İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce , öğrenmek İkinci veya yabancı dil olarak İngilizceyi anlamak  yada İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce konuşmak.

İKİNCİ YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE NEDİR 

İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce Nasıldır

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce , öğrenmek İkinci veya yabancı dil olarak İngilizceyi anlamak  yada İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce konuşmanın anlamı farklı ana dilleri olan konuşmacılar tarafından İngilizce‘nin kullanılmasıdır .  İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce ( ESL ), İngilizce yabancı dil olarak ( EFL ), İngilizce ek bir dil olarak ( EAL ) veya diğer dilleri konuşanlar için İngilizce ( ESOL ), ESL’nin bu tarzda öğretildiği yönüne İngilizceyi yabancı dil ( TEFL ) olarak öğretme denir .

Bazıları tarafından İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce “ESL” teriminin, İngilizcenin yan öneme sahip olacağını belirtmektedir; örneğin, İngilizce çok dilli bir ülkede lingua franca olarak kullanılır . Bu terim, İngilizce öğrenmeden önce birkaç dil öğrenen bazı öğrenciler için yanlış adlandırma olabilir. Bunun yerine “İngilizce öğrenenler” (ELL) ve daha yakın zamanda “İngilizce öğrenenler” (EL) terimleri kullanılmıştır ve öğrencilerin İkinci veya yabancı dil olarak İngilizcede ana dilleri ve kültürleri yaşadıkları ülkeler tarafından da önemli kabul edilmektedir.

İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce öğrenme yöntemleri, öğrencinin İngilizce yeterlilik düzeyine ve öğretilme şekline ve ortamına bağlı olarak oldukça değişkendir, bu da okuldaki gerekli sınıflardan evde kendi kendine yönetilen çalışmalara kadar değişebilir. İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce  eğitimlerinin kullanılan bazı İngilizce programlarında, eğitim materyalleri  İngilizce ve öğrencinin anadilinin bir karışımı halinde sunulmaktadır. Diğer İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce programlarında, eğitim materyalleri her zaman İngilizcedir, ancak kelime bilgisi, dil bilgisi ve bağlam ipuçları, farklı anlama düzeylerine sahip öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılabilecek şekilde değiştirilebilir İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce tüm dünyada öğretiliyor. İngilizce’nin genellikle anadili olmadığı ülkelerde, İngilizce öğretmek için iki ayrı model vardır: İngilizce konuşulan ülkelere taşınmak isteyen öğrenciler için İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce eğitim programları ve taşınmak istemeyen, ancak anlamak isteyen öğrenciler için diğer İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce programları.  İkinci Veya Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitiminde , eğlence, istihdam veya uluslararası iş yapma amacıyla İngilizce içeriği  Denizli İngilizce dil eğitiminin bu iki modeli arasındaki farklar zamanla büyüdü ve her modele odaklanan İngilizce öğretmenleri farklı terminoloji kullandı , farklı eğitimler ve ayrı mesleki dernekler kurdu.  Ayrıca, İngilizce konuşulan ülkelere yaşamak ve yerleşmek amacı ile  İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce , öğrenmek İkinci veya yabancı dil olarak İngilizceyi anlamak  yada İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce öğrenmeleri ve yeni gelen göçmenlere çabuk bir biçimde yaşadıkları ülkeye uyum sağlamaları için  İkinci veya yabancı dil olarak İngilizce öğretilir; bu, bir sınıftaki İngilizce öğrencileri birçok farklı ana dili konuşabildikleri için İngilizce de ayrı zorluklarla karşı karşıyadır.