HAVE / HAS GOT : SAHİP OLMAK HAKKINDA BİLGİ...

HAVE / HAS GOT : SAHİP OLMAK HAKKINDA BİLGİ

Have got / has got : Sahip Olmak Konusunda Örnekler

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  ):

Çağdaş olma gereği, Have got / Has got : Sahip Olmak konusunda en son eğitim ve öğretim yöntem ve sistemlerinin kullanıldığı, öğrenciyi içeriğinde ki bilgi, özellik ve ayrıntılar ile adeta bire bir kucaklayan, kuruluş ve hazırlanış felsefesi ile eğitimin her aşamasında öğrencinin yanında olan ve onu derslere odaklanmaya iten,  öğrencinin dil öğrenirken en yakın arkadaşı ve dostu olan, Have got / Has got kalıplarını öğreten  , birebir öğrenciye özel ve özgü ciddi İngilizce Dersleri  programları ile Have got / Has got kalıpları hakkında açık bırakmayan öğretilerde artık dil öğrenmenin bir zorluğu ve ayrıcalığı kalmadı.

2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  ):

4 öğrenciden kurulan bu küçük gruplarda İngilizce Dersleri almak ve İngilizce  Dersleri  programları ile Have got / Has got kalıpları hakkında açık bırakmadan Tüm ÖznelerleSubject Pronouns Have got / Has got kalıplarını açıklayan  öğretilerde öğrenciler için bulunmaz bir fırsat ve ayrıcalıktır. Grubun öğrenci sayısı az olması öğrenci için büyük be avantaj olduğu gibi küçük gruplara özgü ve küçük grupların yapısına uyguna hazırlanmış, öğrenciyi her anlamda, aşamada ve eğitim sırasında  destekleyen, onlarla birebir örtüşen bilgi ve yöntemleri ile çok büyük yararlar sağlayan, öğrencinin gelişmesine, ilerlemesine ve seviyesinin yükselmesine inanılmaz oranlarda katkı sağlayan programların varlığı, öğrencinin dil öğrenmesi için gerekli olan tüm ortamın sağlanmış olduğu anlamına gelir ki buda İngilizce  Dersleri  programları ile Have got / Has got kalıpları hakkında açık bırakmadan Have got / Has got kalıplarının açıklanması dil öğrenmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsattır.

A – Have got / Has got : Sahip Olmak ile Olumlu Cümleler

Özne ( Subject )  + have got / has got got + İsim ( noun )

Hülya has got a flat in Mersin : Hülyanın Mersinde bir dairesi var.
Özlem has got a car : Özlemin bir arabası var.
Ali has got four brothers : Alinin dört erkek kardeşi var.
Hakan has got a good job : Hakanın iyi bir işi var.
Tom has got a house in London : Tomun Londrada bir evi var.
They have got two sisters : Onların iki kızkardeşi var.
Children have got toys : Çocukların oyuncakları var.
They have got a dog : Onların bir köpeği var.
I have got a friend in İstanbul : Benim İstanbulda bir arkadaşım var.
We have got a summer house : Bizim bir yazlık evimiz var.

B – Have got / Has got : Sahip Olmak ile Olumsuz Cümleler

 Özne ( Subject )  + have got / has got got + NOT + İsim ( noun )

Hülya hasn’t got a flat in Mersin : Hülyanın Mersinde bir dairesi yok.
Özlem hasn’t  got a car : Özlemin bir arabası yok.
Ali hasn’t  got four brothers : Alinin dört erkek kardeşi yok.
Hakan hasn’t  got a good job : Hakanın iyi bir işi yok
Tom hasn’t got a house in London : Tomun Londrada bir evi yok.
They haven’t got two sisters : Onların iki kızkardeşi  yok.
Children haven’t  got toys : Çocukların oyuncakları yok.
They haven’t got a dog : Onların bir köpeği yok.
I haven’t  got a friend in İstanbul : Benim İstanbulda bir arkadaşım yok.
We haven’t  got a summer house : Bizim bir yazlık evimiz yok.

C – Have got / Has got : Sahip Olmak ile Soru Cümleleri

Have got / has got got + Özne ( Subject )  +  İsim ( noun )

Has Hülya  got a flat in Mersin : Hülyanın Mersinde bir dairesi varmı?
Has Özlem got a car : Özlemin bir arabası varmı?
Has Ali  got four brothers : Alinin dört erkek kardeşi varmı?
Has Hakan  got a good job : Hakanın iyi bir işi varmı ?
Has Tom  got a house in London : Tomun Londrada bir evi varmı ?
Have they  got two sisters : Onların iki kızkardeşi varmı?
Have children got toys : Çocukların oyuncakları varmı ?
Have they got a dog : Onların bir köpeği varmı ?.
Have I  got a friend in İstanbul : Benim İstanbulda bir arkadaşım varmı ?
Have we  got a summer house : Bizim bir yazlık evimiz varmı.

Sorulara nasıl cevap verilir

Have you got a car ? Yes,I have. ( kısa cevap )
Have you got a girlfriend ? No , I haven’t. ( kısa cevap )

Have you got a boyfriend ? Yes, I have got a boyfriend (  Uzun cevap )
Have you got a brother ? No , I haven’t got a brother. ( uzun cevap )

Has your husband got a good job ? Yes , he has . ( kısa cevap )
Has your sister got a flat in İstanbul ? No , she hasn’t. ( kısa cevap )

Has your father got a car ? Yes , he has got a car . (  Uzun cevap )
Has your sister got a computer ? No , she hasn’t got a computer . (  Uzun cevap )

How many brothers have you got ? I’ve got two brothers .
How much money have you got in the bank ?  I don’t know  and also you don’t care . ( Bilmiyorum ve aynı zamanda bu seni ilgilendirmez )