İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 7. SINIF ( 1 ) PROGRAMI

İlköğretim İngilizce Dersi 7.Sınıf ( 1 ) Program İçeriği

1 –  İlköğretim İngilizce Dersi ( 1 ) ( Bireysel – Özel İlköğretim İngilizce Dersi )
2 –  İlköğretim İngilizce Dersi ( 1 ) ( 4 kişilik Gruplarla İlköğretim İngilizce Dersi )

1 –  İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  ( Bireysel – Özel İlköğretim İngilizce Dersi ):

İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  ana eğitim merkezindeki İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  öğretilerinde,  İlköğretimde İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıfta aldığı derslerde başarılı olamayan yada derslere uyum sağlayamayan öğrencilere, İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  için açılan sınıflarda, öğrencinin kendine olan güvenini arttıran veya bu güven yoksa bunu sağlayan, içerdiği özellikler ile kısa bir süre içinde İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  ana eğitim merkezindeki İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  öğretilerinde,öğrencide inanılmaz gelişme ve seviye artışına neden olan ve öğrencinin derslerdeki en büyük dostu olan İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  programları ile profesyonel  bir anlayış ve yaklaşımla desteklenen öğrencilere İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf eğitim kademelerinde birebir özel dersler verilir.

2 –  İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf ( 4 kişilik Gruplarla İlköğretim İngilizce Dersi ):

İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf birimlerimizdeki İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  eğitim kampüslerinde uygulanan öğretim biçimi; Öğrenciye verilen İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf eğitim ve öğretiminde kalitenin sağlanması ve kesin sonuç alınması için İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf ana eğitim merkezindeki İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  öğretilerinde grubu oluşturan öğrenci sayısının az olması gerekir ki bu da en ideal olarak 4 öğrencidir.

İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  eğitim merkezimizde öğrenci sayısı az olan bu gruplar ayrıca, en çağdaş yöntem ve sistemlerin içinde yer aldığı ve içerdiği özellikleri ile öğrenciyi en kısa zamanda geliştiren ve öğrencinin çalışması ve derse odaklanması için İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  ana eğitim merkezindeki İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf öğretilerinde en büyük desteği veren özel hazırlanmış İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf  için hazırlanmış İlköğretim İngilizce Dersi 7. Sınıf programlarıyla desteklenen bu küçük sayıca az gruplardan inanılmaz iyi sonuçlar elde edilir. 

İlköğretim 7. Sınıf  Öğrencilerine Kendi yerinizde veya Yerimizde İngilizce Özel Ders Verilir

7th GRADE : YEDİNCİ SINIF

 

WAS, WASN’T.WERE,WEREN’T

1) We weren’t happy with the hotel.Our room was very small and it wasn’t clean.

(Biz otelde mutlu değildik.Bizim oda çok küçük ve temiz değildi.)

2)When were you born? (Sen ne zaman doğdun?)

( I was born in 1995. (1995’de doğdum.)

3)There were twenty two students in the classroom yesterday.

( Dün sınıfta yirmi iki kişi vardı.)

4) My father wasn’t in İstanbul last week.

( Benim babam geçen hafta İstanbulda değildi.)

5) I was at home with my brother.

( Ben erkek kardeşimle evdeydim.)

AM ,IS ARE, WAS,WERE

1) Last year you were ten years old. So you are eleven now.

(Geçen yıl sen 10 yaşındaydın. Bu yüzden şimdi 11 yaşındasın.)

2) Today It is sunny , but yesterday it was snowy.

(Bugün hava güneşli fakat dün karlıydı.)

3) The children are very tired.They were at a party yesterday evening.

( Çocuklar çok yorgun. Onlar dün akşam bir partideydi.)

4) Don’t drink that water.It is dirty.

( Şu suyu içme ,o kirli.)

5) I was hungry. I want a hamburger.

( Ben açım, Bir hamburger istiyorum.)

 

MAKE QUESTIONS WITH WAS,WERE : WAS, WERE İLE SORULARI YAP

Where were you last night? Sen dün gece nerdeydin?

I was at the cinema . Ben sinemadaydım.

Where was your mother born ? In Antalya. Senin annen  nerede doğdu? Ankarada.

Why were you late yesterday? Because the traffic was bad. Sen dün neden geciktin? Çünkü

trafik kötüydü.

Was your exam difficult? No,it was easy. Senin sınavın zormuydu? Hayır kolaydı.

How was Janet last night ? She was ill. Geçen gece  Janet  nasıldı? O hastaydı.

Was the weather nice yesterday ? Yes ,it was sunny. Dün hava güzelmiydi? Evet güneşliydi.

What is the weather like today ? It is foggy. Bugün hava nasıl ? sisli.

What time does your mother get up ? At seven o’clock . Senin annen kaçta

kalkar ? Saat 7 ‘de kalkar.

