İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi

İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMLARI 

İngilizce Dersi Programları İçeriği

1 – İngilizce Dersi ( Birebir Özel İngilizce Dersi )
2 – İngilizce Dersi ( 4 kişilik gruplarla İngilizce Dersi )


1 – İngilizce Dersi ( Birebir Özel İngilizce Dersi ) :

İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen Temel İngilizce dersi departmanlarındaki Özel  İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınavlardan başlayarak, hiç İngilizcesi olmayanlara kadar uzanan bir çizgide  katılımcılara İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde bire bir özel İngilizce dersi verilir.

Sıfırdan İngilizce dersi departmanlarındaki  İngilizce dersi  programları tüm temel özellikleri ile İngilizce dersinde öğrencilere tatbik edilir. Birebir İngilizce dersi uygulaması  en çağdaş sistem ve yöntemleri, en etkili bilgileri içerdiğinden İngilizce dersi kampüsünde sona erdiğinde  katılımcı Genel İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında Özel  İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen Bireysel İngilizce dersi departmanlarındaki Kişiye Özel İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile aldığı Özel İngilizce dersler ile  hedefine varmış olur.

Kişisel İngilizce dersi  öğretileri Genel İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında Herkese İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki Özel İngilizce dersi öğretilerinde tatbik edilen katılımcının  İngilizce Dersindeki anlama  kapasitesi ve aynı zamana sahip olduğu İngilizce bilgilerle birebir uyumlu olarak  İngilizce dersi platformundaki İngilizce dersi  programlarında sadece Gündelik İngilizce dersi alan öğrenciye özgü ve özeldir.

2 – İngilizce Dersi ( 4 kişilik gruplarla İngilizce Dersi ) :

Gruplara İngilizce dersi vermek amacı ile kurulan eğitim merkezinde  gerçekleştirilen İngilizce dersi eğitim  seanslarında  İngilizce dersi programları aracılığı ile ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınav hazırlıklarından başlayan, İngilizce konusunda bilgisi  olmayanlara kadar giden bir doğrultuda Toplu İngilizce dersinde 4  katılımcı ile meydana getirilen  topluluklara İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce IELTS dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce  IELTS  Speaking dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile İngilizce YDS dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce YÖKDİL dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce Gramer dersi departmanlarındaki İngilizce YÖKDİL dersi öğretilerinde İngilizce dersi eğitimi verilir.

İngilizce dersi merkezimizdeki, İngilizce dersi öğretileri hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan  4 katılımcıdan  kurulu  toplu İngilizce dersi  arzu eden katılımcılara  İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce TOEFL  dersinde tüm temel özellikleri ile İngilizce TOEFL Ibt Dersi tatbik edilir. İngilizce YKSDİL dersi  faaliyetleri kapsamında Akademik İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce Hazırlık dersi departmanlarında İngilizce Hazırlık Atlama dersi öğretilerinde tatbikattaki İngilizce öğretiler en son  bilgi ve işlemleri, en modern  eğitim tarzlarını İngilizce dersi içinde barındırdığı için, İngilizce Hazırlık sınavı dersi  faaliyetleri kapsamında Temel İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen Genel İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri nihayetinde katılımcı aldığı düz İngilizce derslerle  istediklerine  kısa bir sürede ulaşmış olur.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR 

  • İngilizce dersi ile alakalı olarak  gerçekleştirilen Özel İngilizce dersi bölümlerindeki  BİREBİR İngilizce dersi öğretilerinde  Teke Tek İngilizce dersi alan öğrenciler ister birebir özel İngilizce dersi isterse gruplara katılarak toplu İngilizce dersi  alsın hiç birine  Sınavlara İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında Grup ve Bireysel İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen Akademik Sınavlar İçin İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde  SENET  bizde uygulanmaz.
  • ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınavlara İngilizce hazırlık dersi alan  katılımcılara girecekleri bu sınavlarda onlara sorulacak olan soruların çözüm teknikleri ile ilgili İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde önemli ip uçları verilir.
  • Yine, ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınavlar için İngilizce IELTS dersi alan katılımcılara bu sınavlarda başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik kelimeler konusunda İngilizce IELTS Vocabulary  dersi  faaliyetleri kapsamında Temel İngilizce dersi kampüsünde Yüksek Seviyede İngilizce dersi bölümlerinde gerçekleştirilen Akademik İngilizce dersinde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri ile büyük destekler verilir. Bu konuda İngilizce Kelime Geliştirme  Dersinde onların gelişmesi ve kelime haznelerinde ki  kelime sayısının artması için İngilizce Seviye Yükseltme  dersi  kampanyaları kapsamında İngilizce dersi sınıflarınızda ayarlanan İngilizce dersi etkinliklerindeki  Full İngilizce dersi eğitimi aracılığı ile  İngilizce Orta seviye dersi  etkinlikleri kapsamında Bireysel İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen Birebir Özel İngilizce dersi departmanlarındaki Yüz yüze İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile Özel  İngilizce dersinde özel olarak  hazırlanan  alıştırmalar ile Genel İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında Her Seviyede İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen Öğrencilere ve yetişkinlere İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde bunu başarmaları sağlanır.
  • İngilizce dersi programlarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin tamamı  Temel İngilizce dersindeki kendi dallarında bir uzman olup çok deneyimli ve  Temel İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki  Özel ve Grup İngilizce dersi öğretileri ile İngilizce öğretmeyi gerçekten çok iyi bilen İngilizce dersi uzmanlarıdır.