Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı eğitim merkezimizdeki Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı....

Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı Programı 

Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı Programı İçeriği

İngilizce Yeterlilik Sınavı = İngilizce Seviye Belirleme Sınavı = English Proficiency Test

1 – Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı ( Proficiency Sınavı,  İngilizce Yeterlilik Sınavı Dersleri )

2 – Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı ( 4 Kişilik Gruplarla Proficiency Sınavı,  İngilizce Yeterlilik Sınavı Dersleri )

 

Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı eğitim merkezimizdeki Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı ünitelerimizde gerçekleştirilen Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı hazırlık programları ile Galatasaraylı öğrenciler garantili bir biçimde eğitilir.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ PROFICIENCY SINAVI
, İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI

Galatasaray Üniversitesi’nde Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı eğitim merkezimizdeki Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı ünitelerimizde uygulanan İngilizce Seviye Tespit Sınavı, İngilizce için Avrupa Ortak Başvuru Metni / CEFR içeriğinde belirlenen B2 seviyesine Galatasaray Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Yeterlilik Sınavı hazırlık programları ile uyumlu olacak bir şekilde  yapılır. B2 seviyesinin olması gereken özellikleri  aşağıdaki şekilde verilmiştir:

CEFR LEVEL Listening /Speaking / Reading / Writing

B2 CAN follow or give a talk on a familiar topic or keep up a conversation on a fairly wide range of topics. CAN scan texts for relevant information, and understand detailed instructions or advice. CAN make notes while someone is talking or write a letter including non-standard requests.

B2 seviyesindeki bir öğrencinin:

– Konuşma ve yazma dilinde soyut ve somut konuların ana fikirlerini kavrayabilmesi,

– Bir çok değişik ve farklı hususta yeterli aktif ve pasif kelime bilgisine sahip olması,

– Anlık konuşma gerektiren durumlarda ve akıcı düzeyde iletişim kurabilmesi ve konuşmayı sürdürebilmesi,

– Belli bir konu üzerinde fikirlerini açıklayabilmesi ve

– Pek çok farklı ve değişiklik gösteren konuda ayrıntılı yazıları okuyup yorumlayarak yanıtlaması beklenir.

Galatasaray Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı, yazılı ve sözlü olmak başlıca iki ana bölümden oluşmaktadır. Her öğrenci yazılı sınavını tamamladıktan sonra, sözlü sınava iştirak etmektedir . Her öğrencinin sözlü sınav tarihi ve saati önceden belirlenmiş ve ilan edilerek bildirilmiştir. Sınav soruları, toplam beş başlık altında toplanabilir: Okuma, dil bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma. Her bir başlığın sınav notuna etkisi eşit olup, not hesaplanırken ağırlığı %20’dir. Yazılı sınav, 90 çoktan seçmeli soru ve 1 kompozisyon yazma sorusundan oluşmaktadır. Yazılı sınavın süresi 120 dakikadır. Yazılı sınavdaki, çoktan seçmeli soruların sayı ve puan dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ölçülen beceri…. …………….Soru sayısı…….. Puan

Okuma (Reading)….. …………20 soru ………. 20 puan

Dil Bilgisi (Use of English) ….30 soru……….  30 puan

Dinleme (Listening)………….. 10 soru………… 25 puan

Yazma (Writing)……………….. 1 soru…………. 25 puan

Yukarıda soru dağılımı verilmiş sınav, çoktan seçmeli sorular ve bir kompozisyon yazma sorusundan oluşmaktadır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

B2 Seviyesinde Örnek bir Reading Sorusu

You are going to read an article about the making of an unusual television commercial. Seven sentences have been removed from the article.

 .