İNGİLİZCE DERSLERİ HAKKINDA

İngilizce Dersleri Hakkında Bilgiler

1 – İngilizce Dersleri ( Bireysel Özel İngilizce Dersleri )
2 -İngilizce Dersleri ( 4 Öğrenciden Kurulmuş Gruplarla İngilizce Dersleri)

İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde İngilizce dersleri  hakkında bilgi isteyenler daha önce İngilizce dersleri verdiğimiz öğrencilerimiz ile referanslar sayfasında bulunan telefon numaraları aracılığı ile iletişim kurarak aldıkları İngilizce derslerinin kalitesi ve güvenirliği konusunda fikir edinebilir.  

  • Kitaplar: İngilizce dersleri merkezimizde İngilizce Dersleri verilirken bu aşamada öğrencinin İngilizce Derslerine  kolaylıkla uyum sağlaması ve gerçekten bir İngilizce dersleri aldığını hissedebilmesi için işlenen kitap yada kitaplar çok büyük bir öneme sahiptir. Biz İngilizce derslerinde bunu sağlamak için yaklaşık 40 yıllık bir deneyimin sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak uygulamalarda ENTERPRISE isimli İngilizce Dersleri kitaplarını kullanırız.
  • İngilizce dersleri vermek bizim temel işimiz. Öğretmek temel amacımız. Bu nedenle İngilizce dersleri merkezimizde İngilizce dersleri verirken özellikle birebir özel  İngilizce Dersleri öğrencinin kişiliğine uyumlu bir tarzda hazırlanır ve o şekilde uygulanır . Bu uygulama sonucu elbette ki olumlu olur.
  • Toplu olarak grup şeklinde İngilizce dersleri merkezimizde İngilizce dersleri alan öğrencilere de uygulanan İngilizce derslerinin  kalitesinde bir düşüş yaşamamak için, grup sayısı düşük tutulur. Grupları oluşturan öğrenci sayısı 4 tür. Bu sayı kesinlikle aşılmaz. Böylece grup İngilizce derslerinde de kalite  sağlanır.
  • Akademik sınavlara hazırlanmak ve bu sınavlarda başarılı olmak amacı güden öğrencilere  uygulanan İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde uygulanan İngilizce dersleri programları büyük bir özenle ve titizlikle hazırlanır. İngilizce derslerinin  uygulamaları  gerçekleştirilirken daha çok girilen sınavın çözüm teknikleri ve taktikleri üzerinde İngilizce derslerinde ayrıca durulur.
  • Ülkemizde diğer kurumlarda ve devlet okullarında verilen İngilizce derslerinde öğretmenler genelde sürekli zamanları öğretir. Kelime haznesi üstünde duran, öğrenciyi kelime öğrenmeye ve öğrendiklerini zamanlar içerisinde kullanarak öğrenmeye iten bir eğitim sistemi ve anlayışı İngilizce derslerinde pek yoktur. Oysa biz, akademik eğitim olarak İngilizce dersleri verildiğinde kelimeler üzerinde ayrıca önemle durur öğrencilerin kelime haznelerinin gelişebilmesi için çaba sarf ederiz. Bu şekilde gerçekte İngilizcede çok önemli bir yeri olan kelime haznesi konusunda öğrencilerimize İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce derslerinde destek olunur.
  • İngilizce dersleri merkezimizdeki İngilizce dersleri kampüsünde uygulanan İngilizce dersleri programlarında genel İngilizce dersleri uygulanırken öğrenciler 4 kitap ile ders işler. Bu uygulama ülkede hiç bir yerde yoktur. Bu kitaplardan 2 tanesi öğrenci ile karşılıklı yüz yüze  dershanedeki  İngilizce derslerinde işlenir. Diğer 2 kitap ise öğrencinin evde ödev yapacağı kitaptır. İngilizce dersleri bu şekilde gerçekleştirilirken amaç, öğrencinin bu 4 kitabı işlerken bir yerde mutlaka öğretileni kavraması ve aklına yerleştirmesidir. Diğer bir hedef ise İngilizce dersleri merkezimizdeki 4 kitapta işlenen İngilizce dersleri dönüp dolaşıp aynı şeyleri bir birinden ufak farklar ile anlattığından öğrencinin yapılan bu tekrarlar ile kesinlikle anlatılanı öğrenmesini sağlamaktır.