Can you ride a bicycle ? No, I can’t . Sen bisitlet sürebilirmisin? Hayır süremem.

What is your favourite subject ? Science. Senin sevdiğin ders ne? Fen

How many teachers are there in your school ? Twenty – seven . Senin okulunda kaç öğretmen

var? 27 Öğretmen var.

Have you got a computer ? Yes, I have. Sen bir bilgisayara sahipmisin? Evet.

 

SENTENCES : CÜMLELER

My mother works at the hospital. She is a nurse. Benim annem hastanede çalışır. O hemşire.

I am going to stay at a hotel. Ben otelde kalacağım.

I buy two books every month. Ben her ay iki kitap satın alırım.

We have dinner at seven o’clock everyday. Biz her gün saat 7’de akşam yemeği yeriz.

I can cook a meal. Ben yemek pişirebilirim.

My father is painting the walls .  Babam duvarları boyuyor.

Today is Tuesday. Bugün Salı.

He always eats cheese. O daima peynir yer.

I am going tı visit my grandfather tomorrow . Ben yarın Büyük babamı ziyaret edeceğim.MAKE QUESTIONS TAGS

Ankara is the capital city, isn’t it ? Ankara başkent , değil mi?

You haven’t got a car, have you? Senin bir araban yok,değil mi?

You can speak English, can’t you? Sen İngilizce konuşabiliyorsun,değil mi?

Atatürk was born in 1881, wasn’t he ? Atatürk 1881 yılında doğdu, değil mi?

The boys aren’t playig in the street, are they ? Çocuklar caddede oynamıyor, değil mi ?

Today isn’t Sunday, is it? Bugün Pazar değil, değil mi ?

You don’t drink milk, do you. Sen süt içmezsin, değil mi ?

EXERCISES :  ALIŞTIRMALAR

I drank three  cups of coffee. Ben üç fincan kahve içtim.

I didn’t drink two cups of coffee. Ben iki fincan kahve içmedim.

Did you drink two cups of coffee ? Sen iki fincan kahve içtin mi?

Hakan did his homework at school. Hakan okulda ödevini yaptı.

Hakan didn’t do his homework at school. Hakan okulda ödevini yapmadı.

Did Hakan do his homework at school ? Hakan okulda ödevini yaptı mı ?

They bought a summer house in Ayvalık. Onlar Ayvalıkta bir  yazlık ev satın aldılar.

They didn’t buy a summer house in Ayvalık. Onlar Ayvalıkta yazlık bir ev satın almadılar.

Did they buy a summer house? Onlar Ayvalıkta yazlık bir ev satın aldılar mı?


 

SIMPLE PAST TENSE

I washed my hair an hour ago. Bir saat önce saçlarımı yıkadım.

We missed the bus, so we walked. Biz otobüsü kaçırdık,Bu yüzden yürüdük.

We watched an interesting film on TV last night. Biz  dün  gece ilginç bir film seyrettik.

His bag was old, so David bought a new bag. David in çantası eskiydi, Bu yüzden o yeni bir çanta

satın aldı.

I had breakfast with my teacher. Ben öğretmenimle kahvaltı yaptım.

I brushed my teeth this morning . Ben bu sabah dişlerimi fırçaladım.

My son has a shower yesterday morning. Benim oğlum dün sabah duş yaptı.

I got up at five yesterday. Ben dün saat 5’de kalktım.

They painted their house last summer. Onlar geçen yaz evlerini boyadı.WRITE ABOUT WHAT AYŞE DID OR DIDN’T DO YESTERDAY

( Ayşenin dün yaptığı ve yapmadığı şeyleri yaz.)

1) Ayşe went out yesterday. Dün Ayşe dışarı çıktı.

2) She met her friends. Arkadaşlarıyla buluştu.

3) She tided her room. Odasını topladı.

4) She did homework. Ödevini yaptı.

5) She listened to music. Müzik dinledi.

6) She watched TV. TV seyretti.

7) She played basketball. Basketbol oynadı.

8) She visited her grandfather. Büyük babasını ziyaret etti.

9) She helped her father. Babasına yardım etti.

QUESTIONS : SORULAR

When did you start this school? Bu okula sen ne zaman başladın*

What did you do last night ?  Dün gece sen ne yaptın?

How many books did you read last year ? Geçen yıl kaç kitap okudun ?

How many films did you watch last year ? Geçen yıl sen kaç film izledin ?

What time did you go to bed last night ? Dün gece sen kaçta yattın?

What time did you go to bed last night ? Dün gece sen kaçta yatağa gittin?

What did you have for breakfast ?Kahvaltı da ne yedin?

Where were you five years  ago? Beş yıl önce sen neredeydin?


How long did you sleep last night ? Dün  gece sen ne kadar zaman uyudun ?