İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile, ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) eğitimi.

İNGİLİZCE DERSLERİ PROGRAMI 

İngilizce Dersleri Program İçeriği

1- İngilizce Dersleri ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplar ile İngilizce Dersleri )

1- İngilizce Dersleri ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri ):

İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen Denizli İngilizce dersleri programları ile, ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) gibi akademik İngilizce derslerinden başlayarak  Denizli hiç İngilizce bilmeyenlere İngilizce dersleri birebir  verilir.

İngilizce dersleri temel birimlerimizde  tesis eden  ve İngilizce dersleri  kampüslerimizde  uygulamaya giren İngilizce dersleri programları, Özel Birebir İngilizce Derslerindeki tartışılmaz yararları ile bireysel olarak özel İngilizce Denizli dersleri almak isteyen  öğrencilere Yüz Yüze İngilizce Derslerinde tatbik edildiğinde  ANA İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile öğrenci İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve Denizli Resmi İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen Lise İngilizce dersleri programları ile, İngilizce konusunda varmak istediği hedefe Üniversite İngilizce dersleri merkezimizde Programlı İngilizce Dersleri ile kesinlikle ulaşır.

Bu Genel İngilizce dersleri programları tamamen birebir İngilizce dersleri alan öğrencinin bilgisi ve algılama kapasitesi ile Teke Tek İngilizce Derslerinde tam olarak örtüşür. Yani, Öğrenci İngilizce dersleri programlarımız bireysel İngilizce dersleri alan öğrenciye özgü ve Okullara İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İlköğretim İngilizce dersleri kampüslerinde  organize edilen  Üniversite İngilizce dersleri programları ile sadece ona uyumlu özel İngilizce Dersleridir. 

2 – İngilizce Dersleri (4 öğrenciden oluşturulan gruplar ile İngilizce Dersleri ):

Resmi İngilizce dersleri merkezimizde kurulan ve işletilen  İngilizce dersleri Kampüsü  ana birimlerimizde de  uygulama aşamasına sokulan  Bireysel İngilizce dersleri programları ile, 4 öğrenciden kurulan gruplara ( YDS, IELTS, YKS DİL, YÖKDİL, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA SINAVINA HAZIRLIK, PROFICIENCY ) gibi akademik İngilizce derslerinden başlayarak  hiç İngilizce bilmeyenlere de  Grup İngilizce dersleri  toplu halde verilir.4 seviyeleri bir birine denk olan aday öğrenciye İngilizce dersleri dershanemizde kurulan ve tatbik aşamasına geçilen   ve  Temel İngilizce dersleri  ana birimlerimizdeki uygulama  sürecine sokulan  İngilizce dersleri öğretileri ile toplu İngilizce dersleri verilir.İngilizce YDS dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce yökdil dersleri kampüslerimizde organize edilen Akademik İngilizce dersleri programları ile Günlük İngilizce derslerinde  aday öğrencilerin her biri kendini İngilizce dersleri ana merkezimizde özenle kurulan  ve İngilizce IELTS dersleri kampüslerimizde uygulanan İngilizce dersleri programları ile sanki birebir özel İngilizce dersleri  alırmış gibi hisseder.Denizli İngilizce IELTS dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce IELTS Speaking dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce TOEFL dersleri programlarındaki bu durum tamamen uygulanan İngilizce TOEFL IBT dersleri programlarının hazırlanışından, niteliklerinden ve özelliklerinden kaynaklanır. Böylece toplu İngilizce dersleri  alan öğrencilerinde İngilizce öğrenebilecekleri İngilizce derslerinin kalitesi ile Grup İngilizce Derslerinde kanıtlanmış olur.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • Çünkü biz,İngilizce Hazırlık dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce Hazırlık Sınıfı dersleri kampüslerimizde organize edilen programlar ile İngilizce öğretme konusunda İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve Kişiye Özel İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile Günlük İngilizce Derslerinde  kendi alanımızda bir numarayız..
  • Bizde, İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile İngilizce öğrenmek amacı ile gelen aday öğrencilere özel birebir İngilizce Dersleri alanlara da, toplu İngilizce dersleri alanlara da diğer kurumlarda uygulanan ”  SENET ”  imzalatması  İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde yoktur.
  • Öğrenci bizi tanır. İngilizce dersleri merkezimizde İngilizce Derslerinde kurallar nettir. Buradaki  Gündelik İngilizce derslerine sosyal bir çevre edinmek için gelmez, gelemez. Buraya Günlük İngilizce derslerine öğrenci sadece ama sadece İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile İngilizce öğrenmek için gelir.
  • Burada Düz  İngilizce derslerinde  lay lay lom yoktur. Özel İngilizce dersleri  çok disiplinli ve sakin bir biçimde biter.
  • Aday öğrenciler İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile İngilizce YÖKDİL dersleri sırasında YÖKDİL İngilizce dersleri merkezimizde kurulan ve İngilizce dersleri sınıflarımızda tarafımızdan düzenlenen İngilizce YÖKDİL dersleri öğretilerinde birbiri ile konu açısından bağlı ve bir birine paralel 4 kitap ile Düz İngilizce dersleri alır.
  • İngilizce dersleri programlarında görev yapan İngilizce Dersleri eğitmenleri İngilizce eğitim konusunda çok deneyimli ve her şeyden  daha önemli olan Temel İngilizce dersleri merkezimizde tesis edilen ve TOPLU İngilizce dersleri kampüslerimizde organize edilen İngilizce dersleri programları ile İngilizce öğretmeyi bilen kişilerdir.