İngilizce Dünyanın Ortak Dili

İngilizce Dünyada lingua franca

1 – İngilizce Dersleri ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri )
2 -İngilizce Dersleri ( 4 Öğrenciden Kurulmuş Gruplarla İngilizce Dersleri)

İngilizce çağlara meydan okuyan dil. İngilizce yüz yıllarca arka planda kalarak kendini  hiç öne çıkarmadan bekledi ve bu gün dünya dili oldu. Artık bu çağda İngilizce olmadan yaşanabilir mi tartışmak gerek. Elbette milliyetçi duygularla bu İngilizcenin gelişimine ve yayılmasına bakıldığında milliyetçi duygu ve düşünceler içindeki bir çok insan buna karşı çıkabilir. Haksız da sayılmazlar.

Ama şu gerçeği de göz önünde bulundurmak gerekir. İngilizce dünyada lingua franca olduktan sonra toplumun sosyal, ticari ve finansal ilişkilerinde de bir gelişme ve rahatlama oldu.

Yeni çağda yapılan teknolojik gelişmeler gelişmiş ülkeler aracılığı ile oluşturulunca, elbetteki bu gelişmelerin dili de İngilizce oldu. Diğer dünya ülkelerin insanları da bu bilgilere ulaşabilmek ve gelişebilmek adına İngilizce dilini  öğrenmek için çaba göstermek zorunda kaldı.

AB İNGİLİZCESİ NEDİR?

AB belgelerinde ve AB kurumlarında dil kullanımı üzerine araştırmalar, Avrupa Birliği belgelerinde belirli bir İngilizce dilinin geliştirildiğini ortaya çıkarmıştır. Sadece AB kavramlarını tanımlayan İngilizce belirli terimleri değil, aynı zamanda AB belgelerini okursanız karşılaşabileceğiniz AB’ye özgü diğer sözcüksel unsurları ve kollokasyon kalıplarını da içerir. Anladığımız kadarıyla, AB İngilizcesi terimi, her iki AB terminolojisini de içeren bu İngilizce dil çeşitliliğini belirtmek için kullanılır ve AB’ye özgü başka sözcük, dil bilgisi ve söylem özellikleri. AB, sosyal, politik ve kültürel yaşamın her alanına dahil olduğundan, AB İngilizcesi politik, yasal, ticari ve hatta akademik söylemin özelliklerine sahiptir, böylece AB’nin kültürel, siyasi ve tarihi olarak farklı işlevlerini ve çoklu faaliyetlerini yansıtmaktadır.  AB bağlamında İngilizce dil öğretimi ve günlük iletişim ile ilgisi nedeniyle, AB İngilizce de terminoloji, pedagoji, dil bilim ve topluluk-dil bilim gibi bir dizi disiplini içeren önemli bir araştırma alanına dönüşmüştür. Bu bölüm, çalışmalar, makaleler ve diğer önemli projeler de dahil olmak üzere, bu alanda yapılan araştırmaya genel bir bakış sunmaktadır.

AB TERMİNOLOJİSİ

Avrupa entegrasyonu sürecinde sadece önemli miktarda İngilizce belge oluşturulmakla kalmadı, aynı zamanda Avrupa entegrasyonu süreci, AB’nin günlük işleyişi ve politika alanları ile ilgili çok sayıda yeni İngilizce kavram da ortaya çıktı. Sonuç olarak, bu yeni AB kavramlarını içeren sözde AB kavramsal sistemi gelişmiştir (ve sürekli genişlemektedir). Bu kavramları özel olarak tanımlayacak ortak, ‘tarafsız’ bir AB dili olmadığından, bu görev AB’nin resmi dilleri tarafından çoğunlukla da İngilizce ile yerine getirilmektedir.