İngilizce  dersler  alanında  İngilizce  dersler...

İNGİLİZCE DERSLER PROGRAMI 

İngilizce Dersler Program İçeriği

1 – İngilizce Dersler ( Bireysel Özel İngilizce Dersler )
2 – İngilizce Dersler ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplar ile İngilizce Dersler)

1- İngilizce Dersler ( Bireysel Özel İngilizce Dersler ):

İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  Denizli Birebir  İngilizce dersler isimli programlar ile, Denizli ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMAM SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) gibi akademik İngilizce derslerden başlayarak  hiç İngilizce bilmeyenlere de  Denizli İngilizce dersler programları aracılığı ile Denizli birebir  İngilizce dersler verilir.

Denizli Temel İngilizce  dersler tertip etmek için  yapılan etkinliklerdeki Denizli İngilizce Hazırlık   dersler  alanında Denizli Genel İngilizce  dersler adlı bölümlerimizde tesis edilen  ve  İngilizce  dersler verilen kampüslerde diğer bir deyişle  Alt Yapı İngilizce  dersler için yapılan  İngilizce düzenlemelerde , Alt Seviye İngilizce   dersler verilen  merkezimizde kurulan Sıfırdan İngilizce  dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde İngilizce dersler isimli  İngilizce  dersler programlar ile bu hedefe varmak için Ana İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Yoğun İngilizce dersler için düzenlenmiş  Temel İngilizce Dersler  bölümlerimizde kişiye özgü ve özel olarak tatbik edilen İngilizce dersler programları tüm içerikleri, incelikleri    ile Sıfırdan İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Geliştirici İngilizce dersler için düzenlenmiş   Bilmeyenlere İngilizce  dersler bölümlerimizde  İngilizce dersler programlar ile uygulandığında ve ayrıca Birebir İngilizce  derslerin   işlenmesi belli bir süre içinde sona erdiğinde, öğrencinin İngilizce dersler konusu ile ilgili problemleri Birebir Özel İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Bireysel Özel İngilizce dersler için düzenlenmiş  Kişiye Ait İngilizce Dersler bölümlerimizde  İngilizce Özel dersler programlar ile  Kişisel İngilizce Derslerde halledilmiş  olur. 

2 – İngilizce Dersler (4 öğrenciden oluşturulan gruplar ile İngilizce Dersler ):

Kurumsal İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Özel İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde Kişisel  İngilizce dersler isimli programlarda İngilizce dersler ile ilgili İngilizce faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimlerimizde hazırlanan İngilizce dersler için özel olarak ayrılan ana bölümlerimizde de  uygulama aşamasına sokulan  İngilizce dersler programları ile, 4 öğrenciden oluşturulan topluluklara ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) gibi akademik İngilizce derslerden başlayarak  hiç İngilizce bilmeyenlere İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Alt Seviyede İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  Gruplara İngilizce dersler isimli programlar ile İngilizce dersler  toplu halde verilir.

NEDEN BİZ

  • Beraber İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Toplu İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde İngilizce  ortak dersler isimli programlar ile İngilizce Grup derslere ait  departmanlarda gerçekleştirilen  İngilizce dersler seminerlerinde ki İngilizce Müşterek derslerde sayıca fazla olan  gruplara uygulanan  toplu İngilizce  dersler için yapılan çalışmalarda, Minigruplar İngilizce Derslerde 4 öğrenciden  oluşturulur ve 4 öğrenciyi aşmaz. Bunun sebebi; Kalabalık İngilizce derslerde grupta ki öğrenci sayısı azaldıkça  Mini Grup İngilizce derslerin kalitesinin de ona paralel bir biçimde Sıra İngilizce dersler verilen  merkezimizde  tesis edilen Yabancı Dil İngilizce dersler için tertip edilmiş sınıflarımızda  İngilizce dersler isimli programlarda nitelik ve özellik kazanmasından ötürüdür. Temel İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Düz İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  Orijinal İngilizce dersler isimli  İngilizce  dersler programı diğer taraftan da İngilizce eğitmeninin  öğrencilerle Toplu  Özel İngilizce derslerde daha iyi iletişim kurması ve onlarla yakından ilgilenmesi  olayı gerçekleşir.
  • Genel İngilizce dersler platformunda yapılan İngilizce derslerin müfredatına giren İngilizce dersler içerisinde,  tertip edilen çoklu İngilizce  dersleri faaliyetlerinde, gruplara İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan Gruplara İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  Küçük Kalabalık İngilizce dersler isimli İngilizce  dersler programlarında 4 öğrenciden kurulma  nedeni tamamen bilime dayalı verilerden kaynaklanır  ve  aynı zamanda  Mini İngilizce dersler kesinlikle öğrenci lehine gelişir.
    • IELTS, YDS, PROFICIENCY, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA, YKS DİL , gibi akademik  İngilizce sınavlara hazırlanmak amacı ile bize gelen öğrencilere İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce IELTS dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce YDS dersler isimli programlar ile İngilizce YÖKDİL  dersler sınıflarında gerek bire bir  gerekse  4 öğrenciden  oluşan gruplara İngilizce Hazırlık Atlama dersler verilen  merkezimizde kurulan  Kurumsal İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  Üst Seviye İngilizce dersler isimli programlar ile  İngilizce  dersler verilir.
    • Akademik İngilizce  dersler için yapılan etkinliklerdeki İngilizce IELTS  dersler alanında İngilizce  derslerin verildiği ana birimlerdeki İngilizce YDS dersler departmanlarında toplu İngilizce YÖKDİL dersler, özel olarak hazırlanmış günümüzün en çağdaş yöntem ve sistemlerini içeren müfredat ile İngilizce TOEFL dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce YKSDİL dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  Sınavlara İngilizce dersler isimli programlar ile düzenlenen İngilizce dersler programlarının eşliğinde uygulanır.
    • Üstünlüğü ve yararı inkar edilemeyen Temel İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce Bölüm dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce hazırlık dersler isimli programlardaki bu Genel İngilizce derslerin uygulandığı Ana İngilizce  dersler,uygulama döneminde her açıdan  öğrencilerin öğretilerden olabildiğince yararlanabilmesi amacı ile İngilizce dersler kampüsünde uzman eğitimciler tarafından verilir.