İNGİLİZCE DERSİ İSTANBUL PROGRAMLARI

İngilizce Dersi İstanbul Programları 

1 – İngilizce Dersi İstanbul ( Birebir Özel İngilizce Dersi )
2 – İngilizce Dersi İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Dersi )

 1 – İngilizce Dersi İstanbul ( Birebir Özel İngilizce Dersi ): İngilizce dersi İstanbul organizasyonlarındaki İngilizce dersi İstanbul platformlarında yer alan ve İngilizce dersi İstanbul seanslarında hazırlanan  İngilizce Dersi İstanbul seminerlerinde ki öğrenciler, içeriğinde bulunan  en düşük İngilizce seviyesinden başlayan ve IELTS, YDS, PROFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA, YKS  gibi akademik seviyede ki İngilizce sınavlarına kadar bir çizgide yer alan İngilizce dersi İstanbul programlarının eşliğinde birebir İngilizce özel ders alır.

İngilizce dersi İstanbul için verilen eğitimlerde İngilizce dersi İstanbul merkezdeki İngilizce dersi İstanbul kampüslerinde tertip edilen İngilizce dersi İstanbul etkinlikleri kapsamında ve İngilizce Dersi İstanbul eğitimlerinde, öğrencilere tamamen onların kişilikleri ve özellikleri ile doğru orantılı, birebir uyumlu kişiye özgü İngilizce Dersi İstanbul programları uygulanır.

İngilizce dersi İstanbul forumlarında ve İngilizce dersi İstanbul statüsündeki İngilizce dersi İstanbul birimlerinde düzenlenen  İngilizce dersi İstanbul forumlarında,  hangi düzeyde İngilizce dersi alırsa alsın öğrencilere İngilizce dersi İstanbul programlarımız tüm  ayrıntıları ile uygulanır ve öğrenci hangi amaçla ders alıyorsa amacına kesinlikle  İngilizce dersi İstanbul programlarının uygulanması ile ulaşır.

2 – İngilizce Dersi İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Dersi ): İngilizce dersi İstanbul etkinliklerindeki İngilizce dersi İstanbul departmanlarında yer verilen İngilizce dersi İstanbul organizasyonlarında ve İngilizce Dersi İstanbul etkinlikleri içinde öğrenciler,  en düşük İngilizce seviyesinden başlayan ve IELTS, YDS, PROFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA, YKS  gibi akademik seviyede ki İngilizce sınavlarına kadar uzanan bir çizgide yer alan İngilizce dersi İstanbul programlarının eşliğinde 4 kişilik gruplar halinde ders alır.

İngilizce dersi İstanbul seminerlerinde İngilizce dersi İstanbul eğitim dalında organize edilen ve İngilizce dersi İstanbul etkinlikleri içeriğindeki İngilizce dersi İstanbul forumlarında kullanılan  İngilizce Dersi İstanbul uygulamalarında öğrenciler 4 kişilik gruplarla ders yapmalarına karşın, sanki birebir özel ders yapar gibi etkilenir. İngilizce Dersi İstanbul programlarının yapısı buna göre düzenlenir ve o şekilde uygulanarak derslerin kalitesi yükseltilir. Zira, çok sayıda öğrencilerle yapılan İngilizce derslerde  kalitenin düştüğü bilinen bir gerçektir.

İngilizce dersi İstanbul müfredatına uyumlu İngilizce dersi İstanbul etaplarında düzenlenmiş İngilizce dersi İstanbul eğitim sürecinde ki İngilizce dersi İstanbul isimli eğitimlerde en önemli sorunlardan biri öğrencinin alacağı ders sayısıdır. Bu sayı, İngilizce dersi İstanbul öğretilerinde öğrencinin İngilizce dersi anlatılırken seviye ne olursa olsun onun algılama kapasitesine göre düzenlenir. Öğrencinin İngilizce dersi İstanbul öğretilerinde derslerde ki  performansı yüksekse ders sayısı düşer.