İngilizce Dersleri Ataköy Programı

İngilizce Dersleri Ataköy Özel Programı İçeriği

1 –  İngilizce Dersleri Ataköy ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri  )
2 –  İngilizce Dersleri Ataköy ( 4 kişi ile yapılan grup İngilizce Dersleri  )

1 –  İngilizce Dersleri Ataköy ( Bireysel – Özel  İngilizce Dersleri ) :

 İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında  özel olarak bireysel ders almak isteyenler için organize edilen İngilizce derslerinde ve bu  aşamada  bire bir verilen   İngilizce dersleri Ataköy programlarının tatbikatında, İngilizce öğrenmek isteyenlerin eğer  bilgisi yoksa yani İngilizceleri sıfırsa ( Beginner ) İngilizce dersleri Ataköy  başlangıç  programları  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında tatbik edilerek  öğrenciye eğitim verilir. Şayet, İngilizce dersleri Ataköy’de İngilizce dersi almak isteyen öğrencinin belli bir seviyesi varsa İngilizce  seviye tespit sınavı uygulanarak önce İngilizce Dersleri Ataköy seminerlerinde seviye tespiti yapılır daha sonra kaç derslik bir İngilizce dersleri Ataköy  programı uygulanacağına İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında karar verilir.

Ama şurası kesin,  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında İngilizce dersleri Ataköy eğitim programlarında uygulanan İngilizce Dersleri Ataköy  programı öğrencinin  İngilizce dersleri Ataköyde tüm algılama kapasitesi ve becerisi göz önüne alınarak öğreten bir niteliktedir.

 

2 –  İngilizce Dersleri Ataköy ( 4 kişilik Gruplarla  İngilizce Dersleri ) :  

İngilizce dersleri Ataköy temel birimlerinde kurulmuş İngilizce dersleri Ataköy platformunda yapılan ve İngilizce dersleri Ataköy  eğitim sürecinde düzenlenen ve grup halinde tatbik edilen  İngilizce dersleri Ataköy programında bir konuya çok ehemniyet verilir ,  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerlerinde grubu meydana getiren öğrencilerin  İngilizce seviyelerinin bir birlerine denk olması.  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerlerinde grup derslerine katılan öğrencilerin tamamı sıfırsa yani hiç İngilizce bilmeyenlerden oluşuyorsa sorun kendiliğinden çözülür . Şayet katılımcıların belli bir seviyesi varsa o zaman  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında İngilizce dersleri Ataköy programlarında seviye belirleme sınavı yapılarak katılımcıların seviyeleri  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında tespit edilir ve İngilizce düzeyleri denk olanlar bir araya getirilerek gruplar oluşturulur.

NEDEN BİZ

1. İngilizce dersleri Ataköy ünitelerindeki İngilizce dersleri Ataköy etkinliklerinde gerek bireysel İngilizce özel dersler gerekse grup İngilizce dersleri konularında uzman, deneyimli ve bir öğretmende en önemli özellik olan öğretmeyi bilen öğretmenler tarafından  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında verilir.
2. İngilizce 4 temel ögeden meydana gelir. Konuşma, okuma, yazma ve dinleme.  İngilizce dersleri Ataköy seminerlerinde ki İngilizce dersleri Ataköy öğretilerinde bu 4 temel ögeden hangisi istenirse sadece o konuda  ders alınabilir.
3.Grup şeklinde yapılan  dersler,  İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerleri kapsamında derslerin kaliteli olması ve özel ders niteliğini  kazanabilmesi için İngilizce dersleri Ataköy kampüslerindeki İngilizce dersleri Ataköy eğitim departmanında düzenlenen İngilizce dersleri Ataköy seminerlerinde 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Böylece,  İngilizce dersleri Ataköy eğitim faaliyetlerinde  öğrenciye rahat bir hareket alanı sağlanmış ve bilmediği konular hakkında soru sorabilme imkanı sağlanmıştır.

NOT : Ataköy de İngilizce dersleri sıfırdan başlayarak YDS, IELTS, LYS 5, PROFICIENCY gibi Akademik Seviyedeki İngilizce sınav hazırlıklarına kadar mevcuttur.