(İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimleri için özel olarak kurulan (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezi.

İKÜ KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (PROFICIENCY SINAVI ) İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA PROGRAMI 

İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama Program İçeriği

1 –  (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama ( Birebir Özel  Ders )
2 –  (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama (  4 kişilik Grup Dersleri )

(İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimleri için özel olarak kurulan (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı )İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezinde  Yasal (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavları için öğrencilere birebir İngilizce özel ders yada kendi oluşturdukları gruplar için sınava bir bir uyumlu sadece sınava yönelik çözüm teknikleri içeren (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce hazırlık atlama programlarının eşliğinde İngilizce Dersleri verilir.

1 –  (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama ( Birebir Özel  Ders ):


Temel  (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı için düzenlenen Birebir (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama  platformunda öğrencide yarattığı sinerji ile onu daha çok ve sıkı  çalışmaya teşvik eden, içerdiği Birebir Özel (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce hazırlık atlama yani (İküproficiency sınav teknikleri ile sınavda öğrencinin yüzde yüz başarılı olmasında ve İngilizce de yüksek bir skor elde etmesinde önemli bir rol oynayan, Master (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezinde özel bilgi ve sistemler içeren, benzerlerinden farklı yöntemler kullanarak öğrenciye (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimleri için özel olarak kurulan Hızlı (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezinde akademik kelimeler konusunda katkı sağlayan ve bildiği kelimelerin sayısını arttıran  programlarla desteklenen birebir İngilizce hazırlık atlama sınavı için özel İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama dersi alan aday öğrenci, tüm bu İngilizce Hazırlık çalışmalarının ne zaman yapılacağına bizzat kendi karar verir.

Ana (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama seminerlerinde düzenlenen  (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama derslerinde bu tür bir öncelik öğrenciye, okul veya özel yaşamı ile çalışacağı veya İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama dersleri alacağı günleri bir birinden rahatlıkla ayırt etmesi ve sıkıntı çekmemesi amacı ile (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama  eğitimleri verilir. Böylece özel yaşamı ile İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama dersine çalışacağı günleri ona göre düzenleyebilir.

2 –  (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı İngilizce Hazırlık Atlama (  4 kişilik Grup Dersleri ) :

Ortak (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama konusunda ki öğretilerde organize edilen (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama derslerini grup şeklinde almak isteyen öğrenciler için özel bir biçimde küçük gruplar düzenlenir. Bu gruplar (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimleri için özel olarak kurulan Özel (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezinde 4 öğrenciden oluşur ve küçük gruplara içeriğinde öğrencinin İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama programlarında tüm amaç ve isteklerini gerçekleştirebileceği özel bilgi, metot ve teknik ayrıntılarla İngilizce Derslerinde beslenen, öğrencilere bir essay in nasıl yazılacağını kalıplar halinde göstererek onların işlerini kolaylaştıran,  Yazma, Writing için (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı için verilen (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı  derslerinde akademik kelimeler konusunda özel hazırlanmış alıştırmalarla onların (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimlerinde ilerlemelerini ve İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama programlarında bu konuda bilgilerinin artmasını temin eden, içeriğinde var olan temel dil bilgisi hakkında ki verilerle öğrencinin İngilizce dil bilgisi konusunda ki tüm eksik ve noksan yanlarını tamamen kapatan ve yüksek bir skor elde etmeye ve mutlak başarıya odaklanmış teknik açıklamaların yer aldığı Akademik İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama programları (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimleri için özel olarak kurulan (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezinde profesyonel bir şekilde uygulanır.

Toplu İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama için kurulan birimlerde İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce hazırlık atlama dersi konusunda ki eğitim organizasyonlarında tertip edilen proficiency sınavı  hazırlık dersleri kapsamında  grupların böyle küçük bir sınıf havasında oluşu, öğrenci çıkarlarına çok daha uygun ve daha çok  getirisi olan bir uygulamadır. Böylece,

İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimi merkezinde İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama dersleri veren eğitmenler, sınıf mevcudu az olduğundan öğrencilerle İngilizce hazırlık atlama Derslerinde çok rahat bir şekilde ilgilenebilir.

NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • İlk neden, İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce hazırlık atlama dersi  etkinlikleri kapsamında uygulamaya başlanan  İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama dersleri için   İngilizce Hazırlık  düzenlemelerinde öğrenciye yasal bir zorunluluk yükleyerek onları rahatsız ve huzursuz eden isteseler bile dersi bırakamaz hale sokan ”  SENET ” (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitimleri için özel olarak kurulan (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama eğitim merkezinde yapılmaz. Ödemeler (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce hazırlık atlama eğitiminde öğrenci isterse bize de haber vermek koşulu ile Birebir ve Toplu (İkü) Kültür Üniversitesi ( Proficiency Sınavı ) İngilizce Hazırlık Atlama sınavı içinde taksitle de yapılabilir.
  • İkinci neden, Master İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce hazırlık atlama seminerlerinde birebir özel ders yada 4 kişilik gruplara katılarak ders alan öğrencilere uygulanan İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce hazırlık atlama ders programları kesinlikle tüm ayrıntı, incelik, yöntem ve özellikleri ile uygulandığında ve işlem bittiğinde öğrenci kesinlikle sınava ve geçmeye hazır bir hale gelir.
  • İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce hazırlık atlama ders programı ile ilgili olarak uygulanmakta olan proficiency sınavı   seminerlerinde Kültür Üniversitesinin bu sınavının akademik seviyede bir sınav olduğu şayet biliniyorsa sınava girecek olan öğrencilerden hiç birinin akademik kelimelerle ilgili çalışmaları atlamaması sağlanır. İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama programında kendilerine verilen onların kelime haznelerini geliştirici, genişletici ve bildikleri İngilizce kelime sayısını arttırıcı bu özel İngilizce Hazırlık çalışmalarının  birebir yapmaları istenir.
  • Bu aşamada İkü Kültür Üniversitesi (Proficiency Sınavı) İngilizce Hazırlık Atlama programında öğrenci gözlem altına alınır ve özel olarak izlenir. Çalışmayanlar derhal uyarılır.