İngilizce de Amaç İfade etme 2 Hakkında..

İngilizce de Amaç İfade etme 2 Hakkında

İNGİLİZCEDE AMAÇ İFADE ETME  NE ve NASIL OLUR

1 –  İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

ADVERBIAL CLAUSE OF PURPOSE İngilizce de Amaç İfade etme 2

THAT : …………mesi,ması için,…………………sin,sın diye

We work that we may live. ( Yaşayalım diye çalışıyoruz.)

Jane works hard that she may pass the exam : ( Jane sınavı geçebilsin diye çok çalışıyor.)

I will go to England that I will learn English. ( İngilizce öğreneyim diye İngiltereye gideceğim.)

I am studying French that I may speak to that French girl. ( O Fransız kızla konuşabileyim diye Fransızca öğreniyorum.)

LEST ( SO THAT………..NOT ) ……….memesi için,…………mesin diye

The man ran away lest he ( should ) be sent to prison. ( Adam hapishaneye gönderilmesin diye kaçtı.)

Jane is studying hard lest she ( should ) fail in the exam. ( Jane sınavda başarısız olmasın diye çok çalışıyor.) John was walking very carefully lest he ( should ) fall on the ice. ( John buz üstünde düşmesin diye çok dikkatli bir şekilde yürüyor.) The doctor told my father to stay at home lest he ( should ) catch cold again. ( Doktor babama tekrar üşütmesin diye evde kalmasını söyledi.) The burglar wore gloves lest he ( should ) leave any fingerprints. ( Hırsız parmak izi bırakmasın diye eldiven giydi.) I kocked the door lest the children ( should ) go out to play. ( çocuklar oynamak için dışarı çıkmasın diye kapıyı kilitledim.) You had better write it down lest you ( should ) forget. ( Unutmamanız için bunu yazsanız iyi olur.)

İngilizce de Amaç İfade etme 2

IN CASE ( SO THAT / LEST…………NOT ) : …………memesi için , ………….mesin diye , diye You had better chain up the dog in case he bites. You had better chain up the dog in case he should bite. You had better chain up the dog so that he should not bite. ( Isırmasın diye köpeği zincirle bağlasan iyi edersin.) You had better write it on your notebook in case you forget. You had better write it on your notebook so that you don’t forget. ( Unutmayasın diye onu not defterine yazsan iyi edersin.) You must handle the vase with care in case it gets broken. ( Kırılmaması için vazoyu dikkatli kullanmalısın.) You had better take an umbrella with you in case you get wet. ( Islanmaman için yanına bir şemsiye alsan iyi edersin.) The boy doesn’t go  near the water in case he should fall in. ( Çocuk suya yuvarlanmasın diye suyun kenarına gitmiyor.) My mother didn’t let me go to the  forest in case I ( should ) get lost. ( Annem kaybolmıyayım diye ormana gitmeme izin vermiyor.) You had better slow down in case there is a train coming. ( Gelen bir tren olur diye ,yavaşlasan iyi edersin.)

İngilizce de Amaç İfade etme 2

FOR FEAR THAT ( LEST / SO THAT………….NOT ) : …………memesi için , ………….mesin diye , diye I daren’t speak  for fear that I should wake the the baby. Bebeği uyandırmayayım diye konuşmaya cesaret edemiyorum.) I am taking a book with me for fear that I get bored on the train. ( Trende sıkılırım diye yanıma bir kitap alıyorum.) Don’t play the babay with my glasesfor fear that he breaks them. ( Kırmasın diye bebeğin gözlüğümle oynamasına izin verme.) Take lantern with you for fear that it gets dark before you get back. ( Sen denmeden önce hava kararır diye yanına bir fener al.) We always have a bed ready for fear that visitors arrive unexpectedly. Misafirler beklenmedik bir anda gelirler diye, daima bir yatağı hazır tutarız.)

İngilizce de Amaç İfade etme 2