İNGİLİZCE DERSLERİNDE ÇATIŞMA

İngilizce  Dersleri İncelemesi

1 – İngilizce  Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri )

 1 – İngilizce Dersleri  ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ): İngilizce dersleri ismi verilerek yapılan etkinliklerde ve İngilizce dersleri statüsüne dahil olarak  İngilizce  dersleri programında özel olarak düzenlenen  İngilizce derslerine ait platformlarda yıllardır hiç kimsenin farkına varmadığı ve kullanmadığı özelliklere sahip, her aşaması ve santimetre karesi ile öğrenci yararına çalışan ve onun İngilizce öğrenme evresinde en büyük destekçisi, dostu ve yardımcısı olan, içeriğinde taşıdığı en çağdaş yöntem ve sistemlerle en etkin bir biçimde öğrenciyi bire bir etkileyerek onda büyük aşamalar oluşturan, İngilizce seviyesini ve bildiği kelime sayısını arttıran, şimdiye değin hiç kimsenin düşünemediği ayrıntılarında bulunduğu   İngilizce dersleri isimli programlarla yoğun biçimde verilen birebir özel İngilizce  dersleri , öğrenciyi belki de yıllardır kurduğu hayaline ulaştırır.
2 – İngilizce Dersleri  ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Dersleri ): Denenmişi denemek başarı getirmez. İngilizce dersleri departmanlarında mevcut olan ve  İngilizce  dersleri adı ile verilen ve ayrıca faaliyet gösteren İngilizce dersleri ile ilgili eğitim çalışmalarında çok uzan zaman  çok kalabalık gruplarla yapılan toplu İngilizce derslerden elde edilen sonuçlar açık ve net olarak ortada. Bu tür İngilizce dersleri  alanlardan İngilizce  öğrenen bir kişi bile yok görünürlerde

İngilizce  derslerine özgü kurumlarda ki İngilizce derslerinde sık sık kullanılan ve uygulanan  İngilizce  dersleri isimli etkinliklerde, uygulanan toplu İngilizce derslerinde kaliteli ve etkin bir öğretimin verilmesi ve öğrencinin mutlaka İngilizce öğrenmesi için yapılması gereken ve alınması gereken önlemler ortada. Öğrencinin İngilizce dersleri   işlenirken her konuda baş vurabileceği, aradığı her bilgiyi bulacağı, en büyük sıkıntısı olan kelime haznesini geliştirme konusunda alıştırmalar yapacağı İngilizce dersleri bölümlerinin hazırladığı  İngilizce dersleri programlarının uygulandığı toplu yapılan İngilizce derslerinde  ticari bir amaç fazla gütmeden  öğrenci sayısını olabildiğince en aza indirgemek.

Artık tüm kesimler bizim İngilizce dersleri  tipindeki İngilizce  dersleri  adı ile uygulanan programlarda verilen  İngilizce dersleri gibi seneler boyu uyguladığımız küçük gruplara yöneldi. Bu gruplara ayrıca, İngilizce dersleri eğitimi ile ilgili özel departmanlarda  verilen  İngilizce dersleri isimli öğretilerin  kapsamında İngilizce öğretmede kullanılan en çağdaş sistem, yöntem ve tekniklerle yüklenmiş, her ayrıntısı ile öğrenciye yardıma hazır, her aşamada öğrenciye en yararlı ve olumlu desteği veren, onun öğrenme aşamasında ki tüm sorunlarına çözüm getiren öğrenci dostu  İngilizce dersleri  verilince İngilizce öğrenmek için tüm imkanlar hazır olur.