İngilizce Arenası Savaşı

İngilizce Arenası Kavgası

1 – İngilizce Arenası ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce  Arenası ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

 

1 – İngilizce Arenası ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ) : İngilizce Arenası  için yapılan eğitim etkinliklerinde İngilizce Arenası adı altında kurulan eğitim merkezindeki İngilizce arenasında düzenlenen ve İngilizce  arenası isimli kampüslerde tertiplenmiş  İngilizce  arenası programlarında yer alan İngilizce arenasında ki uygulamalarda, birebir tarzda verilen özel İngilizce dersleri kapsamında, hangi alanda olursa olsun hiç İngilizce bilmeyenlerden başlayarak akademik seviyedeki tüm İngilizce sınavlara hazırlığa kadar geçen bir  çizgide, en çağdaş yöntem ve sistemleri öğretimde kullanan, en son eğitim ve öğretim metotları ile öğrenciye en kısa zamanda bilgisini çoğaltan ve ileri taşıyan , öğrenciye ders aldığı süre içinde içerdiği bilgi ve tekniklerle en büyük katkıyı sağlayan ve seviyesini kısa bir süre içinde yükselterek çok büyük aşamalar yapmasına  neden olan İngilizce  arenası kampüslerinde düzenlenen  İngilizce arenasının  birebir özel ders programları ile ders alarak İngilizce Arenası seminerleri ve İngilizce  arenası eğitimleri aracılığı ile yıllar boyu hayalini kurduğunuz İngilizce dilini öğrenebilir, konuşabilir, yazabilir ve söylenenleri anlar hale gelebilirsiniz.

2 – İngilizce Arenası ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri ): İngilizce arenası adı verilen ana merkezde uygulanmakta olan  İngilizce arenası için hazırlanan programlarda ve buna bağlı olarak İngilizce arenasında ki öğretilerde, ülkemizde toplu İngilizce derslerinden olumlu sonuçlar elde edilemediği ve verilen eğitim ve yapılan öğretimlerin boşa gittiği, sonuçlarının çok olumsuz olduğu gerçeğini bu işlerle ilgilenenlerin bilmemesine imkan yok.

Bu nedenle İngilizce   arenasında  ki az öğrencili sınıflarda yapılan İngilizce arenası panellerinde ve İngilizce  arenası departmanında, küçük gruplar tarzında uygulanan İngilizce dersleri hakkında ki öğretilerde; toplu İngilizce derslerde kalitenin sağlanmasının ancak gruplarda bulunan öğrenci sayısın azaltmakla başarılacağı, grup dersi olamasına rağmen grupta mevcut olan her bir öğrenciye rahatlıkla ulaşabilen ve onlarla bilgi açısından iletişim içinde olan, öğrencinin öğrenme aşamasında bir sorunu olduğunda içerdiği tüm bilgilerle onun yanında olarak bilmediği her konu hakkında en büyük katkıları sağlayan, İngilizce Arenasında kullanılan çağdaş sistemlerle İngilizce  öğrenileceği konusunda öğrencide olumlu bir algı yaratarak onun derslere daha sıkı sarılmasını, moralinin yükselmesini sağlayan ve İngilizce   arenasının uzman hocaları aracılığı ile kaliteli bir eğitimin verileceği ortadır.

Bu nedenle  İngilizce  arenası denilen ana kampüslerimizde ve İngilizce arenasında  yapılan organizasyonlarda ki İngilizce  arenası programlarında küçük gruplar tarzında organize edilmekte olan İngilizce  arenası sürecinde;  her tür öğretim sahasındaki İngilizce  arenası programlarında grup derslerindeki öğrenci sayısını 4 kişiye indirerek  kaliteli bir öğretimin temellerini attık ve meyvelerini de toplamaya başladık.