İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde İngilizce dersleri  hakkında bilgi isteyenler daha önce İngilizce dersleri verdiğimiz öğrencilerimiz ile İngilizce ders alır.

İNGİLİZCE DERSLERİ HAKKINDA

İngilizce Dersleri Hakkında Bilgiler

1 – İngilizce Dersleri ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri )
2 -İngilizce Dersleri ( 4 Öğrenciden Kurulmuş Gruplarla İngilizce Dersleri)

İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde Temel İngilizce dersleri  hakkında bilgi isteyenler daha önce Günlük İngilizce dersleri verdiğimiz öğrencilerimiz ile referanslar sayfasında bulunan telefon numaraları aracılığı ile iletişim kurarak aldıkları Genel İngilizce derslerinin kalitesi ve güvenirliği konusunda fikir edinebilir.  

  • Ana İngilizce dersleri merkez binamızdaki  İngilizce dersleri birimlerimizde   Özel İngilizce dersleri uygulamaları ile öğrencilere hiç bilmeyenden yani İngilizcesi sıfır olandan başlayarak IELTS, YDS, TOEFL gibi akademik seviyede İngilizce sınavlarına hazırlığa kadar En iyi İngilizce öğretmenin denetim ve gözetiminde özel yada grup İngilizce dersleri verilir.
  • Kitaplar: İngilizce dersleri merkezimizde Genel İngilizce Dersleri verilirken bu aşamada öğrencinin Kişiye Özel İngilizce Derslerine  kolaylıkla uyum sağlaması ve gerçekten bire bir  İngilizce dersleri aldığını hissedebilmesi için işlenen kitap yada kitaplar Temel İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde  çok büyük bir öneme sahiptir. Biz Günlük İngilizce derslerinde bunu sağlamak için yaklaşık 40 yıllık bir deneyimin sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde uygulamalarda ENTERPRISE isimli Kaynak İngilizce Dersleri kitaplarını kullanırız.
  • Düz İngilizce dersleri vermek bizim temel işimiz. Temel İngilizce dersleri merkezimizdeki Kaynak İngilizce dersleri kampüsünde Düz  İngilizce Dersleriyle öğretmek temel amacımız. Bu nedenle Temel İngilizce dersleri merkezimizde Gündelik İngilizce dersleri verirken özellikle birebir özel  İngilizce Dersleri öğrencinin kişiliğine uyumlu bir tarzda hazırlanır ve Temel İngilizce dersleri merkezimizdeki Ana Merkez İngilizce dersleri kampüsünde Öğrenci İçin İngilizce derslerinde o şekilde uygulanır . Olağan İngilizce Derslerindeki bu uygulama sonucu   elbette ki olumlu olur.
  • Toplu olarak grup şeklinde İngilizce dersleri alan öğrencilere de uygulanan İngilizce Öğrenim derslerinin  kalitesinde bir düşüş yaşamamak için, grup sayısı İngilizce derslerinde düşük tutulur.  Grupları oluşturan öğrenci sayısı 4 tür. Bu Grup Sayısı İngilizce derslerinde kesinlikle aşılmaz. Böylece grup İngilizce derslerinde de kalite  sağlanır.
  • Ana İngilizce dersleri temel birimlerimizdeki  Genel İngilizce dersleri sınıflarımızda  İngilizce dersleri uygulamaları ile Kurumsal İngilizce dersleri ana ünitelerimizde Grup İngilizce Dersleri gerçekleştirilirken bu etapta öğrencinin Toplu Yapılan İngilizce Derslerine  uyum sağlaması ve Günlük Düz İngilizce Derslerinde başarılı olabilmesi için gerekli olan tüm önlemler İngilizce dersleri programlarında alınır ve öğrencinin rahatlaması sağlanır.
  • İngilizce Akademik sınavlara hazırlanmak ve bu sınavlarda başarılı olmak amacı güden öğrencilere uygulanan İngilizce Hazırlık dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde uygulanan İngilizce dersleri programları  büyük bir özenle ve titizlikle hazırlanır. Akademik İngilizce derslerinin  uygulamaları  gerçekleştirilirken daha çok Sınav İngilizce Dersleri ile girilen İngilizce sınavının çözüm teknikleri ve taktikleri üzerinde Genel İngilizce derslerinde ayrıca durulur.
  • Ülkemizde diğer kurumlarda ve devlet okullarında verilen İngilizce Seviye derslerinde öğretmenler genelde sürekli zamanları öğretir. İngilizce Kelime haznesi üstünde duran, öğrenciyi kelime öğrenmeye ve öğrendiklerini zamanlar içerisinde kullanarak Kelime İngilizce dersleri kampanyalardaki Orijinal İngilizce dersleri  öğrenmeye iten bir eğitim sistemi ve anlayışı Temel İngilizce derslerinde pek yoktur. Oysa biz, akademik eğitim olarak İngilizce Hazırlık Atlama derslerinde kelimeler üzerinde ayrıca önemle durur öğrencilerin İngilizce kelime haznelerinin gelişebilmesi için Ana  İngilizce dersleri merkezimizdeki Kelime İngilizce derslerinde çaba sarf ederiz. Bu şekilde gerçekte İngilizcede çok önemli bir yeri olan kelime haznesi konusunda öğrencilerimize  destek olunur.
  • Özel İngilizce dersleri merkezimizdeki Açık İngilizce dersleri kampüsünde uygulanan İngilizce dersleri programlarında,  genel İngilizce dersleri uygulanırken öğrenciler 4 kitap ile İngilizce ders işler. bu uygulama ülkede hiç bir yerde yoktur. Bu kitaplardan 2 tanesi Temel İngilizce Derslerinde öğrenci ile karşılıklı yüz yüze  İngilizce derslerinde işlenir. Diğer 2 kitap ise öğrencinin evde ödev yapacağı kitaptır. Ana İngilizce dersleri bu şekilde gerçekleştirilirken amaç, Ana İngilizce Derslerindeki öğrencinin bu 4 kitabı işlerken bir yerde mutlaka öğretileni kavraması ve aklına yerleştirmesidir. Diğer bir hedef ise Akademik İngilizce dersleri merkezimizdeki 4 kitapta işlenen ÖĞRENCİYE İngilizce dersleri dönüp dolaşıp aynı şeyleri  bir birinden ufak farklar ile anlattığından öğrencinin yapılan bu tekrarlar ile kesinlikle anlatılanı öğrenmesini sağlamaktır.