İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlıkİngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık Programı

İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık Programı İçeriği

1 – İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık ( Birebir Özel İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık )
2 – İngilizce Dersleri 5. Sınıf  Hazırlık ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık )

1- İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık ( Birebir Özel İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık ): İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlıkta düzenlenen ve İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık seanslarında organize edilen İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık departmanlarındaki  İngilizce öğrencilerine, İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık platformunda başarı ve yüksek skor almaya odaklanmış, en yeni çağdaş yöntem ve sistemlerle donanmış, öğrencinin tüm isteklerini gerçekleştirebilecek bilgi ve teknikler yüklenmiş, ona moral açıdan kolay anlaşılır bilgilerle katkı sağlayan programların uygulandığı birebir özel  İngilizce  dersleri 5. sınıf hazırlık eğitimi verilir. Bu tür birebir özel İngilizce dersleri alan öğrenci, İngilizce  dersleri 5. sınıf hazırlık programının uygulama gün ve saatlerini kendi özel yaşamına göre düzenleme önceliği kazanır. 

2 – İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık ( 4 Kişiden Oluşturulan  Gruplarla İngilizce Dersleri 5. Sınıf Hazırlık ):  İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık ana merkezlerindeki  İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık  kategorisinde tertip edilen etkinlikler kapsamında yapılan İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık konusunda ki eğitimlerde,  kalabalık gruplarda meydana çıkan sakıncalar ve İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık derslerinin bitiminde elde edilen kötü sonuçlar düşünülerek tüm bunlardan arındırılmış öğrenci odaklı, sadece öğrenciyi düşünen ve başarılı olabilmesi için tüm bilgilerle donatılmış,  grubun 4 öğrenciden oluşmasına karşın her öğrenciye birebir ulaşabilen ve derslere İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık dersi özelliği katan ve öğrenciye her zaman yardımcı olabilecek özellikteki programlarla   desteklenen ve   aynı sınıfta okuyan ve seviyeleri bir birine çok yakın yani denk olan 4 öğrenciden oluşmuş gruplara katılarak da İngilizce  dersleri 5. sınıf hazırlık  dersleri alınabilir.

İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık ünitesindeki İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık için organize edilen bölümlerimizde  ve İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık için verilen öğretilerde uygulanmakta olan  5. sınıflara İngilizce hazırlık dersleri  ile ilgili seminerlerde bu gruplar 4 kişiden oluşturulmuştur.

AİLELERE TAVSİYELER

  • İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık konusunda tertip edilen ve uygulanmakta olan 5. sınıflara İngilizce hazırlık dersleri, öğrencilerin  ileride karşılaşacakları daha yüksek seviyedeki  sınıflara ve sınavlara sağlam bir temel olacaktır. Bu temelin sağlam bir biçimde atılması, onların geleceğini de iyi yada kötü yönde etkileyecektir. Bu nedenle, 35 yılını ders vererek geçiren İbrahim Şahin hocaya inaonın ve çocuklarınızı bize teslim edin. İngilizce  dersleri 5. sınıf hazırlık programları ile onları istediğiniz hatta istediğinizden çok daha iyi yetiştirelim ve İngilizce  öğretelim. İngilizce dersleri 5. sınıf  hazırlık programlarıyla gelecek yıllarda sağlam bir temel bilgiye sahip, alt yapısı güçlü  ve dile önem veren meraklı gençler bizim eserimiz olsun.