İNGİLİZCE DERSİNİN ÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ

İngilizce Dersinin Önemi Nedir

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Dersleri )

İngilizce dersinin önemini tüm toplum kavradı. İngilizce dersinin önemini kavrayanlar okullarda İngilizce dersinin artmasını ister oldu. Bu nedenle devletin okullarda İngilizce dersinin önemini arttıran acil önlemler alması gerekmekte.Hem de derhal ve sür’atle. Çünkü, İngilizce dersinin önemini önemsemeden, yüksek öğretim kurumu ( YÖK ) okulların bu durumunu göz önüne almaksızın her üniversiteye bir yıl İngilizce hazırlık sınıfları koydu.Şu halde liselerde de buna “paralel önlemler alınarak, öğrencilerin üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfında mağdur olmalarını önleyici önlemler alması geldi de geçiyor bile.İlk öğretim sınıflarında 5. sınıflara konulan  ve İngilizce ders sayısını arttıran karar her ne kadar doğru ise de yeterli olmadığı gibi lise bitiren gençlere yardımcı değil. Sadece ilköğretim 5. sınıfta öğrenciler haftada 20 ders  İngilizce eğitim alacaklar ama sonrası ne olacak.6. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar eğer İngilizce dersi ciddi  bir biçimde verilmezse, çocuklar 5.sınıfta öğrendikleri ve de lise bitiminde hiçbir işe yaramayacak olan basit  İngilizce bilgilerini hem unutacaklar hem de bu bilgiler İngilizce hazırlık sınıfında hiçbir işi çözmeyecek. Bu nedenle alınan bu doğru kararın üzerine ikinci bir doğru karar gerek. İngilizce dersinin önemini iyice belirginleşmeli ve sadece 5. sınıfta değil , diğer tüm sınıflara da yeteri kadar İngilizce dersi konulmalı, İngilizce ders sayısı arttırılmalı ve öğrenciler lise bitirinceye kadar yeterli İngilizce bilgisi donatılarak seviyeleri yükseltilmeli.

Her şeyin devletten beklenmeyeceği de bir gerçek. Bu. İngilizce dersinin önemi konusunda, ailelere de bir takım sorumluluklar düşer elbette.Türk toplumunda okullar tatil olur olmaz , çocuklardan önce aileler tatil için hazırlık yapar ve hemen tatile çıkmak için can atarlar. Oysa, bunun yerine bir iki kuşak önceki ailelerin yaptıklarını yapsalar belki de sorun daha çabuk çözülür.Bulundukları yerlerde kalan aileler,çocuklarını tatillerde 2 aylık kısa da olsa İngilizce dersine gönderebilirler. Bu şekilde her tatilde 2 ayda olsa İngilizce kursuna giden çocuklar lise bitene kadar epeyce bir şey öğrenirler ve en azından temel bilgileri olur.Bu bilgiler sahip olan çocuklar lise bitimindeki ağır İngilizce derslerine daha hazır olur ve panik yaşanmaz ama  ailelerin bu fedakarlığı yapmaları ve  İngilizce dersinin önemini anlamaları  gerek.