İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMLARI 

İngilizce Dersi Programları İçeriği

1 – İngilizce Dersi ( Birebir Özel İngilizce Dersi )
2 – İngilizce Dersi ( 4 kişilik gruplarla İngilizce Dersi )


1 – İngilizce Dersi ( Birebir Özel İngilizce Dersi ) :

İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınavlardan başlayarak, hiç İngilizcesi olmayanlara kadar uzanan bir çizgide  katılımcılara İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde bire bir özel İngilizce dersi verilir.

İngilizce dersi departmanlarındaki  İngilizce dersi  programları tüm temel özellikleri ile öğrencilere tatbik edilir. İngilizce dersi uygulaması  en çağdaş sistem ve yöntemleri, en etkili bilgileri içerdiğinden İngilizce dersi kampüsünde sona erdiğinde  katılımcı İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile aldığı İngilizce dersler ile İngilizce Dersinde hedefine varmış olur.

İngilizce dersi  öğretileri İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde tatbik edilen katılımcının   anlama  kapasitesi ve aynı zamana sahip olduğu İngilizce bilgilerle birebir uyumlu olarak  sadece İngilizce dersi alan öğrenciye özgü ve özeldir.

2 – İngilizce Dersi ( 4 kişilik gruplarla İngilizce Dersi ) :

İngilizce dersi vermek amacı ile kurulan eğitim merkezinde  gerçekleştirilen İngilizce dersi eğitim  seanslarında  İngilizce dersi programları aracılığı ile ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınav hazırlıklarından başlayan, İngilizce konusunda bilgisi  olmayanlara kadar giden bir doğrultuda 4  katılımcı ile meydana getirilen  topluluklara İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde İngilizce dersi verilir.

İngilizce dersi merkezimizdeki İngilizce dersi öğretileri hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan  4 katılımcıdan  kurulu  toplu İngilizce dersi  arzu eden katılımcılara  tüm temel özellikleri ile tatbik edilir. İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarında İngilizce dersi öğretilerindeki tatbikattaki İngilizce öğretiler en son bilgi ve işlemleri, en modern  eğitim tarzlarını içinde barındırdığı için, İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri nihayetinde katılımcı aldığı İngilizce derslerle  istediklerine  kısa bir sürede ulaşmış olur.

NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKİR

  • İngilizce dersi ile alakalı olarak  gerçekleştirilen İngilizce dersi bölümlerindeki  İngilizce dersi öğretilerinde  İngilizce dersi alan öğrenciler ister birebir özel İngilizce dersi isterse gruplara katılarak toplu İngilizce dersi  alsın hiç birine  İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde  SENET  bizde uygulanmaz.
  • ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınavlara İngilizce hazırlık dersi alan  katılımcılara girecekleri bu sınavlarda onlara sorulacak olan soruların çözüm teknikleri ile ilgili İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde önemli ip uçları verilir.
  • Yine, ( IELTS, TOEFL, YDS, YÖKDİL, YKS DİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK SINAVLARINI ATLAMA, PROFICIENCY ) gibi İngilizce akademik sınavlar için İngilizce dersi alan katılımcılara bu sınavlarda başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik kelimeler konusunda İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri ile büyük destekler verilir. Bu konuda İngilizce Dersinde onların gelişmesi ve kelime haznelerinde ki  kelime sayısının artması için İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri aracılığı ile İngilizce dersinde özel olarak  hazırlanan alıştırmalar ile İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretilerinde bunu başarmaları sağlanır.
  • İngilizce dersi programlarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin tamamı  kendi dallarında bir uzman olup çok deneyimli ve İngilizce dersi  faaliyetleri kapsamında İngilizce dersi kampüsünde gerçekleştirilen İngilizce dersi departmanlarındaki İngilizce dersi öğretileri ile İngilizce öğretmeyi gerçekten çok iyi bilen uzmanlardır.