İngilizce dersi ile  Simple past  tense yani di'li geçmiş zaman geçmişte  olmuş ve bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır.İngilizce Dersi ( Simple Past Tense )...

İNGİLİZCE DERSİ ( Simple Past Tense )

İngilizce Dersi ( Simple Past Tense ) Hakkında Bilgiler

1 – İngilizce Dersi ( Simple Past Tense )( Birebir Özel İngilizce Dersi )
2 – İngilizce Dersi ( Simple Past Tense )( 4 kişilik gruplarla İngilizce Dersi )

İNGİLİZCE DERSİ SIMPLE PAST TENSE
İngilizce dersi ile  Simple past  tense yani di’li geçmiş zaman geçmişte  olmuş ve bitmiş eylemleri ifade etmek için İngilizce dersi ile  Simple past  tense yani di’li geçmiş zaman kullanılır.İngilizce Dersi ( Simple Past Tense ) geçmişi anlatır.

 A – SIMPLE PAST TENSE OLUMLU CÜMLELER

I went to school yesterday: Ben dün okula gittim.
She studied very hard to pass the exam last term: O geçen dönem sınavı geçmek için çok sıkı çalıştı.
He bought  a new book last week: O geçen hafta yeni bir kitap satın aldı.
They moved to İstanbul last year: Onlar geçen yıl İstanbul’a taşındı.
Ayşe watched tv last night: Ayşe dün gece televizyon izledi.
Children found some money on the bus yesterday morning: Çocuklar dün sabah otobüste biraz para buldu.
Students played football in the garden of the school last Saturday: Öğrenciler geçen Cumartesi okulun bahçesinde futbol oynadı.
We saw them as they were walking in the street: Onları caddede yürürken gördük.
Ali  washed his car in front of the house: Ali evin önünde arabasını yıkadı.
Mehmet got a new job: Mehmet yeni bir işe girdi
We had dinner together when I arrived at home: Ben eve gelince beraber akşam yemeği yedik.
My friend came while I was getting ready: Ben hazırlanırken arkadaşım geldi.
Ahmet went to Londan to improve his language: Ahmet dilini geliştirmek için Londraya gitti.
They wanted to have lunch in the restaurant: Onlar öğle yemeğini lokantada yemek istedi.
Vildan had a cup of tea after dinner: Vildan akşam yemeğinden sonra bir fincan çay içti.

B – SIMPLE PAST TENSE OLUMSUZ CÜMLELER

I didn’t go to school yesterday: Ben dün okula gitmedim.
She didn’t study very hard to pass the exam last term: O geçen dönem sınavı geçmek için çok sıkı çalışmadı.
He didn’t buy  a new book last week: O geçen hafta yeni bir kitap satın almadı.
They didn’t move to İstanbul last year: Onlar geçen yıl İstanbul’a taşınmadı.
Ayşe didn’t watch tv last night: Ayşe dün gece televizyon izlemedi.
Children didn’t find some money on the bus yesterday morning: Çocuklar dün sabah otobüste hiç para bulmadı.
Students didn’t play football in the garden of the school last Saturday: Öğrenciler geçen Cumartesi okulun bahçesinde futbol oynamadı.
We didn’t see  them as they were walking in the street: Onları caddede yürürken görmedik.
Ali  didn’t wash his car in front of the house: Ali evin önünde arabasını yıkamadı.
Mehmet didn’t get a new job: Mehmet yeni bir işe girmedi
We didn’t have dinner together when I arrived at home: Ben eve gelince beraber akşam yemeği yemedik.
My friend didn’t come while I was getting ready: Ben hazırlanırken arkadaşım gelmedi.
Ahmet didn’t go to Londan to improve his language: Ahmet dilini geliştirmek için Londraya gitmedi.
They didn’t want to have lunch in the restaurant: Onlar öğle yemeğini lokantada yemek istemedi.
Vildan didn’t have a cup of tea after dinner: Vildan akşam yemeğinden sonra bir fincan çay içmedi.

C – SIMPLE PAST TENSE OLUMLU SORU CÜMLELERİ

Did I go to school yesterday: Ben dün okula gittim mi?
Did she study very hard to pass the exam last term: O geçen dönem sınavı geçmek için çok sıkı çalıştı mı ?
Did he buy  a new book last week: O geçen hafta yeni bir kitap satın aldı mı?
Did they move to İstanbul last year: Onlar geçen yıl İstanbul’a taşındı mı
Did Ayşe watch tv last night: Ayşe dün gece televizyon izledi mi ?
Did children find any  money on the bus yesterday morning: Çocuklar dün sabah otobüste biraz para buldu mu ?
Did students play football in the garden of the school last Saturday: Öğrenciler geçen Cumartesi okulun bahçesinde futbol oynadı mı?
Did we see them as they were walking in the street: Onları caddede yürürken gördük mü?
Did Ali  wash his car in front of the house: Ali evin önünde arabasını yıkadı mı?
Mehmet get a new job: Mehmet yeni bir işe girdi mi ?
Did we have dinner together when I arrived at home: Ben eve gelince beraber akşam yemeği yedik mi ?
Did your friend come while I was getting ready: Ben hazırlanırken arkadaşın geldi mi ?
Did Ahmet go to Londan to improve his language: Ahmet dilini geliştirmek için Londraya gitti mi ?
Did they want to have lunch in the restaurant: Onlar öğle yemeğini lokantada yemek istedi mi ?
Did Vildan  have a cup of tea after dinner: Vildan akşam yemeğinden sonra bir fincan çay içti mi ?

Prepared by İbrahim Şahin