlikte, En iyi IELTS hocasının nezaretinde dersler işlenirken , öğrenciye sadece eksik ve yetersiz yanlarını yok eden ve onları yeterli hale getiren bir program değil, birlikte, sınavda soruları hem  doğru hemde daha  hızlı  cevap vermesine  yardım edecek olan özel Ielts sınav çözüm teknikleri ve taktikleri dersleri de ” verilir.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • IELTS  hiç  bir öğrenci tarafından bilgi seviyesi yüksek bile olsa hafife alınacak bir sınav değildir.  Çok iyi derecede İngilizce bildiğinizi düşünseniz bile, kesinlikle bu işin tekniğini bilen  bir uzman hocadan ders alın. İyi seviyede bilgi sahibi olmak bu sınavda başarılı olunacağına dair bir garanti değildir.
  • IELTS sınavı için hazırlık çalışmaları yapan öğrenciler, mutlaka özel ders almalı hatta ders alınsa bile bireysel çalışmalarla seviye yükseltilmeli  ve bilgi arttırılmalı.
  • Akademik seviyede olabildiğince çok sayıda makale veya bu tür dergi vs gibi yazılar, gazete ve makaleler  okunmalı.