İngilizce dersi ile  Simple past  tense yani di'li geçmiş zaman geçmişte  olmuş ve bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır.İngilizce Dersi ( Simple Past Tense )...

İNGİLİZCE DERSİ ( Simple Past Tense ) KONUSU

İngilizce Dersi ( Simple Past Tense ) Hakkında Bilgiler

1 – İngilizce Dersi ( Simple Past Tense )( Birebir Özel İngilizce Dersi )
2 – İngilizce Dersi ( Simple Past Tense )( 4 kişilik gruplarla İngilizce Dersi )

İNGİLİZCE DERSİ SIMPLE PAST TENSE
İngilizce dersi Simple past  tense yani di’li geçmiş zaman olan İngilizce Dersi ( Simple Past Tense ) geçmişte  olmuş ve bitmiş eylemleri ifade etmek için İngilizce Dilbilgisi dersi ile  Simple past  tense yani di’li geçmiş zaman kullanılır. Dilbilgisinde İngilizce Dersi ( Simple Past Tense ) geçmişi anlatır.

 A – SIMPLE PAST TENSE OLUMLU CÜMLELER

I went to school yesterday: Ben dün okula gittim.
She studied very hard to pass the exam last term: O geçen dönem sınavı geçmek için çok sıkı çalıştı.
He bought  a new book last week: O geçen hafta yeni bir kitap satın aldı.
They moved to İstanbul last year: Onlar geçen yıl İstanbul’a taşındı.
Ayşe watched tv last night: Ayşe dün gece televizyon izledi.
Children found some money on the bus yesterday morning: Çocuklar dün sabah otobüste biraz para buldu.
Students played football in the garden of the school last Saturday: Öğrenciler geçen Cumartesi okulun bahçesinde futbol oynadı.
We saw them as they were walking in the street: Onları caddede yürürken gördük.
Ali  washed his car in front of the house: Ali evin önünde arabasını yıkadı.
Mehmet got a new job: Mehmet yeni bir işe girdi
We had dinner together when I arrived at home: Ben eve gelince beraber akşam yemeği yedik.
My friend came while I was getting ready: Ben hazırlanırken arkadaşım geldi.
Ahmet went to Londan to improve his language: Ahmet dilini geliştirmek için Londraya gitti.
They wanted to have lunch in the restaurant: Onlar öğle yemeğini lokantada yemek istedi.
Vildan had a cup of tea after dinner: Vildan akşam yemeğinden sonra bir fincan çay içti.

B – SIMPLE PAST TENSE OLUMSUZ CÜMLELER

I didn’t go to school yesterday: Ben dün okula gitmedim.
She didn’t study very hard to pass the exam last term: O geçen dönem sınavı geçmek için çok sıkı çalışmadı.
He didn’t buy  a new book last week: O geçen hafta yeni bir kitap satın almadı.
They didn’t move to İstanbul last year: Onlar geçen yıl İstanbul’a taşınmadı.
Ayşe didn’t watch tv last night: Ayşe dün gece televizyon izlemedi.
Children didn’t find some money on the bus yesterday morning: Çocuklar dün sabah otobüste hiç para bulmadı.
Students didn’t play football in the garden of the school last Saturday: Öğrenciler geçen Cumartesi okulun bahçesinde futbol oynamadı.
We didn’t see  them as they were walking in the street: Onları caddede yürürken görmedik.
Ali  didn’t wash his car in front of the house: Ali evin önünde arabasını yıkamadı.
Mehmet didn’t get a new job: Mehmet yeni bir işe girmedi
We didn’t have dinner together when I arrived at home: Ben eve gelince beraber akşam yemeği yemedik.
My friend didn’t come while I was getting ready: Ben hazırlanırken arkadaşım gelmedi.
Ahmet didn’t go to Londan to improve his language: Ahmet dilini geliştirmek için Londraya gitmedi.
They didn’t want to have lunch in the restaurant: Onlar öğle yemeğini lokantada yemek istemedi.
Vildan didn’t have a cup of tea after dinner: Vildan akşam yemeğinden sonra bir fincan çay içmedi.

C – SIMPLE PAST TENSE OLUMLU SORU CÜMLELERİ

Did I go to school yesterday: Ben dün okula gittim mi?
Did she study very hard to pass the exam last term: O geçen dönem sınavı geçmek için çok sıkı çalıştı mı ?
Did he buy  a new book last week: O geçen hafta yeni bir kitap satın aldı mı?
Did they move to İstanbul last year: Onlar geçen yıl İstanbul’a taşındı mı
Did Ayşe watch tv last night: Ayşe dün gece televizyon izledi mi ?
Did children find any  money on the bus yesterday morning: Çocuklar dün sabah otobüste biraz para buldu mu ?
Did students play football in the garden of the school last Saturday: Öğrenciler geçen Cumartesi okulun bahçesinde futbol oynadı mı?
Did we see them as they were walking in the street: Onları caddede yürürken gördük mü?
Did Ali  wash his car in front of the house: Ali evin önünde arabasını yıkadı mı?
Mehmet get a new job: Mehmet yeni bir işe girdi mi ?
Did we have dinner together when I arrived at home: Ben eve gelince beraber akşam yemeği yedik mi ?
Did your friend come while I was getting ready: Ben hazırlanırken arkadaşın geldi mi ?
Did Ahmet go to Londan to improve his language: Ahmet dilini geliştirmek için Londraya gitti mi ?
Did they want to have lunch in the restaurant: Onlar öğle yemeğini lokantada yemek istedi mi ?
Did Vildan  have a cup of tea after dinner: Vildan akşam yemeğinden sonra bir fincan çay içti mi ?

Prepared by İbrahim Şahin