İngilizce  dersler  alanında  İngilizce  dersler...

İNGİLİZCE DERSLER PROGRAMI 

İngilizce Dersler Program İçeriği

1 – İngilizce Dersler ( Bireysel Özel İngilizce Dersler )
2 – İngilizce Dersler ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplar ile İngilizce Dersler)

1- İngilizce Dersler ( Bireysel Özel İngilizce Dersler ):

İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile, ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMAM SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) gibi akademik İngilizce derslerden başlayarak  hiç İngilizce bilmeyenlere de  İngilizce dersler programları aracılığı ile  birebir  İngilizce dersler verilir.

İngilizce  dersler tertip etmek için  yapılan etkinliklerdeki İngilizce  dersler  alanında  İngilizce  dersler adlı bölümlerimizde tesis edilen  ve  İngilizce  dersler verilen kampüslerde diğer bir deyişle  İngilizce  dersler için yapılan  İngilizce düzenlemelerde ,İngilizce   dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce  dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde İngilizce dersler isimli  İngilizce  dersler programlar ile bu hedefe varmak için İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  İngilizce Dersler  bölümlerimizde kişiye özgü ve özel olarak tatbik edilen İngilizce dersler programları tüm içerikleri, incelikleri    ile İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş   İngilizce  dersler bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile uygulandığında ve ayrıca İngilizce  derslerin   işlenmesi belli bir süre içinde sona erdiğinde, öğrencinin İngilizce dersler konusu ile ilgili problemleri İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  İngilizce Dersler bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile İngilizce Derslerde halledilmiş  olur. 

2 – İngilizce Dersler (4 öğrenciden oluşturulan gruplar ile İngilizce Dersler ):

İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlarda İngilizce dersler ile ilgili İngilizce faaliyetlerinin gerçekleştirildiği birimlerimizde hazırlanan İngilizce dersler için özel olarak ayrılan ana bölümlerimizde de  uygulama aşamasına sokulan  İngilizce dersler programları ile, 4 öğrenciden oluşturulan topluluklara ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) gibi akademik İngilizce derslerden başlayarak  hiç İngilizce bilmeyenlere de İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile İngilizce dersler  toplu halde verilir.

NEDEN BİZ

  • İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde İngilizce   dersler isimli programlar ile İngilizce derslere ait  departmanlarda gerçekleştirilen  İngilizce dersler seminerlerinde ki İngilizce derslerde sayıca fazla olan  gruplara uygulanan  toplu İngilizce  dersler için yapılan çalışmalarda, gruplar İngilizce Derslerde 4 öğrenciden  oluşturulur ve 4 öğrenciyi aşmaz. Bunun sebebi; İngilizce derslerde grupta ki öğrenci sayısı azaldıkça  İngilizce derslerin kalitesinin de ona paralel bir biçimde İngilizce dersler verilen  merkezimizde  tesis edilen İngilizce dersler için tertip edilmiş sınıflarımızda  İngilizce dersler isimli programlarda nitelik ve özellik kazanmasından ötürüdür. İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli  İngilizce  dersler programı diğer taraftan da İngilizce eğitmeninin  öğrencilerle İngilizce derslerde daha iyi iletişim kurması ve onlarla yakından ilgilenmesi  olayı gerçekleşir.
  • İngilizce dersler platformunda yapılan İngilizce derslerin müfredatına giren İngilizce dersler içerisinde,  tertip edilen çoklu İngilizce  dersleri faaliyetlerinde, grupların İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli İngilizce  dersler programlarında 4 öğrenciden kurulma  nedeni tamamen bilime dayalı verilerden kaynaklanır  ve  aynı zamanda  İngilizce dersler kesinlikle öğrenci lehine gelişir.
    • IELTS, YDS, PROFICIENCY, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA, YKS DİL , gibi akademik  sınavlara hazırlanmak amacı ile bize gelen öğrencilere İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile İngilizce dersler sınıflarında gerek bire bir  gerekse  4 öğrenciden  oluşan gruplara İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile  İngilizce  dersler verilir.
    • İngilizce  dersler için yapılan etkinliklerdeki İngilizce  dersler alanında İngilizce  derslerin verildiği ana birimlerdeki İngilizce  dersler departmanlarında toplu İngilizce dersler, özel olarak hazırlanmış günümüzün en çağdaş yöntem ve sistemlerini içeren müfredat ile İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlar ile düzenlenen İngilizce dersler programlarının eşliğinde uygulanır.
    • Üstünlüğü ve yararı inkar edilemeyen İngilizce dersler verilen  merkezimizde kurulan İngilizce dersler için düzenlenmiş  bölümlerimizde  İngilizce dersler isimli programlardaki bu İngilizce derslerin uygulandığı İngilizce  dersler,uygulama döneminde her açıdan  öğrencilerin öğretilerden olabildiğince yararlanabilmesi amacı ile İngilizce dersler kampüsünde uzman eğitimciler tarafından verilir.