İngilizce dersleri İngilizce Dersler Hakkında

İngilizce  Dersler Hakkında Bilgi

1 – İngilizce Dersler ( Birebir Özel  İngilizce Dersler )
2 – İngilizce Dersler ( 4 Öğrenci İle Grup İngilizce Dersler  )

1 – İngilizce Dersler  ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri ):İngilizce  Dersler merkezlerinde İngilizce Dersler ile ilgili olarak  İngilizce Dersler bünyesinde ki İngilizce Dersler  kapsamında tertip edilen İngilizce Dersler ana kampüslerinde  ve İngilizce derslerde bünyesinde düzenlenen  İngilizce sınıflarında, bireysel ve özel tarzda düzenlenen İngilizce derslerdeki İngilizce dersleri ile ilgili öğretilerde öğrenciler, onları içeriğinde mevcut olan İngilizce öğretme teknikleri ile her açıdan destekleyen, öğrenme sürelerini kısaltan, onları İngilizce öğreneceklerine kesinlikle inandıran, içeriğinde ki çağdaş yöntem ve sistemlerle İngilizce öğrenmenin kolay olduğuna onları ikna eden ve çok deneyimli, İngilizce öğretmeyi bilen İngilizce öğretmenlerinin uyguladığı İngilizce derslerinde uygulanan  İngilizce dersler programları  ile İngilizce öğrenir.

  • İngilizce   Dersler içinde yer alan ve  İngilizce Dersler kapsamındaki organizasyonlarda ders almak isteyen öğrenciler için İngilizce derslerde şeklinde organize edilen seminerlerde, öğrencilere uygulanan İngilizce Dersler programı yanıltıcı bir biçimde öğrenciye özgü ve özel olma niteliğinin yanında, tüm ayrıntı ve öğretici özellikleri ile uygulanır.
  • İngilizce dersler statüsüne giren ve özel olarak düzenlenen İngilizce derslerde programlarındaki İngilizce dersleri kapsamında, bununla ilgili bir tarzda geliştirilen organizasyonlara katılan ve İngilizce dersler alan öğrenciler  ders zamanını tamamı ile kendi belirler.

2 – İngilizce Dersler ( 4 Öğrenci İle Grup İngilizce Dersleri  ): İngilizce dersler yapmak hedefi ile kurulan   İngilizce dersler bölümlerinde ve  İngilizce dersler içeriğinde yer verilen ayrıca  çoklu dersleri yapmak için kurulan  İngilizce  dersler programlarında öğrenciler, çoklu ders almalarına karşın kendilerine birebir ders alırmış gibi hitap edebilen, her satırı ve her paragrafı ile İngilizce öğrenmek ama gerçekten öğrenmek isteyenlere İngilizce öğrenebileceklerini birebir kanıtlayan, İngilizce öğrenenleri, konuşma, yazışma, dinleme ve dil bilgisi konusunda sıra dışı bir biçimde geliştiren ve öğrenim süresini hissedilir bir şekilde kısaltan İngilizce dersler için hazırlanan  özel ve özgün İngilizce dersler programlarının eşliğinde İngilizce ders alırlar.

  • İngilizce dersler kampüslerinde icra edilen İngilizce dersler seanslarında ki İngilizce derslerde çoklu gruplara uygulanan İngilizce  dersler için yapılan çalışmalarda, gruplar 4 öğrenciden kurulur ve 4 öğrenciyi geçmez. Bunun nedeni; grupta ki öğrenci sayısı azaldıkça  derslerin kalitesinin de ona paralel bir biçimde artmasından ve diğer yandan da İngilizce eğitmeninin  öğrencilerle daha iyi iletişim kurarak onlarla yakından ilgilenmesinden kaynaklanır.
  • İngilizce dersler platformunda yapılan İngilizce dersler müfredatı kapsamındaki İngilizce dersler içerisinde,  tertip edilen çoklu İngilizce  dersleri  uygulamalarında, grupların 4 öğrenciden oluşturulma nedeni tamamen bilimsel nedenlere dayanır.