İNGİLİZCE DERSLERİ BAHÇEŞEHİR PROGRAMI

İngilizce Dersleri Bahçeşehir Programı İçeriği

1 – İngilizce Dersleri Bahçeşehir ( Birebir Özel gramları ile İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri Bahçeşehir ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplarla İngilizce Dersleri )

 1 – İngilizce Dersleri  Bahçeşehir ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ): İngilizce Dersleri Bahçeşehir organizasyonları için İngilizce Dersleri Bahçeşehir kampüslerinde kurulan İngilizce Dersleri Bahçeşehir  departmanlarındaki İngilizce Dersleri Bahçeşehir  programlarında öğrenciler, sıfırdan başlayarak yani hiç İngilizce bilmeyenlerden başlayan ( YDS, IELTS, YGS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PROFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA ) gibi tüm akademik İngilizce sınavlarına kadar süren bir düzeyde birebir özel ders verilerek hazırlanır.

İngilizce Dersleri Bahçeşehir isimli programda İngilizce Dersleri Bahçeşehir  ünitelerinde hizmet veren İngilizce Dersleri Bahçeşehir  ana birimlerindeki  İngilizce Dersleri Bahçeşehir  öğretilerinde, öğrencilere  İngilizce Dersleri Bahçeşehir eğitim programları tam anlamı ile , tüm özellikleri, etkinlikleri ve incelikleri ile uygulanır. Uygulama bittiğinde, öğrenci bu     İngilizce Dersleri  Bahçeşehir programına hangi amaç ile katıldı ise ona ulaşır.

İngilizce Dersleri Bahçeşehir kampanyaları sırasında özel olarak düzenlenen  İngilizce Dersleri Bahçeşehir programlarındaki  İngilizce Dersleri Bahçeşehir platformunda organize edilmekte olan İngilizce Dersleri Bahçeşehir   seminerlerinde ve  İngilizce Dersleri Bahçeşehir  panellerinde, öğrencilere  kaç ders verilmesi gerektiğine,  İngilizce Dersleri Bahçeşehir merkezimizdeki İngilizce derslerini veren hoca tayin eder ve  İngilizce Dersleri Bahçeşehir programı buna uygun bir biçimde işlenir.

2 – İngilizce Dersleri  Bahçeşehir ( 4 öğrenciden oluşturulan gruplarla İngilizce Dersleri ): İngilizce Dersleri Bahçeşehir  etkinliklerindeki İngilizce Dersleri Bahçeşehir birimlerimizde   tesis edilen İngilizce Dersleri Bahçeşehir  ünitelerindeki İngilizce Dersleri Bahçeşehir  programlarında öğrenciler, sıfırdan başlayarak yani hiç İngilizce bilmeyenlerden başlayan ( YDS, IELTS, YGS DİL, TIPDİL, YÖKDİL, PROFICIENCY, İNGİLİZCE HAZIRLIK ATLAMA ) gibi tüm akademik İngilizce sınavlarına kadar süren bir düzeyde 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda hazırlanır.

İngilizce Dersleri Bahçeşehir kategorisindeki  İngilizce Dersleri Bahçeşehir eğitim organizasyonlarında yer alan İngilizce Dersleri Bahçeşehir  seanslarındaki  İngilizce Dersleri Bahçeşehir  forumlarında, öğrenciler 4 öğrenciden oluşturulan gruplar içinde toplu halde ders alırlar. Toplu derslerde uygulanan  İngilizce Dersleri Bahçeşehir programları öğrencilere tüm özellikleri ve ayrıntıları ile uygulanarak,  İngilizce Dersleri Bahçeşehir merkezindeki dersler adeta birebir özel ders havasına sokulur. Böylece,  İngilizce Dersleri Bahçeşehir’de eğitimden hiç bir taviz verilmez.

İngilizce Dersleri Bahçeşehir eğitim seanslarında düzenlenmiş İngilizce Dersleri Bahçeşehir  sınıflarımızda en çağdaş yöntemlerle hazırlanan  İngilizce Dersleri Bahçeşehir  eğitimlerindeki  İngilizce Dersleri Bahçeşehir  programlarında, grupların 4 öğrenci ile kurulması tamamen öğrencinin alacağı derslerde ki eğitim kalitesinde herhangi bir düşme olmaması için alınmış  bir karardır.