İngilizcede Amaç İfade etme  Nasıldır..

İngilizcede Amaç İfade etme  Nasıldır

İngilizce de Amaç İfade etme ve BİLDİRME ŞEKLİ

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

ADVERBIAL CLAUSE OF PURPOSE / İngilizce de Amaç İfade etme 

SO THAT : ………………mesi , ması için, ………………sin,sın diye

He killed his brother so that he might become king
 so that he might become king,He killed his brother.
( Kral olabilsin diye erkek kardeşini öldürdü.)

I’ll take you to the hospital so that you may have a through examination.
( Baştan aşağı muayene olasın diye seni hastahaneye götüreceğim.)

They came early so that the wouldn’t miss the ovurture.
( Üvertürü kaçırmasınlar diye erken geldiler )

I spoke slowly so that the students could understand me better.
( Öğrenciler beni daha iyi anlayabilsin diye yavaş konuştum)

I stood aside so that the teacher might enter the room.
( Öğretmen odaya girebilsin diye kenarda durdum. )

You had better take an umbrella so that you don’t get wet.
 ( Islanmayasın diye bir şemsiye alsan iyi olur )

I have given her my telephone number so that she can phone me 
( Bana telefon edebilsin diye telefon numaramı ona verdim . )

I wrote down the address so that I wouldn’t forget it.
( Unutmamak için telefon numarasını yazdım.)

Cover your mouth when you sneeze so that you don’t spread germs.
( Mikrop saçmaman için aksırdığın zaman ağzını kapa.)

I have set the alarm clock for six’o clock so that the children will get up early.
( Çocuklar erken kalkabilsin diye saati altıya kurdum.) The policeman stopped the traffic so that the children could cross the road.
( Çocuklar yolun karşısına geçebilsin diye polis memuru trafiği durdurdu.)

İngilizce de Amaç İfade etme 1

IN ORDER THAT :  ………………mesi , ması için, ………………sin,sın diye

He took a short cut in order that he mightget there in time.
( Oraya zamanında varabilsin diye kestirme yoldan gitti.)

In order that a hospital might be built,my father donated a million dollars.
( Bir hastahane inşa edilebilsin diye babam bir milyon dolar bağışladı.)

I am sending you some photographs of İstanbul in order that you may show them to your friends.
Arkadaşlarına gösterebilesin diye sana İstanbulun bazı fotoğraflarını gönderiyorum.)

My friend turned the radio up in order that we could hear better.
( Arkadaşım daha iyi işitebilelim diye radyonun sesini açtı.)

I’ll ask easy questions in order that all of the students can pass the exam.
( Bütün öğrenciler geçebilsin diye kolay sorular soracağım.

In order that the sheriff  should not notice him,the fugitive hid in forest.
( Şerif onu farketmesin diye kaçak ormanda saklandı.)

We placed pieces of broken glass on top on the garden wall in order that the children wouldn’t climb over it.
( Çocuklar üzerine tırmanmasın diye bahça duvarlarının üzerine kırık cam parçaları yerleştirdik.)

My neighbour worked himself to death in order that his wife might live in luxury.
( Karısı lüks içinde yaşayabilsin diye ,komşum kendisini öldüresiye çalışıyordu.)

SO : ………………mesi , ması için, ………………sin,sın diye

He came home early, so he could do some shopping .
( Biraz alışveriş yapabilsin diye eve erken geldi.)

I borrowed some money, so I might buy a dictionary .
Bir sözlük alabileyim diye biraz para borç aldım.)

I am saving some money , so I can take a vacation next summer
( Gelecek yaz tatil yapabileyim diye , biraz para biriktiriyorum.)

My brother turned off the light , so he could sleep.
( Erkek kardeşim uyuyabilsin diye, ışığı kapattı.)

We’ll leave early , so we may get to the station in time 
( İstasyona vaktinde varabilelim diye erken hareket edeceğiz.)

They will go to Antalya by plane , so they will save time.
( Zaman kazanabilsinler diye , onlar Antalyaya uçakla gidecek.) 

İngilizce de Amaç İfade etme 1